Szczegóły ebooka

Podróże Gulliwera. Gulliver's Travels

Podróże Gulliwera. Gulliver's Travels

Jonathan Swift

Ebook

"Jonathan Swift: Podróże Gulliwera. Gulliver's Travels. Książka w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. A dual Polish-English language edition. Podróże Guliwera powieść Jonathana Swifta napisana w 1726 roku, stanowiąca połączenie satyry na ludzką naturę z parodią popularnych w tamtym okresie powieści podróżniczych. Stanowi najbardziej znaną pracę Swifta, jest jednocześnie zaliczana do klasyki literatury angielskiej. Książka zdobyła ogromną popularność już wkrótce po wydaniu (John Gay stwierdził, że stanowi lekturę uniwersalną, czytaną przez wszystkie warstwy społeczne), ukazuje się drukiem praktycznie nieprzerwanie od roku pierwszej publikacji. George Orwell powiedział, że gdyby miał wybrać sześć książek, które miałyby ocaleć, podczas gdy wszystkie inne uległyby zniszczeniu, Podróże Guliwera z pewnością znalazłby się wśród nich. (http://pl.wikipedia.org/wiki/Podróże_Guliwera) Travels into Several Remote Nations of the World. In Four Parts. By Lemuel Gulliver, First a Surgeon, and then a Captain of Several Ships, better known simply as Gulliver's Travels (1726, amended 1735), is a novel by Irish writer and clergyman Jonathan Swift, that is both a satire on human nature and a parody of the ""travellers' tales"" literary sub-genre. It is Swift's best known full-length work, and a classic of English literature. The book became popular as soon as it was published. John Gay wrote in a 1726 letter to Swift that ""It is universally read, from the cabinet council to the nursery."" Since then, it has never been out of print. Cavehill in Belfast is thought to be the inspiration for the novel. Swift imagined that the mountain resembled the shape of a sleeping giant safeguarding the city. (http://en.wikipedia.org/wiki/Gulliver's_Travels)"

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Podróże Guliwera
  • Wydawca do Czytelnika
  • List kapitana Guliwera do swego kuzyna Richarda Sympsona
 • Część pierwsza. Podróż do Liliputu
  • Rozdział pierwszy
  • Rozdział drugi
  • Rozdział trzeci
  • Rozdział czwarty
  • Rozdział piąty
  • Rozdział szósty
  • Rozdział siódmy
  • Rozdział ósmy
 • Część druga. Podróż do Brobdingnagu
  • Rozdział pierwszy
  • Rozdział drugi
  • Rozdział trzeci
  • Rozdział czwarty
  • Rozdział piąty
  • Rozdział szósty
  • Rozdział siódmy
  • Rozdział ósmy
 • Część trzecia. Podróż do Laputy. Do Balnibarbów. Do Luggnaggu. Do Glubbdubdribu. I do Japonii
  • Rozdział pierwszy
  • Rozdział drugi
  • Rozdział trzeci
  • Rozdział czwarty
  • Rozdział piąty
  • Rozdział szósty
  • Rozdział siódmy
  • Rozdział ósmy
  • Rozdział dziewiąty
  • Rozdział dziesiąty
  • Rozdział jedenasty
 • Część czwarta. Podróż do Houyhnhnmów
  • Rozdział pierwszy
  • Rozdział drugi
  • Rozdział trzeci
  • Rozdział czwarty
  • Rozdział piąty
  • Rozdział szósty
  • Rozdział siódmy
  • Rozdział ósmy
  • Rozdział dziewiąty
  • Rozdział dziesiąty
  • Rozdział jedenasty
  • Rozdział dwunasty
 • Gullivers Travels
  • The Publisher to the Reader
  • A Letter from Captain Gulliver to His Cousin Sympson
 • Part I - A Voyage to Lilliput
  • Chapter I
  • Chapter II
  • Chapter III
  • Chapter IV
  • Chapter V
  • Chapter VI
  • Chapter VII
  • Chapter VIII
  • Chapter I
  • Chapter II
  • Chapter III
  • Chapter IV
  • Chapter V
  • Chapter VI
  • Chapter VII
  • Chapter VIII
 • Part III - A Voyage to Laputa, Balnibarbi, Luggnagg, Glubbdubdrib, and Japan
  • Chapter I
  • Chapter II
  • Chapter III
  • Chapter IV
  • Chapter V
  • Chapter VI
  • Chapter VII
  • Chapter VIII
  • Chapter IX
  • Chapter X
  • Chapter XI
 • Part IV - A Voyage to the Country of the Houyhnhnms
  • Chapter I
  • Chapter II
  • Chapter III
  • Chapter IV
  • Chapter V
  • Chapter VI
  • Chapter VII
  • Chapter VIII
  • Chapter IX
  • Chapter X
  • Chapter XI
  • Chapter XII
 • Spis treści
 • Tytuł: Podróże Gulliwera. Gulliver's Travels
 • Autor: Jonathan Swift
 • ISBN: 978-8-3795-0158-8, 9788379501588
 • Data wydania: 2021-11-08
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_281x
 • Wydawca: Armoryka