Helion


Szczegóły ebooka

Ramajana Epos indyjski

Ramajana Epos indyjski


Ramajana (Dzieje Ramy) - epos sanskrycki, który kształtował się na przestrzeni II wiek p.n.e. - II wiek n.e. Składa się z ok. 24 tysięcy strof (dwuwierszy), pogrupowanych w 7 ksiąg (kanda). Autorstwo Ramajany przypisuje się legendarnemu wieszczowi, Walmikiemu (lecz - oczywiście - Ramajana powstała dzięki wysiłkowi wielu kompilatorów). Większość strof napisano w metrum anusztubh (tzw. śloka). Ramajana przedstawia dzieje Ramy (wcielenie boga Wisznu), jego brata Lakszmana, żony Ramy Sity (porwanej przez demona Rawanę na Cejlon) oraz ich wiernego towarzysza Hanumana. (źródło: Wikipedia)

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • WSTĘP
 • KSIĘGA PIERWSZA: BALA-KANDA (KSIĘGA MŁODOŚCI)
 • KSIĘGA DRUGA: AVODHYA-KANDA (KSIĘGA AYODHYI)
 • KSIĘGA TRZECIA: ARANYA-KANDA (KSIĘGA PUSZCZY)
 • KSIĘGA CZWARTA: KISZKINDA-KANDA (KSIĘGA LASU KISZKINDY)
 • KSIĘGA PIĄTA: SUNDARA-KANDA (PIĘKNA KSIĘGA)
 • KSIĘGA SZÓSTA: JUDDHA-KANDA (KSIĘGA WALKI)
 • KSIĘGA SIÓDMA: UTTARA KHANDA (KSIĘGA OSTATNIA)
 • SŁOWNICZEK
 • Spis treści