Helion


Szczegóły ebooka

Legendy i opowieści ludu Basków

Legendy i opowieści ludu Basków


Baskowie to dziesięciomilionowy naród zamieszkujący tereny na granicy Hiszpanii i Francji nad Zatoką Biskajską. Pochodzenie Basków jest nieznane. Najprawdopodobniej wywodzą się od ludności, która zamieszkiwała znaczną część Europy przed przybyciem Indoeuropejczyków (II tysiąclecie p.n.e.). W starożytności nie ulegli celtyzacji i romanizacji, jak inne ludy Półwyspu Iberyjskiego. Baskowie mówią językiem, który nie wywodzi się z języków indoeuropejskich. Bardzo interesujące są legendy i tradycje jedynego w swoim rodzaju narodu, posiadającego kapitalną wyobraźnię poetycką, napędzaną miłością do gór, będącą prawie bałwochwalstwem. Ślady wierzeń Basków są wciąż obecne w baskijskiej kulturze i mentalności. Wywodzi się z niej m.in. powszechne w Baskonii poszanowanie siły fizycznej i stawianie jej ponad przymiotami intelektu, a zwłaszcza ponad przebiegłością, którą przypisywano istotom złym.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • WPROWADZENIE
 • AQUELARRE3
  • I.
  • II.
  • III.
 • ARGUIDUNA7
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • V.
  • VI.
  • VII.
 • MAITAGARRI10
  • I. ITURRIOZ11
  • II. WIEDŹMA Z ZALDIN
  • III. WYZNANIE
  • IV. POJEDYNEK
  • V. MAITAGARRI14
  • VI. PIELGRZYM
  • EPILOG
 • RÓG ROLDANA
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
 • JAUN-ZURIA, KSIĄŻĘ ERIN
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • V.
  • VI.
 • GAŁĄZKA BIAŁYCH LILII TRADYCJA
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
 • PIEŚŃ LAMII30
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • V.
 • DZIEWICA PIĘCIU MIAST32 BALLADA
 • KURUCIFICATUAREN CANTA43 (Śpiew Ukrzyżowanych) BALLADA
 • NAJAZDY
 • ŚWIĘTA WOJNA BALLADA
 • PRZEPOWIEDNIA LARY71 BALLADA
 • HURCA-MENDI79