Szczegóły ebooka

Los dzieci zmarłych bez chrztu

Los dzieci zmarłych bez chrztu

Jan Domaszewicz

Ebook

Każde dziecko urodzone jest skalane zmazą grzechu pierworodnego, która się tylko gładzi i zaciera przez chrzest. A zatem cóż się stanie z dzieckiem, które umiera bez chrztu: schodzi z tego świata w grzechu pierworodnym? Jaka jest w tej sprawie nauka Kościoła: czy ono pójdzie do piekła i czy będzie skazane na męki wieczne? Stąd, dziecko zmarłe w grzechu pierworodnym wyłącza się na zawsze, pomimo iż żadnego grzechu nie popełniło, z królestwa Bożego. Grzech pierworodny odbiera nam to życie łaski, które jest naszym prawdziwym życiem, sprowadza w duszy śmierć, pozbawiając nas świątobliwości i sprawiedliwości, tych głównych żywiołów duszy. Wyzuwa nas ze stanu nadnaturalnego, który według odwiecznych planów Bożych miał być naszym stanem prawidłowym, a razem gościńcem i wstępem do szczęścia niebieskiego: widocznym, przeto, jest, że ten grzech pociąga za sobą koniecznie utratę tego szczęścia, które powinno być naszym udziałem. Nic nie może być logiczniejszego nad taką naukę: dzieci, które umierają bez chrztu, będą usunięte na zawsze z nieba i pozbawione szczęścia, jakie Bóg zgotował dla swych wybranych. Czy jednak te dzieci będą skazane na męki wieczne i zostaną ofiarą kar? Czy będą, ściśle a krótko mówiąc, nieszczęśliwymi? Aby się tego dowiedzieć, należy przeczytać całą tę książeczkę.

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • LOS DZIECI ZMARŁYCH BEZ CHRZTU
  • Grzech pierworodny
  • Los dzieci zmarłych bez chrztu
  • Posłowie a jednocześnie podsumowanie
 • Spis treści
 • Tytuł: Los dzieci zmarłych bez chrztu
 • Autor: Jan Domaszewicz
 • ISBN: 9788380647305, 9788380647305
 • Data wydania: 2018-11-29
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_282l
 • Wydawca: Armoryka