Szczegóły ebooka

Kronika Polska. Księgi: pierwsza, wtóra, trzecia i czwarta

Kronika Polska. Księgi: pierwsza, wtóra, trzecia i czwarta

Marcin Kromer

Ebook

UWAGA! e-book jest skanem zapisanym w formacie PDF. Plik pdf uniemożliwia przeszukiwanie i kopiowanie tekstu Autor kroniki korzystał krytycznie z dzieł Jana Długosza i Macieja Miechowity. Kromer jako pierwszy wyraził też przypuszczenie, że autorem Kroniki polskiej był przybysz z Francji i nazwał go Gallem. Dzieło Kromera podzielone jest na księgi, z których każda poświęcona jest określonej epoce, ograniczonej panowaniem jednego lub kilku władców. Odmienny charakter ma księga I, mająca styl traktatu polemicznego, w której autor stara się rozwiązań problem pochodzenia Słowian i poszczególnych narodów słowiańskich. Kronika była wydawana po łacinie pięciokrotnie: w 1555, 1558, 1568, 1582 i 1589 w drukarniach w Bazylei i Kolonii. W poszczególnych wydaniach autor wprowadzał zmiany. W 1562 wyszedł niemiecki przekład kroniki, zaś w 1611 ukazało się w Krakowie tłumaczenie dzieła na język niniejszy polski autorstwa Marcina Błażewskiego (https://pl.wikipedia.org/wiki/De_origine_et_rebus_gestis_Polonorum_libri_XXX).

  • Tytuł: Kronika Polska. Księgi: pierwsza, wtóra, trzecia i czwarta
  • Autor: Marcin Kromer
  • ISBN: 978-8-3806-4214-0, 9788380642140
  • Data wydania: 2017-02-22
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_282o
  • Wydawca: Armoryka