Helion


Szczegóły ebooka

Kościół święty to dzieło Boże i czemu świat go prześladuje?

Kościół święty to dzieło Boże i czemu świat go prześladuje?


Kościół święty rzymskokatolicki jest jedynym najprawdziwszym Kościołem Chrystusowym, bo przez samego Pana naszego Jezusa Chrystusa Boga prawdziwego ustanowiony i założony. Proroctwo Starego Zakonu i obietnice wyrażone w Ewangelii spełnił Zbawiciel najdokładniej. Jak pewną jest rzeczą, że źródłem religii chrześcijańskiej jest sam Chrystus Pan, tak nie mniej pewną jest rzeczą, że ta religia od samego początku streszcza się w Chrystusowym Kościele. Historia świadczy, że wyznawcy nauki Chrystusowej po wszystkie wieki przez Sakramenty święte, wyznanie wiary św. i przykazania złączeni byli w jedno wielkie społeczeństwo chrześcijańskie pod naczelną władzą Namiestnika Chrystusowego które się Kościołem Chrystusowym nazywa.

  • WSTĘP
  • I. KOŚCIÓŁ W ODWIECZNYCH BOŻYCH WYROKACH
  • II. ZAŁOŻENIE KOŚCIOŁA ŚW.
  • III. ISTOTA I ZNACZENIE KOŚCIOŁA CHRYSTUSOWEGO.
  • IV. CZEMU ŚWIAT PRZEŚLADUJE KOŚCIÓŁ ŚW. I WIERNYCH?
  • V. DOMÓWIENIE.
  • VI. CO CZYNIĆ? JAK ŻYĆ?