Helion


Szczegóły ebooka

Jezus Chrystus Zbawiciel świata

Jezus Chrystus Zbawiciel świata


Bóg w Trójcy Świętej jedyny stworzył człowieka z niczego, a stworzył go na obraz i podobieństwo swoje. Dał dla duszy jego nieśmiertelnej władze szlachetne, a ciału zmysły pożyteczne. Stworzył ten świat z niczego i zachowuje go dla człowieka, napełniając wszelką obfitością: rozmnaża zwierzęta, daje wzrost roślinom, przyodziewa łąki kwiatami, a pola i ogrody owocami. Ożywia powietrzem, a ziemia i woda dostarczają człowiekowi wszelkiego pokarmu; w dzień oświeca słońcem, a w nocy nad głową roztacza gwiazdolity namiot. Gdy człowiek przez grzech pierwszych rodziców zranionym został śmiertelnie na duszy i na ciele, utracił niebo, a zasłużył na piekło, tedy druga Osoba Trójcy Świętej, Syn Boży, Jezus Chrystus, bierze na siebie odkupienie całej winy grzechu pierworodnego, a zgubioną na wieki duszę człowieka odkupuje nie złotem lub srebrem, lub jakimi ziemi skarbami, lecz Krwią Swoją przenajdroższą i męką najboleśniejszą. Któż wypowie cenę tak odkupionej duszy człowieka i godność jej, dla której Bóg przez Jezusa Chrystusa przywrócił niebo, zlał obfite zdroje łask niepoliczonych, i na straży duszy człowieka postawił Aniołów? Przez Jezusa Chrystusa zostały dane nam największe i kosztowne obietnice. Przeto, rzecz niezmiernie ważna poznać dobrze Jezusa Chrystusa i co podnosi godność duszy, świadcząc o nieskończonej jej wartości. I o tym opowiada ta książka.

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Jezus Chrystus Zbawiciel Świata
  • Wcielenie i Odkupienie
  • Natura Boska, czyli Bóstwo Jezusa Chrystusa
  • Natura ludzka, czyli człowieczeństwo Jezusa Chrystusa
  • Połączenie natury Boskiej i ludzkiej w jednej osobie Słowa
  • O możliwości, właściwości i potrzebie Wcielenia Słowa
  • O Odkupieniu przez Jezusa Chrystusa nauka Kościoła
  • Jest prawda objawiona przez Boga, i była zawsze przedmiotem wiary w Kościele
  • Nauka Nowego Testamentu o Jezusie Chrystusie
  • Nauka pierwotnego Kościoła
 • Spis treści