Szczegóły ebooka

O cnotach heroicznych

O cnotach heroicznych

Jacek Tylka

Ebook

Ze wstępu autora: W czasach obecnych brak nam wybitnych świętych ludzi, którzy by jaśnieli cnotami heroicznymi, jak niegdyś odznaczali się nimi Święci. Mamy wielu uczonych w każdej gałęzi umiejętności ludzkich, wielu znakomitych mówców, wielu badaczy nauk przyrodniczych, wielu polityków itd., ale niewielu Świętych. A przecież cnotami heroicznymi może zajaśnieć i kmiotek ubogi, jak św. Izydor rolnik, i król na tronie, jak św. Ludwik IX, i Papież, jak św. Grzegorz Wielki, św. Pius V, i Biskup, jak św. Jan Chryzostom, św. Alfons Liguori i kapłan, jak św. Jan Kanty, św. Jan Nepomuk, i zakonnik, jak św. Tomasz, Doktor Anielski, błogosławiony Klemens Hofbauer, i zakonnica, jak św. Teresa, błogosławiona Małgorzata Alacoque, i żona i wdowa, jak św. Monika, i służąca, jak św. Zyta, i żebrak, jak św. Benedykt Labre, i dziecina, jak św. Agnieszka. Słowem, nie ma stanu, nie ma wieku, nie ma godności, w których by nie można wykonywać cnót heroicznych. To mając na względzie, podaję te krótkie uwagi o cnotach heroicznych i zaznaczam, że w nich należy się ćwiczyć codziennie przez całe życie t. j. od przyjścia do rozumu aż do grobowej deski. Jeżeli te wskazówki, przyczynią się chociażby w najmniejszej mierze do spełniania tych cnót, niechaj za to będzie cześć i chwała Bogu, a oraz podzięka Matce Najświętszej, tej Królowej Polskiej, u której stóp ośmielam się tę skromną pracę złożyć, jako nieużyteczny sługa.

 • Przedmowa
 • Rozdział I. Określenie cnoty heroicznej.
 • Rozdział II. O cnotach teologicznych jako heroicznych.
  • I. O cnocie wiary i jej heroiczności
  • II. O cnocie nadziei i jej heroiczności.
 • Rozdział III. O cnotach miłości Boga i bliźniego
  • I. O cnocie miłości Boga i jej heroiczności
  • II. O cnocie miłości bliźniego i jej heroiczności
 • Rozdział IV. O cnotach kardynalnych i ich heroiczności
  • I. O cnocie roztropności i jej heroiczności
  • II. O cnocie sprawiedliwości i jej heroiczności
  • III. O cnocie męstwa i jego heroiczności
  • IV. O cnocie wstrzemięźliwości i jej heroiczności
 • Rozdział V. O Sakramencie Pokuty i Ołtarza
 • Tytuł: O cnotach heroicznych
 • Autor: Jacek Tylka
 • ISBN: 978-83-763-9090-1, 9788376390901
 • Data wydania: 2020-10-08
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_283x
 • Wydawca: Armoryka