Helion


Szczegóły ebooka

Pobudki do unikania grzechu śmiertelnego i kilka innych rozważań pobożnych

Pobudki do unikania grzechu śmiertelnego i kilka innych rozważań pobożnych

Mikołaj Łęczycki (1574-1652) był jednym z najświątobliwszych mężów, jakich po wszystkie czasy wydał Kościół polski i jednym z najpłodniejszych pisarzy ascetycznych nowych wieków. Pisma jego, wydane przeważnie w języku łacińskim, rozsławiły szeroko imię autora po wielu katolickich krajach zagranicy, cenione przez wybitnych mistrzów duchownego życia, zalecane przez papieży, między innymi ś. p. Leona XIII. Podając obecnie w języku polskim do druku nowy przekład jednego ze znanych dziełek wielkiego pisarza, zwracamy uwagę czytelnika, że w pismach W. O. Łęczyckiego daremnie byłoby szukać tego, co schlebia ludzkim słabościom i pieści przyrodzone pobożne uczucia. Świątobliwy ten asceta jest pisarzem starej daty także i w tym, że przykłada wiarę do wielu nie dość ugruntowanych legend ale przede wszystkim w tym, że patrzy na rzeczy okiem prostej wiary i pojmuje życie duchowne poważnie i nawet surowo. Sądzimy jednak, że właśnie dlatego pożyteczny będzie wielu duszom, które może niestety odwykły od tak jędrnej, ale zdrowej strawy, jaką on podaje.

  • Strona tytułowa
  • Strona redakcyjna
  • Od Wydawnictwa
  • Wstęp
  • Część pierwsza
  • Pobudka pierwsza. Przez grzech śmiertelny wyrzucamy Boga z naszej duszy
  • Pobudka druga. Przez grzech traci się prawo do szczęśliwej wieczności
  • Pobudka trzecia. Grzech śmiertelny bardziej plami duszę aniżeli jakikolwiek brud może skalać nasze ciało
  • Pobudka czwarta. Przez grzech śmiertelny człowiek staje się niewolnikiem szatana
  • Pobudka piąta. Przez grzech śmiertelny staje się człowiek obrzydliwym w obliczu Boga i Świętych
  • Pobudka szósta. Przez grzech śmiertelny wyrządza człowiek wzgardę samemu Bogu
  • Pobudka siódma. Przez grzech śmiertelny daje się szatanowi powód, że się może przechwalać wobec Boga, że on ma większe znaczenie u ludzi, niż sam Bóg
  • Pobudka ósma. Grzech śmiertelny jest gorszy od samego piekła
  • Pobudka dziewiąta. Grzech śmiertelny czyni człowieka podlejszym od stworzeń nierozumnych
  • Pobudka dziesiąta. Grzech śmiertelny czyni człowieka gorszym od szatana
  • Pobudka jedenasta. Grzech śmiertelny jest przyczyną wiecznego potępienia
  • Pobudka dwunasta. Grzech śmiertelny jest przyczyną nieszczęść doczesnych
  • Pobudka trzynasta. Grzech śmiertelny zawiera w sobie złość nieskończoną
  • Pobudka czternasta. Grzech czyni człowieka obrzydliwym Bogu
  • Część druga
  • Pierwsza droga do grzechu śmiertelnego. Towarzystwo ze złymi
  • Druga droga do grzechu śmiertelnego. Ciekawe spoglądanie na piękne twarze
  • Trzecia droga do grzechu śmiertelnego. Czytanie złych książek
  • Czwarta droga do grzechu śmiertelnego. Próżnowanie
  • Piąta droga do grzechu śmiertelnego. Częste grzechy powszednie
  • Szósta droga do grzechu śmiertelnego. Towarzystwa niebezpieczne
  • Siódma droga do grzechu śmiertelnego. Rozmowy nieprzyzwoite
  • Część trzecia
  • Jedenaście wskazówek jak walczyć z pokusami
  • Spis treści