Helion


Szczegóły ebooka

Epos o Gilgameszu

Epos o Gilgameszu


Epos o Gilgameszu epos pochodzenia sumeryjskiego opisujący poszukiwanie przez legendarnego Gilgamesza (władcę Uruk) tajemnicy nieśmiertelności. W poemacie tym znajduje się między innymi opis potopu. Poemat powstał około 2000 roku p.n.e. Najpełniejsza jego wersja zachowała się w Niniwie w bibliotece asyryjskiego króla Aszurbanipala żyjącego w VII wieku p.n.e., odkrytej w 1853 roku w wersji akadyjskiej. Gilgamesz był historycznym królem Uruk. Na słynnej sumeryjskiej liście królów Gilgamesz jest wymieniony jako piąty król z pierwszej dynastii z Uruk, który najprawdopodobniej panował w latach 2700-2660 p.n.e

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Wstęp tłumacza
 • Gilgamesz (Sza nagba imuru) I.
 • II.
 • III.
 • IV.
 • V.
 • VI.
 • VII.
 • VIII.
 • IX.
 • X.
  • Uzupełnienie tablicy X.
 • XI.
 • XII.
 • Spis treści