Helion


Szczegóły ebooka

Katechizm polemiczny czyli wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych zaprzeczanych lub przekształcanych

Katechizm polemiczny czyli wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych zaprzeczanych lub przekształcanych

Jan Jakub Scheffmacher: Katechizm polemiczny czyli wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych zaprzeczanych lub przekształcanych, na język polski przełożył: Nestor Higin Soter Bieroński. W publikacji tej zawarta jest analiza różnic pomiędzy tradycyjną rzymskokatolicką, a protestancką nauką kościelną. Różnice owe zostały przedstawione w sposób bardzo przystępny. Mimo, iż książka napisana jest dość archaicznym językiem, niemniej jednak pozwoli przeciętnemu czytelnikowi, który nie posiada jakiejś większej wiedzy dotyczącej katolicyzmu i protestantyzmu, poznać czym one są, czym się różnią, a w czym są podobne do siebie te obydwa wyznania. Jednocześnie lektura owego katechizmu pozwoli przekonać się, jak bardzo tzw. Kościół posoborowy (po Soborze Watykańskim II), zerwał z własną katolicką nauką i tradycją, przechodząc na pozycje protestanckie, słowem jak Kościół rzymskokatolicki sprotestantyzował się.

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Przedmowa tłumacza niemieckiego
 • Przedmowa tłumacza polskiego
 • Powody zniewalające licznych protestantów do powrotu na łono Kościoła katolickigo.
  • List Lavala byłego protestanckiego pastora w Condé sur Noireau
  • List Pawła Latoura
 • Rozdział I. O zawiązku luteranizmu wobec czynów samego Lutra
  • Nauka I
  • Nauka II
  • Nauka III
  • Nauka IV
  • Nauka V
  • Nauka VI
 • Rozdział II. Czy rzekoma luterska Reformacja pochodzi od Boga
  • Nauka I
  • Nauka II
  • Nauka III
  • Nauka IV
  • Nauka V
  • Nauka VI
 • Rozdział III. O prawdziwym Kościele Chrystusowym
  • Nauka I
  • Nauka II
  • Nauka III
  • Nauka IV
  • Nauka V
  • Nauka VI
 • Rozdział IV. O Wierze i podstawie Wiary
  • Nauka I
  • Nauka II
  • Nauka III
  • Nauka IV
  • Nauka V
  • Nauka VI
 • Rozdział V. Czy to jest prawdą, że lutrzy naukę swoją tylko na Słowie Bożym opierają i że się na literalnym znaczeniu Pisma św. ograniczają
  • Nauka I
  • Nauka II
  • Nauka III
  • Nauka IV
  • Nauka V
  • Nauka VI
 • Rozdział VI. O Chrystusie i o Świętych
  • Nauka I
  • Nauka II
  • Nauka III
  • Nauka IV
  • Nauka V
  • Nauka VI
 • Rozdział VII. O Komunii świętej pod obiema postaciami
  • Nauka I
  • Nauka II
  • Nauka III
  • Nauka IV
  • Nauka V
  • Nauka VI
 • Rozdział VIII. O Najświętszej Ofierze
  • Nauka I
  • Nauka II
  • Nauka III
 • Rozdział IX. O Czyśćcu
  • Nauka I
  • Nauka II
  • Nauka III
 • Rozdział X. O usprawiedliwieniu
  • Nauka I
  • Nauka II
  • Nauka III
  • Nauka IV
  • Nauka V
  • Nauka VI
 • Rozdział XI. O najwyższej Głowie Kościoła
  • Nauka I
  • Nauka II
  • Nauka III
  • Nauka IV
 • Rozdział XII. O Soborach czyli Zebraniach kościelnych
  • Nauka I
  • Nauka II
 • Rozdział XIII. O należnym Kościołowi posłuszeństwie
  • Nauka I
  • Nauka II
  • Nauka III
  • Nauka IV
  • Nauka V
  • Nauka VI
 • Rozdział XIV. O Świętych Sakramentach w ogólności
  • Nauka I
  • Nauka II
  • Nauka III
  • Nauka IV
  • Nauka V
  • Nauka VI
 • Rozdział XV. O Spowiedzi
  • Nauka I
  • Nauka II
  • Nauka III
  • Nauka IV
  • Nauka V
  • Nauka VI
 • Rozdział XVI. O Świętych Obrzędach
  • Nauka I
  • Nauka II
  • Nauka III
  • Nauka IV
  • Nauka V
  • Nauka VI
 • Rozdział XVII. O Augsburskim wyznaniu wiary
  • Nauka I
  • Nauka II
  • Nauka III
  • Nauka IV
  • Nauka V
  • Nauka VI
 • Rozdział XVIII. Objaśnienia o Kacerstwie
  • Nauka I
  • Nauka II
  • Nauka III
  • Nauka IV
  • Nauka V
  • Nauka VI
 • Rozdział XIX. Dodatek: O sześciu powodach, które odłączonym od Kościoła Katolickiego tamują drogę do zbawienia
  • Nauka I
  • Nauka II
  • Nauka III
  • Nauka IV
  • Nauka V
  • Nauka VI
  • Dodatek tłumacza
 • Spis treści