Helion


Szczegóły ebooka

Teksty Piramid z piramidy Unisa

Teksty Piramid z piramidy Unisa


Teksty Piramid starożytnego Egiptu to ogromny i najstarszy na świecie zbiór inskrypcji o treści religijnej wyrytych hieroglifami na wewnętrznych kamiennych ścianach piramid faraonów V i VI dynastii. Teksty owe zawierają fragmenty mitów i legend, odniesień historycznych, astronomicznych, geograficznych, kosmologicznych, religijnych, starodawnych rytuałów pogrzebowych, systemów teologicznych, czy wreszcie rytuałów magicznych. Teksty Piramid dostarczają nam niezliczonych informacji, zapewne z czasów, gdy formowała się dopiero egipska państwowość, a być może z czasów jeszcze wcześniejszych? Pisane są językiem nie do końca wszakże zrozumiałym, nawet dla tych egipskich skrybów, którzy wykuwali je na wapiennych płaszczyznach ścian piramid. Nie zawsze można zrozumieć sens niektórych sformułowań, nie zawsze też zrozumiałe są poszczególne słowa, których fonetyczne brzmienie znane było egipskim pisarzom, ale co ono znaczyło, już nie. Słowem: teksty te są w wysokim stopniu zagadkowe.

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Przedmowa
 • TEKSTY PIRAMID Z PIRAMIDY UNISA KOMORA GROBOWA ŚCIANA POŁUDNIOWA
 • KOMORA GROBOWA ŚCIANA WSCHODNIA
 • KOMORA GROBOWA FRONTON WSCHODNI
 • KOMORA GROBOWA FRONTON ZACHODNI
  • Spiski przeciwko wężom
 • KOMORA GROBOWA ŚCIANA PÓŁNOCNA - PAS PIERWSZY
  • Otwarcie ust
  • Mały posiłek
 • KOMORA GROBOWA ŚCIANA PÓŁNOCNA - PAS DRUGI
  • Wielka uczta
 • KOMORA GROBOWA ŚCIANA PÓŁNOCNA - PAS TRZECI
 • PRZEJŚCIE DO KOMORY GROBOWEJ ŚCIANA PÓŁNOCNA
 • PRZEJŚCIE DO KOMORY GROBOWEJ ŚCIANA POŁUDNIOWA
 • KOMORA PRZEDNIA FRONTON ZACHODNI
 • KOMORA PRZEDNIA ŚCIANA ZACHODNIA
 • KOMORA PRZEDNIA ŚCIANA POŁUDNIOWA
 • KOMORA PRZEDNIA FRONTON WSCHODNI
  • Hymn kanibalski
 • KOMORA PRZEDNIA ŚCIANA WSCHODNIA
  • Spiski przeciwko wężom
 • KOMORA PRZEDNIA ŚCIANA PÓŁNOCNA
 • PRZEJŚCIE DO PRZEDNIEJ KOMORY - ŚCIANA ZACHODNIA
 • PRZEJSCIE DO PRZEDNIEJ KOMORY- ŚCIANA WSCHODNIA
 • Spis treści