Szczegóły ebooka

Zarzuty pogańskie przeciwko chrystianizmowi. Apologia wiary w pierwszych wiekach

Zarzuty pogańskie przeciwko chrystianizmowi. Apologia wiary w pierwszych wiekach

J. Scheiwiller

Ebook

W starożytnej literaturze chrześcijańskiej znajdujemy pewien rodzaj pism, zwanych apologetycznymi, które zasługują na szczególniejszą uwagę w czasach dzisiejszych. Są one owocem ówczesnych stosunków. Chrześcijanie, okrzyczani przez żydów za cudzoziemców i zabijani jako przestępcy przez pogan, obwiniani przez kapłanów bezbożnych i przez filozofów wyszydzani, okrutnie uciskani przez państwo i bezustannie prześladowani przez politeizm, prawie za jedno z państwem uważany, podjęli bezprzykładną dotąd walkę na śmierć i życie. Te okoliczności zmusiły wykształceńszych mężów w obozie chrześcijańskim do chwycenia pióra w celu obrony wiary a niekiedy dla prowadzenia walki z przeciwnikami licznymi i potężnymi. Dobrze więc jest od czasu do czasu przypominać sobie te czcigodne i szacowne pisma, zwłaszcza w chwilach, w których podobny, jak dawniej, słyszymy szczęk oręża i takież jak w pierwszych wiekach hasło walki przeciwko Chrystusowi i założonemu przezeń Kościołowi. Przeciwnicy szukają i dzisiaj tych samych ideałów, jak to dawniej bywało, nie szczędząc oszczerstw i potwarzy Kościołowi Chrystusowemu.

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Zarzuty pogańskie przeciwko chrystianizmowi
  • I.
  • II.
  • III.
  • IV.
  • V.
 • Spis treści
 • Tytuł: Zarzuty pogańskie przeciwko chrystianizmowi. Apologia wiary w pierwszych wiekach
 • Autor: J. Scheiwiller
 • ISBN: 978-8-3806-4412-0, 9788380644120
 • Data wydania: 2017-10-04
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_285u
 • Wydawca: Armoryka