Szczegóły ebooka

Dogmat Łaski. Dziewiętnaście wykładów o porządku nadprzyrodzonym

Dogmat Łaski. Dziewiętnaście wykładów o porządku nadprzyrodzonym

Marian Morawski

Ebook

Niniejsza publikacja zawiera dziewiętnaście wykładów o porządku nadprzyrodzonym, jakie wybitny teolog, Ks. Morawski, wygłosił na Uniwersytecie Jagiellońskim. Sposób w jaki autor przedstawienia rzeczy nieco odbiega od innych prac tego znanego i zasłużonego autora. Niniejsza książka warta jest przeczytania bowiem, że jest niewiele literatury teologicznej po polsku, dotyczącej zganienia łaski. Książka na pewno odda znaczne usługi czytelnikom inteligentnym i pozwoli pogłębić w nich znajomość tego nieocenionego daru Bożego, którym jest łaska, przez Zbawiciela nam wysłużona.

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Od wydawnictwa
 • Wykład pierwszy. Pojęcie nadprzyrodzoności
 • Wykład drugi. Rzeczywistość istnienia nadprzyrodzoności
 • Wykład trzeci. Nadprzyrodzone wyposażenie rodzaju ludzkiego
 • Wykład czwarty. Grzech pierworodny
 • Wykład piąty. Istota grzechu pierworodnego
 • Wykład szósty. Skutki grzechu pierworodnego. Odkupienie
 • Wykład siódmy. Łaska uczynkowa
 • Wykład ósmy. Potrzeba łaski leczącej
 • Wykład dziewiąty. Potrzeba łaski zbawiennej
 • Wykład dziesiąty. Łaski szczególne. Nauka katolicka o zgodności łaski z wolną wolą
 • Wykład jedenasty i dwunasty. Tomizm a molinizm o stosunku łaski do wolnej woli
 • Wykład trzynasty. Rozdawnictwo łask
 • Wykład czternasty. Ekonomia łaski względem grzeszników i niewiernych
 • Wykład piętnasty. Jak zbawcza wola Boża dosięga dzieci bez chrztu umierających
 • Wykład szesnasty (uzupełniony). O przeznaczeniu
 • Wykład siedemnasty. O przeznaczeniu (ciąg dalszy)
 • Wykład osiemnasty. Łaska poświęcająca: usprawiedliwienie
 • Wykład dziewiętnasty. Istota łaski poświęcającej
 • Spis treści
 • Tytuł: Dogmat Łaski. Dziewiętnaście wykładów o porządku nadprzyrodzonym
 • Autor: Marian Morawski
 • ISBN: 978-8-3795-0113-7, 9788379501137
 • Data wydania: 2021-11-08
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_2860
 • Wydawca: Armoryka