Szczegóły ebooka

Koszyk kwiatów - Das Blumenkorbchen

Koszyk kwiatów - Das Blumenkorbchen

Christoph Schmid

Ebook

"Koszyk kwiatów: powieść dla młodzieży. Historia bardzo smutna, o niesłusznym oskarżeniu młodej, pięknej, bardzo uczciwej dziewczyny o kradzież pierścionka w pałacu hrabiego. Na skutek tego dziewczyna trafiła do więzienia. Życie całej rodziny legło w gruzach... Co prawda po dłuższym czasie prawda wyszła na jaw i bohaterkę powieści przeproszono za niesłuszne oskarżenie i skazanie, ale zmarnowanych lat nikt jej przecież nie zwrócił. Ostatecznie jednak opowieść dobrze się kończy, bo na skrzywdzona dziewczyna poślubia swojego ukochanego, a ślub nastąpił z taką okazałością, jakiej w Eichburgu jeszcze nie widziano. Cała familia hrabiów stanęła o naznaczonej godzinie ślubu w kościele, który już napełniony ludem z całego hrabstwa zebranym, bo to było coś szczególnego, że uboga dziewczyna, która niegdyś więzieniem i wygnaniem niewinnie skaraną była, obecnie uczczoną według zasług została. Johann Christoph Friedrich von Schmid (1768-1854) war ein römisch-katholischer Priester und Schriftsteller, auch von Kirchenliedern, der als der erfolgreichste Jugendbuchautor seiner Zeit gilt. Zu seinen auch heute noch bekannten Werken gehört neben anderen Kirchenliedern das in aller Welt bekannte Weihnachtslied Ihr Kinderlein, kommet. Grundlegend für sein späteres Werk wurde seine Naturverbundenheit und seine tiefe Religiosität, deren Wurzeln bereits in seinem Elternhaus liegen. (http://de.wikipedia.org/wiki/Christoph_von_Schmid)"

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Koszyk kwiatów
  • Rozdział pierwszy. Ojciec Jakub i jego córka Marianna
  • Rozdział drugi. Marianna w pałacu hrabiego
  • Rozdział trzeci. Skradziony pierścionek
  • Rozdział czwarty. Marianna w więzieniu
  • Rozdział piąty. Marianna przed sądem
  • Rozdział szósty. Jakub w więzieniu córki
  • Rozdział siódmy. Wyrok i jego wykonanie
  • Rozdział ósmy. Przyjaciel w potrzebie
  • Rozdział dziewiąty. Pielgrzymka Jakuba i Marianny
  • Rozdział dziesiąty. Jakuba i Marianny szczęśliwe dni w Jedlinie
  • Rozdział jedenasty. Choroba Jakuba
  • Rozdział dwunasty. Śmierć Jakuba
  • Rozdział trzynasty. Nowe cierpienia Marianny
  • Rozdział czternasty. Wyrzucenie Marianny
  • Rozdział piętnasty. Pomoc z Nieba
  • Rozdział szesnasty. Jakim sposobem znalazła się tu hrabianka
  • Rozdział siedemnasty. Znaleziony pierścień
  • Rozdział osiemnasty. Jak szlachetni ludzie wynagradzają krzywdy
  • Rozdział dziewiętnasty. Jeszcze znakomite zdarzenie tyczące niniejszej historii
  • Rozdział dwudziesty. Nawiedziny
  • Rozdział dwudziesty pierwszy. Co tu więcej jeszcze zdarzyło się
  • Rozdział dwudziesty drugi. Smutne zdarzenie
  • Rozdział dwudziesty trzeci. Zdarzenie radosne
  • Rozdział dwudziesty czwarty. Pomnik Jakuba
 • Das Blumenkörbchen
  • Erstes Kapitel. Vater Jakob und seine Tochter Marie.
  • Zweites Kapitel. Marie im gräflichen Schloss.
  • Drittes Kapitel. Der entwendete Ring.
  • Viertes Kapitel. Marie im Gefängnis.
  • Fünftes Kapitel. Marie vor Gericht.
  • Sechstes Kapitel. Vater Jakob bei Marie im Gefängnis.
  • Siebentes Kapitel. Das Urteil und dessen Vollziehung.
  • Achtes Kapitel. Ein Freund in der Not.
  • Neuntes Kapitel. Jakobs und Mariens Wanderschaft.
  • Zehntes Kapitel. Jakobs und Mariens frohe Tage auf dem Tannenhof.
  • Elftes Kapitel. Jakobs Krankheit.
  • Zwölftes Kapitel. Jakobs Tod.
  • Dreizehntes Kapitel. Neue Leiden für Marie.
  • Vierzehntes Kapitel. Mariens Verstossung.
  • Fünfzehntes Kapitel. Es kommt Hilfe vom Himmel.
  • Sechzehntes Kapitel. Wie Gräfin Amalia hierher gekommen.
  • Siebzehntes Kapitel. Der wiedergefundene Ring.
  • Achtzehntes Kapitel. Wie edle Menschen das Unrecht vergüten.
  • Neunzehntes Kapitel. Noch eine denkwürdige Nachricht zu dieser Geschichte.
  • Zwanzigstes Kapitel. Ein Besuch auf dem Tannenhof.
  • Einundzwanzigstes Kapitel. Was sich auf dem Tannenhof noch weiter begab.
  • Zweiundzwanzigstes Kapitel. Noch eine freudige Begebenheit.
  • Dreiundzwanzigstes Kapitel. Jakobs Denkmal.
 •  
 • Spis treści
 • Tytuł: Koszyk kwiatów - Das Blumenkorbchen
 • Autor: Christoph Schmid
 • ISBN: 978-8-3795-0248-6, 9788379502486
 • Data wydania: 2021-11-08
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_287f
 • Wydawca: Armoryka
 • Kategoria wiekowa: 6+