Szczegóły ebooka

Św. Tomasz z Akwinu i dzisiejsza filozofia

Św. Tomasz z Akwinu i dzisiejsza filozofia

Ks. Antoni Langer

Ebook

Rzućmy tylko okiem choćby na chwilę na dzisiejszy nasz świat, a trudno nie dostrzec tego, jak olbrzymi, wezbrany potok zalewa go powodzią błędów i fałszu! Ileż to szerzy się dzisiaj odmiennych poglądów i zdań o najdonioślejszych, najgłówniejszych zagadnieniach i zasadach moralnego i duchowego życia, o czasie i wieczności, o duszy i Bogu, o rodzinie i państwie, o prawie i obowiązku, o honorze i moralności, o cywilizacji i oświacie i umysłowej ciemnocie. A przecież wszystkie te sprzeczne z sobą, wzajemnie obalające się zdania razem wzięte, nie mogą w żaden sposób być prawdą. Do tej prawdy, tylko jedno z nich wszystkich może rościć sobie słuszne, uzasadnione prawo, wszystkie zaś inne są mylne, są fałszem. Któż więc zdobędzie się na to, by prądowi temu przeciwstawić nieprzebytą zaporę, kto się ośmieli zatrzymać go w biegu i jeśli to podobna, popchnąć w przeciwnym kierunku? Tylko Boska prawda zdolną jest przewrotność ludzką wyzwać do walki.

 • Część pierwsza
 • Część druga
 • Część trzecia
 • Część czwarta
 • Tytuł: Św. Tomasz z Akwinu i dzisiejsza filozofia
 • Autor: Ks. Antoni Langer
 • ISBN: 978-83-763-9138-0, 9788376391380
 • Data wydania: 2021-01-28
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_287z
 • Wydawca: Armoryka