Szczegóły ebooka

Żywoty Świętych Pańskich. Tom Piąty. Maj

Żywoty Świętych Pańskich. Tom Piąty. Maj

Władysław Hozakowski

Ebook

Dnia 1. maja: Święty Filip, apostół. (+ około r. 82.). Tego samego dnia. Święty Jakób Mniejszy, apostół. (+ r. 62.). / Dnia 2. maja: Święty Atanazy, patryarcha z Aleksandryi. (296 373.). Tego samego dnia: Święty Zygmunt, król Burgundyi. (+ r. 524.). Inni święci z dnia 2. maja: Św. Awia, dziewica i męczenniczka. - Św. Bertyn młodszy, opat. - Św. Konstantyn, wyznawca. - Św. Felicyssyma, dziewica i męczenniczka. - Św. German, biskup i męczennik z Pikardyi. - ŚŚw. Elpidyusz i Lupus, męczennicy. - Św. Sekundus, biskup z Awila. - Św. Walbert, opat. - Św. Oliwa, dziewica i męczenniczka. - Św. Flamina, dziewica i męczenniczka. - Św. Wiborata, dziewica i św. Rachylda jej towarzyszka, pustelniczki. / Dnia 3. maja: Znalezienie Krzyża świętego. (Roku 326.). Tego samego dnia: Święty Aleksander I., papież. (109 119.). Inni święci z dnia 3. maja: Św. Aufryd, biskup z Utrecht. - Św. Dyodor i Rodopyan, męczennicy. ŚŚw. Euzebiusz, kapłan, i Awit, dyakon, męczennicy. - Św. Hermogenes, męczennik. - Św. Juwelan, biskup z Narni. - ŚŚw. Sosteneusz i Uguccio z założycieli zakonu Sług Maryi. - Św. Ursyusz, pokutnik. - Św. Wiola, dziewica i męczenniczka. / Dnia 4. maja: Święta Monika, wdowa. (332-387). Tego samego dnia: Święty Floryan, męczennik. (+ r. 304.). Inni święci z dnia 4. maja: Św. Ada, ksieni. - Św. Antonia, męczenniczka. - Św. Krescencyusz, kapłan. - Św. Cyryak, biskup i męczennik z Jerozolimy. - Św. Helena, dziewica. - Bł. Władysław z Gielniowa, zakonnik. - Bł. Michał Giedrojć, kanonik regularny. - Bł. Stanisław Kaźmierczyk, kanonik regularny. Św. Paulin, biskup z Senigaglia. - Św. Pelagia, dziewica i męczenniczka. - Św. Sylwan, biskup i męczennik z Gaza. - Św. Synezyusz, męczennik. - Św. Weneryusz, biskup z Medyolanu. - Św. Porfyry, kapłan i męczennik. / Dnia 5. maja: Święty Pius V., papież. (1504 1572.). Czcigodna Jutta z Chełmży. (+ r. 1264.). Inni święci z dnia 5. maja: Św. Arybert, biskup z Tortyny. - Św. Atanazy, biskup z Koryntu. - Św. Krescencyana, matrona rzymska. - Św. Eulogiusz, biskup z Edessy. - ŚŚw. męczennicy Grzegórz, Archelausz, Felicissima. - Św. Heryna, męczenniczka. - Św. Leon, Bazylianin. - Św. Maksym, biskup Jerozolimy. - Św. Teodor, biskup z Bologna. - Św. Waldrada, ksieni. - Św. Arybert, dyakon. / Dnia 6. maja: Św. Elżbieta, księżniczka węgierska, Dominikanka. (1297 1338.). Tego samego dnia: Męczeństwo św. Jana Ewangelisty. (Około r. 95.). Inni święci z dnia 6. maja: ŚŚw. Adalward i Stefan, biskupi szwedzcy z Birka. - Św. Benedykta, dziewica i zakonnica. - Św. Eadbert, biskup z Lindisfarne. - Św. Ewodyusz, biskup z Antyochyi. - Św. Petronacy, opat. - Bł. Prudencya, Augustynyanka. - ŚŚw. męczennicy Sekundyan, Maryna, Konkordya. - Św. Justus, biskup z Vienne. - Św. Lucyusz, biskup z Cyrene. - Św. Maurelyusz, biskup z Imola. / Dnia 7. maja: Święty Jan z Bewerlay, arcybiskup z York. (+ r. 721.). Tego samego dnia: Święty Benedykt II., papież. (Panował roku 684 685.). Inni święci z dnia 7. maja: Św. Albert, rolnik. - ŚŚw. dziewice i męczenniczki Flawya, Domicela, Eufrozyna, Teodora. - Bł. Gizela, królowa węgierska. - Św. Mastydya, dziewica. - Św. Maureliusz, biskup i męczennik z Ferrara. - ŚŚw. pustelnicy Reginald i Frankus. - Św. Piotr, biskup z Pawia. - Św. Juwelan, męczennik. - Św. Kwadratus, męczennik. / Dnia 8. maja: Święty Stanisław, biskup krakowski, męczennik. (1030 1079.). Inni święci z dnia 8. maja: Św. Amatus wyznawca. - Św. Aurelian, biskup z Limoges. - Św. Dezyderaty, biskup z Bourges. - ŚŚw. męczennicy Eutyk i Marcya. - Św. Godon, biskup z Metz. - Św. Heladyusz, biskup z Auxerre. - Św. Wiktor, żołnierz i męczennik. - Św. Wiron, biskup irlandzki. - Św. Beatus, pustelnik. - Św. Piotr, arcybiskup z Terentasia. - Św. Bonifacy IV., papież. / Dnia 9. maja: Święty Grzegórz z Nazyanzu, biskup i nauczyciel Kościoła. (323 389.). Inni święci z dnia 9. maja: ŚŚw. męczennicy Afrodyzy, Jukundus i Firmus. - Św. Beatus, pustelnik. - Św. Elżbieta, ksieni, siostra św.Kolumby. - Św. Geroncyusz, biskup z Cervia. - Św. Grzegórz, kardynał i biskup z Ostia. - Św. Hermans, uczeń apostolski. - Św. Luminoza, dziewica. - Św. Pryskus, biskup z Nocera. - Św. Tudyn, opat. - Bł. Mikołaj Albergati, kardynał i biskup z Bologna. / Dnia 10. maja: Święty Antonin, arcybiskup Florencyi. (1389 1459.). Tego samego dnia: Święty Gordyan, męczennik. (+ r. 362.). Inni święci z dnia 10. maja: Bł. Beatryca, Benedyktynka. - Św. Cezarya, dziewica i męczenniczka. - Św. Koncessa, dziewica. - Św. Wilhelm, kapłan. - Św. Mirus, pustelnik. - ŚŚw. Sylwester i Frominyusz, biskupi z Besancon. - Św. Probata, męczenniczka. - Św. Solongia, dziewica i męczenniczka. / Dnia 11. maja: Święty Frańciszek Hieronimo z Towarzystwa Jesusowego. (1645 1716.). Inni święci z dnia 11. maja: Św. Fabiusz, męczennik. - Św. Walter, opat. - Św. Majolus, opat. - Św. Licerya, dziewica i męczenniczka. - Św. Mamert, biskup z Vienne. - Św. Nepocyan, kapłan. - Św. Filip, pustelnik. - Św. Fremmed, król angielski i męczennik. - Św. Iluminat, wyznawca. - Św. Milhard, biskup z Seez. / Dnia 12. maja: Święci Nereusz, Achyleusz i Flawia Domicela, męczennicy (+ r. 98.). Tego samego dnia: Święty Pankracy, męczennik. (Około r. 304.). Inni święci z dnia 12. maja: Wielebny Engelbert, opat. - Św. Epifaniusz, biskup z Salamina na Cyprze. - Św. German, patryarcha Konstantynopola. - Św. Gwidon z Kortony, z zakonu frańciszkańskiego. - Św. Modoald, biskup z Trewiru. - Św. Ryktruda, ksieni. - Św. Soteris, dziewica i męczenniczka. / Dnia 13. maja: Święty Serwacy, biskup z Tongern. (288 384.). Inni święci z dnia 13. maja: Św. Agnieszka, ksieni. - ŚŚw. męczennicy Afrodyzy, Lusyusz, Cyryla. - Św. Dominika, dziewica. - Św. Glycerya, dziewica i męczenniczka. - Św. Jan Milczek, biskup-pustelnik z Tanara. - Św. Marcelian, biskup z Auxerre. - Św. Mucyusz, kapłan. - Św. Natalis, arcybiskup z Medyolanu. - Św. Onezym, biskup z Soissons. - Św. Piotr Regalatus, z zakonu św. Frańciszka. - Św. Rolendis, dziewica. / Dnia 14. maja: Święty Bonifacy z Rzymu, męczennik. (Około r. 307). Tego samego dnia: Święty Pachomiusz, opat z Tabenna. (292 348.). Inni święci z dnia 14. maja: Św. Ampeliusz, kowal-pustelnik. - Św. Bonozy, biskup z Salerno. - Św. Gerard z Villamagna, Frańciszkanin. - ŚŚw. męczenniczki Justyna i Henedyna. - Św. Pachalis I., papież. - Św. Pomponiusz, biskup z Neapolu. - Św. Poncyusz, męczennik. - Św. Bewignat, pustelnik. - Św. Erembert, biskup z Toulouse. - Św. Halward, męczennik z Norwegii. / Dnia 15. maja: Święty Jan de la Salle, założyciel Braci szkół chrześcijańskich. (1651 1719.). Tego samego dnia: Święty Izydor Oracz. (+ r. 1170.). Inni święci z dnia 15. maja: Św. Cezarea, dziewica i pustelniczka. - Św. Florencyusz, biskup z Porto Baratto. - Św. Mancyusz, biskup z Evora. - Św. Rosula, męczenniczka. - Św. Symplicyusz, biskup z Sardynii. - Św. Ursus, biskup z Fano. - ŚŚw. męczennicy Piotr, Andrzej, Paweł, Dyonyzya. - ŚŚw. męczennicy Herakliusz, Paulin, Benedymus. - Św. Dymydryan, biskup z Werony. - ŚŚw. Cyryla i Zofia, dziewice i męczenniczki w Rzymie. / Dnia 16. maja: Święty Jan Nepomocen, męczennik. (1330 1383.). Inni święci z dnia 16. maja: Św. Adam, opat. - Św. Eupurya, dziewica. - Św. Gencyusz, pustelnik. - Św. Hilary, biskup z Pavia. - Św. Honoraty, biskup z Amiens. - Św. Maksyma, dziewica. - Św. Perygryn, biskup z Auxerre. - Św .Szymon Stock jenerał Karmelitów. - Św. Ubald, biskup z Gubbio. - ŚŚw. męczennicy Walenty i Damian. - ŚŚw. męczennicy Akwilin i Wiktoryan. - Św. Fortis, biskup i męczennik z Bordeaux. - Św. Andrzej Bobola. / Dnia 17. maja: Święty Paschalis Baylon z zakonu św. Frańciszka. (1540 1592.). Inni święci z dnia 17. maja: Św. Barbara z Cagliari, dziewica i męczenniczka. - Św. Brunon, biskup z Wurzburga. - Św. Fabiusz, męczennik. - Św. Franchilda, matka św.Austreberty. - Św. Restytuta, dziewica i męczenniczka. - Św. Stefan, patryarcha Konstantynopolu. - Św. Walerya, dziewica i męczenniczka. - ŚŚw. męczennicy Achryon, Wiktor, Bazyla, Sylwan. / Dnia 18. maja: Święty Feliks z Cantalizio z zakonu Kapucynów. (1515 1587.). Tego samego dnia: Święty Eryk, król szwedzki, męczennik. (+ r. 1151.). Inni święci z dnia 18. maja: Św. Eufrazya, męczenniczka. - Św. Feliks, biskup z Spoleto. - Św. Potamion, biskup i męczennik z Heraklei. - Św. Syra, dziewica i męczenniczka. - Św. Wenancyusz, męczennik. - Bł. Wilhelm, Augustynyanin. - ŚŚw. męczennicy Kasyusz, Wiktor, Julian, Lucegia. - Św. Konvalus, archidyakon z Glasgow. - Bł. Salwiusz, Benedyktyn. / Dnia 19. maja: Św. Piotr Celestyn V., papież (1215 1296.). Tego samego dnia. Święty Dunstan, arcybiskup z Canterbury. (+ r. 988.). Inni święci z dnia 19. maja: Św. Cyryaka, dziewica i męczenniczka. - Św. Cyryl, biskup z Trewiru. - ŚŚw. męczennicy Paternus, Urbana, Kalonika, Julia, Ingenua. - Św. Pudens, senator rzymski z córką św. Pudencyaną, dziewicą. - Bł. Alkuin, opat. - Św. Emil, męczennik. - Św. Hadulf, biskup z Arras. - Bł. Teofil z Corte, Frańciszkanin. / Dnia 20. maja: Święty Bernardyn z Siena. (1380 1444.). Inni święci z dnia 20. maja: Św. Anastazy, biskup z Brescia. - Bł. Bartłomiej Holzhauser, założyciel zakładów wspólnego życia kapłanów. - Czcigodny Krzysztof Kolumb, odkrywca Ameryki. - Św. Etelbert król, angielski. - Św. Faustyn, opat. - Św. Iwon, biskup z Chartres. - Św. Teodor, biskup z Pavia. - ŚŚw. męczenniczki Wiktorya, Marcelosa, Salsa. - Św. Austregizyl, arcybiskup z Bourges. - Bł. Kolumba di Rieti, Dominikanka. - ŚŚw. pustelnicy Talazyusz i Marek. / Dnia 21. maja: Święty Jan Bonvisi. (1509 1572.). Inni święci z dnia 21. maja: ŚŚw. Azelfiusz i Amoniusz, biskupi Egiptu. - Czcigodny Erenfryd z żoną Matyldą i córką Richezą, królową polską. - Św. Florentyn, opat. - Św. Godryk, pustelnik. - Św. Hilary, biskup z Toulouse. - Św. Hospicyusz, pustelnik. - Św. Itisberga, dziewica, siostra Karóla Wielkiego. - Św. Maureliusz, kapłan. - Św. Teobald, arcybiskup z Vienne. - ŚŚw. męczennicy Wiktus, Manrela i Mirela. / Dnia 22. maja: Święta Julia, dziewica i męczenniczka. (Około r. 450.). Inni święci z dnia 22. maja: Św. Aigulf, arcybiskup z Bourges. - Św. Atton, biskup z Pistoja. - ŚŚw. Kastus i Emilian, męczennicy. - Św. Kolumbina, dziewica i męczenniczka. - Św. Fulkon, wyznawca z Akwinu. - Św. Fulgenty, biskup z Otricoli. - Św. Helena, dziewica z Auxerre. - Św. Lupus, biskup z Limoges. - Św. Marcyan, biskup z Raweny. - Św. Ryta di Cascia, Augustynyanka. - Św. Roman, opat, nauczyciel św. Benedykta. - Św. Goswin, chłopiec-męczennik. - Św. Aurelian z synem Maksymem, męczennicy. / Dnia 23. maja: Święty Jan de Rossi. (1698 1764.). Tego samego dnia. Błogosławiony Andrzej Bobola, męczennik. (1592 1657.). Inni święci z dnia 23. maja: Św. Anno, biskup z Werony. - Św. Dezydery, biskup z Langres. - Św. Dezydery, biskup z Vienne. - Św. Euleby, biskup z Neapolu. - Św. Eufrozyna, zakonnica z Połocka. - Św. Medyk, szewc-pustelnik. - Św.Merkuryalis, biskup z Forli. - Św. Wilhelm, piekarz-męczennik. - Św. Eutychyusz, opat. - ŚŚw. męczennicy Kwincyan, Montana, Januarya, Emelya, Nonna, Almeryda, Nicya, Faustus. - Św. Michał, biskup z Synnada. / Dnia 24. maja: Święci bracia Donacyan i Rogacyan, męczennicy. (Około r. 287.). Tego samego dnia. Błogosławiony Jan de Prado z zakonu Frańciszkanów, męczennik. (+ r. 1636.). Inni święci z dnia 24. maja: Św. Afra, męczenniczka z Brescia. - Czcigodna Marya od Jezusa z Agreda, Klaryska. -ŚŚw. męczenniczki Zuzanna, Marcyanna i Paladya. - Św. Tomasz Salus, mnich. - Św. Wincenty z Lerinu, zakonnik. - Św. Wincenty, biskup z Foligno. - Czcigodny Hildebert, arcybiskup Moguncyi. - Św. Melecyusz, męczennik. - Św. Marta, matka Szymona Słupnika młodszego. / Dnia 25. maja: Święty Grzegórz VII., papież. (Panował r. 1073 1085.). Inni święci z dnia 25. maja: Św. Benegard, dyakon i męczennik. - Św. Bonifacy IV., papież. - Św. Eutropia, męczenniczka. - Św. Genadyusz, biskup i Astorga. - Św. Leon, opat. - Św. Urban I., papież. - Św. Zenobiusz, biskup Florencyi. - Św. męczennicy Saturnin, Wiktoryna, Flawin. - Św. Dyonyzy, biskup Medyolanu. - Św. Egilhard, opat. - Św. Celestyn, męczennik. - Św. Olbian, biskup z Anea. - ŚŚw. męczennicy Sencyana, Wincenty, Sankcya. / Dnia 26. maja: Święty Filip Nereusz, założyciel Oratoryanów. (1515 1595.). Inni święci z dnia 26. maja: ŚŚw. Abercyusz z siostrą swa Heleną, męczennicy. - Św. Berengar, Benedyktyn. - Św. Bobolin, biskup z Vienne. - Św. Eleuteryusz, papież i męczennik. - ŚŚw. męczennicy Herakliusz i Mundyna. - Św. Lambert, biskup z Vence. - Bł. Margana od Jezusa, dziewica. - Św. Memoryusz, pustelnik. - Św. Pryskus, męczennik. - Św. Kwadratus, biskup z Aten. - Św. Zacharyasz, biskup i męczennik z Vienne. / Dnia 27. maja: Święta Marya Magdalena de Pazzis, Karmelitanka. (1566 1607.). Inni święci z dnia 27. maja: Św. Będa, nauczyciel Kościoła. - Bł. Eleonora Ortis, Karmelitanka. - Św. Feliks, męczennik z Benewentu. - Bł. Frydryk, biskup z Luttich. - Jan I., papież i męczennik. - Św. Liberiusz, pielgrzym. - ŚŚw. męczennicy Alypiusz i Juliana. - Św. Eutrapus, biskup z Orange. - Św. Hildebert, biskup z Meaux. - ŚŚw. męczennicy Restytuta, dziewica i Cyryl, kapłan. - Bł. Serafina Kajetana, dziewica i ksieni z Syrakuz. / Dnia 28. maja: Święty Augustyn, arcybiskup z Canterbury. (+ r. 605.). Inni święci z dnia 28. maja: Św. German, biskup Paryża. - ŚŚw. męczennicy Emil, Jukundyan, Luciusz. - Św. Eutychyusz, biskup i męczennik z Melitene. - Św. Justus, biskup z Urgel. - Bł. Lanfrank, arcybiskup z Canterbury. - Św. Nicetas, biskup z Chalcedonu. - Św. Podyusz, arcybiskup Florencyi. - Św. Senator, biskup Medyolanu. - Św. Ubaldeska, dziewica. - ŚŚw. męczennicy Portinus i Arminia. - Św. Juwenal, biskup z Cagliari. - Bł. Wilhelm, pustelnik. / Dnia 29. maja: Święty Maksymin, biskup z Trewiru. (+ r. 349.). Inni święci z dnia 29. maja: Św. Bona, zakonnica. - Św. Konon, męczennik. - Czcigodny Egilo, opat z Prum i arcybiskup z Sens. - Sw. Eleuteryusz, wyznawca. - Św. Gerard, biskup z Macon. - Bł. Joachim de Floris, opat z Kalabryi. - Św. Maksym, biskup z Werony. - Św. Teodozya, dziewica i męczenniczka. - Św. Marya, dziewica z Antyochyi. - Bł. Markward, braciszek franciszkański. - Św. Restytut, męczennik. / Dnia 30. maja: Święty Ferdynand III., król Kastylii i Leonu. (1198 1252.). Tego samego dnia: Święty Feliks I., papież-meczennik. (Panował r. 269 274.). Inni święci z dnia 30. maja: Św. Anastazy, biskup z Pavia. - Św. Bazyli i Emilia, rodzice św. Bazylego Wielkiego, św. Grzegorza z Nyssa, św. Piotra z Sebaste i św. Makryny. - Św. Hugbert, mnich. - Czcigodna Joanna d'Arc, dziewica orleańska + r. 1431. - Św. Wenancyusz, wyznawca. - ŚŚw. męczennicy Euzebiusz, Roman, Melecyusz, Krystyna. - Św. Eksuperancyusz, biskup Raweny. / Dnia 31. maja: Święta Aniela Merici, założycielka Urszulanek. (1474 1540.). Tego samego dnia: Święta Petronela, dziewica. (Około r. 50.). Inni święci z dnia 31. maja: Bł. Joanna Varani, ksieni Klarysek. - Bł. Feliks z Nikozya z zakonu Kapucynów. - Św. Getruda dziewica i męczenniczka. - Św. Lupicyn, biskup z Werony. - Św. Mechtylda, ksieni z hrabiów Andechs. - Św. Paschazy, dyakon. - Czcigodny Roland hrabia Shans, z czasów Karóla Wielkiego. - Św. Sylwiusz, biskupz Toulouse. - Św. Symplician, męczennik. - Św. Donacyan, męczennik. - Bł. Witalis z Bastia, pustelnik.

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • MAJ
 • Dnia 1. maja
  • Święty Filip, apostół. (+ około r. 82.)
   • Nauka
  • Tego samego dnia.
  • Święty Jakób Mniejszy, apostół. (+ r.62.)
  • Inni święci z dnia 1. maja:
 • Dnia 2. maja
  • Święty Atanazy, patryarcha z Aleksandryi. (296 - 373.)
   • Nauka
  • Tego samego dnia.
  • Święty Zygmunt, król Burgundyi. (+ r. 524.)
  • Inni święci z dnia 2. maja:
 • Dnia 3. maja
  • Znalezienie Krzyża świętego. (Roku 326.)
   • Nauka
  • Tego samego dnia.
  • Święty Aleksander I., papież. (109 - 119.)
  • Inni święci z dnia 3. maja:
 • Dnia 4. maja
  • Święta Monika, wdowa. (332-387)
   • Nauka
  • Tego samego dnia.
  • Święty Floryan, męczennik. (+ r. 304.)
  • Inni święci z dnia 4. maja:
 • Dnia 5. maja
  • Święty Pius V., papież. (1504 - 1572.)
   • Nauka
  • Tego samego dnia.
  • Czcigodna Jutta z Chełmży. (+ r. 1264.)
  • Inni święci z dnia 5. maja:
 • Dnia 6. maja
  • Św. Elżbieta, księżniczka węgierska, Dominikanka. (1297 - 1338.)
   • Nauka
  • Tego samego dnia.
  • Męczeństwo św. Jana Ewangelisty. (Około r. 95.)
  • Inni święci z dnia 6. maja:
 • Dnia 7. maja
  • Święty Jan z Bewerlay, arcybiskup z York. (+ r. 721.)
   • Nauka
  • Tego samego dnia.
  • Święty Benedykt II., papież. (Panował roku 684 - 685.)
  • Inni święci z dnia 7. maja:
 • Dnia 8. maja
  • Święty Stanisław, biskup krakowski, męczennik. (1030 - 1079.)
   • Nauka
  • Inni święci z dnia 8. maja:
 • Dnia 9. maja
  • Święty Grzegórz z Nazyanzu, biskup i nauczyciel Kościoła. (323 - 389.)
   • Nauka
  • Inni święci z dnia 9. maja:
 • Dnia 10. maja
  • Święty Antonin, arcybiskup Florencyi. (1389 - 1459.)
   • Nauka
  • Tego samego dnia.
  • Święty Gordyan, męczennik. (+ r. 362.)
  • Inni święci z dnia 10. maja:
 • Dnia 11. maja
  • Święty Frańciszek Hieronimo z Towarzystwa Jesusowego. (1645 - 1716.)
   • Nauka
  • Inni święci z dnia 11. maja:
 • Dnia 12. maja
  • Święci Nereusz, Achyleusz i Flawia Domicela, męczennicy (+ r. 98.)
   • Nauka
  • Tego samego dnia.
  • Święty Pankracy, męczennik. (Około r. 304.)
  • Inni święci z dnia 12. maja:
 • Dnia 13. maja
  • Święty Serwacy, biskup z Tongern. (288 - 384.)
   • Nauka
  • Inni święci z dnia 13. maja:
 • Dnia 14. maja
  • Święty Bonifacy z Rzymu, męczennik. (Około r. 307)
   • Nauka
  • Tego samego dnia.
  • Święty Pachomiusz, opat z Tabenna. (292 - 348.)
  • Inni święci z dnia 14. maja:
 • Dnia 15. maja
  • Święty Jan de la Salle, założyciel Braci szkół chrześcijańskich. (1651 - 1719.)
   • Nauka
  • Tego samego dnia.
  • Święty Izydor Oracz. (+ r. 1170.)
  • Inni święci z dnia 15. maja:
 • Dnia 16. maja
  • Święty Jan Nepomocen, męczennik. (1330 - 1383.)
   • Nauka
  • Inni święci z dnia 16. maja:
 • Dnia 17. maja
  • Święty Paschalis Baylon z zakonu św. Frańciszka. (1540 - 1592.)
   • Nauka
  • Inni święci z dnia 17. maja:
 • Dnia 18. maja
  • Święty Feliks z Cantalizio z zakonu Kapucynów. (1515 - 1587.)
   • Nauka
  • Tego samego dnia.
  • Święty Eryk, król szwedzki, męczennik. (+ r. 1151.)
  • Inni święci z dnia 18. maja:
 • Dnia 19. maja
  • Św. Piotr Celestyn V., papież (1215 - 1296.)
   • Nauka
  • Tego samego dnia.
  • Święty Dunstan, arcybiskup z Canterbury. (+ r. 988.)
  • Inni święci z dnia 19. maja:
 • Dnia 20. maja
  • Święty Bernardyn z Siena. (1380 - 1444.)
   • Nauka
  • Inni święci z dnia 20. maja:
 • Dnia 21. maja
  • Święty Jan Bonvisi. (1509 - 1572.)
   • Nauka
  • Inni święci z dnia 21. maja:
 • Dnia 22. maja
  • Święta Julia, dziewica i męczenniczka. (Około r. 450.)
   • Nauka
  • Inni święci z dnia 22. maja:
 • Dnia 23. maja
  • Święty Jan de Rossi. (1698 - 1764.)
   • Nauka
  • Tego samego dnia.
  • Błogosławiony Andrzej Bobola, męczennik. (1592 - 1657.)
  • Inni święci z dnia 23. maja:
 • Dnia 24. maja
  • Święci bracia Donacyan i Rogacyan, męczennicy. (Około r. 287.)
   • Nauka
  • Tego samego dnia.
  • Błogosławiony Jan de Prado z zakonu Frańciszkanów, męczennik. (+ r. 1636.)
  • Inni święci z dnia 24. maja:
 • Dnia 25. maja
  • Święty Grzegórz VII., papież. (Panował r.1073 - 1085.)
   • Nauka
  • Inni święci z dnia 25. maja:
 • Dnia 26. maja
  • Święty Filip Nereusz, założyciel Oratoryanów. (1515 - 1595.)
   • Nauka
  • Inni święci z dnia 26. maja:
 • Dnia 27. maja
  • Święta Marya Magdalena de Pazzis, Karmelitanka. (1566 - 1607.)
   • Nauka
  • Inni święci z dnia 27. maja:
 • Dnia 28. maja
  • Święty Augustyn, arcybiskup z Canterbury. (+ r. 605.)
   • Nauka
  • Inni święci z dnia 28. maja:
 • Dnia 29. maja
  • Święty Maksymin, biskup z Trewiru. (+ r. 349.)
   • Nauka
  • Inni święci z dnia 29. maja:
 • Dnia 30. maja
  • Święty Ferdynand III., król Kastylii i Leonu. (1198 - 1252.)
   • Nauka
  • Tego samego dnia.
  • Święty Feliks I., papież-meczennik. (Panował r. 269 - 274.)
  • Inni święci z dnia 30. maja:
 • Dnia 31. maja
  • Święta Aniela Merici, założycielka Urszulanek. (1474 - 1540.)
   • Nauka
  • Tego samego dnia.
  • Święta Petronela, dziewica. (Około r. 50.)
  • Inni święci z dnia 31. maja:
 • Spis treści
 • Tytuł: Żywoty Świętych Pańskich. Tom Piąty. Maj
 • Autor: Władysław Hozakowski
 • ISBN: 9788380647022, 9788380647022
 • Data wydania: 2018-12-06
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_288c
 • Wydawca: Armoryka