Helion


Szczegóły ebooka

Przegląd palatynatów polskich w czasie panowania Piastów

Przegląd palatynatów polskich w czasie panowania Piastów


Przegląd palatynatów polskich w czasie panowania Piastów to edycja artykułu Oswalda Balzera przygotowana na podstawie trzeciego tomu Pism pośmiertnych, który ukazał się we Lwowie w 1937 r. Opracowanie redakcyjne tekstu: dr Artur Lis.