Helion


Szczegóły ebooka

Nauka o Mszy świętej

Nauka o Mszy świętej


Msza św. jest tą samą ofiarą, ale bezkrwawą, którą Pan Jezus złożył ze Siebie w Wielki Piątek na krzyżu. Zachodzi ta tylko różnica, że wtedy można było widzieć oczyma ciała, jak Pan Jezus cierpiał i krew swoją przelewał, zaś we Mszy św. ofiaruje się Jezus Chrystus Ojcu Swojemu w sposób niewidzialny i bezkrwawy. Msza św. jest szczytną ofiarą: Ona rozwesela cały dwór niebieski, pomaga biednym duszom czyśćcowym, sprowadza na ziemię wszelkie błogosławieństwo i więcej chwały przynosi Bogu, niż cierpienia wszystkich Męczenników, niż umartwienia wszystkich pustelników, niż wszystkie łzy pokutników, przelane od początku świata, aż do końca wieków. Albowiem te uczynki są dziełami ludzi mniej lub więcej grzesznych, a we Mszy św. sam Jezus Chrystus, równy Ojcu, ofiaruje Swą mękę i śmierć na zadośćuczynienie zagniewanemu Bogu. Cena Mszy św. jest nieskończoną.

  • Nauka o Mszy

  • Tytuł: Nauka o Mszy świętej
  • Autor: Św. Jan Maria Vianney
  • ISBN Ebooka: 978-83-763-9141-0, 9788376391410
  • Data wydania: 2021-01-28
  • Identyfikator pozycji: e_28ah
  • Kategorie:
  • Wydawca: Armoryka