Helion


Szczegóły ebooka

Polski Ład. 5 gotowych list płac

Polski Ład. 5 gotowych list płac


Najważniejsze zmiany na listach płac, jakie mają być wprowadzone od 2022 roku w ramach
Polskiego Ładu, to podwyższenie kwoty wolnej od podatku do poziomu 30.000 zł (poprzez
podniesienie kwoty zmniejszającej podatek do poziomu 5.100 zł) oraz likwidacja możliwości
odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku. Zmian na listach płac będzie
znacznie więcej. Sprawdź obliczenia i porównaj listy płac z 2021 roku z tymi po wprowadzeniu
programu Polski Ład.