Helion


Szczegóły ebooka

Schizofrenia u kobiet

Schizofrenia u kobiet


Ze względu na różnice biologiczne obraz kliniczny schizofrenii różni się w pewnej mierze w zależności od płci. Monografia skupia się na specyfice choroby u kobiet, omawia etiologię oraz czynniki ryzyka jej rozwoju, a także wpływ hormonów i zaburzeń osobowości na rozwój i przebieg choroby. Dotyka również takich zagadnień jak sfera seksualna czy ciąża i poród u chorych. Wskazuje przy tym optymalne, farmako- i psychologiczne formy terapii. Książka adresowana jest do lekarzy psychiatrów, lekarzy POZ, psychoterapeutów i wszystkich osób zainteresowanych poruszaną tematyką.

 

 • Okładka
 • Stopka redakcyjna
 • Autorzy
 • Przedmowa
 • Wstęp
 • Rozdział 1 - Wpływ płci na rozwój i organizację mózgu w odniesieniu do schizofrenii
 • Rozdział 2 - Czynniki ryzyka rozwoju schizofrenii u kobiet
 • Rozdział 3 - Znaczenie hormonów w rozwoju i przebiegu schizofrenii u kobiet
 • Rozdział 4 - Schizofrenia u kobiet z perspektywy epidemiologii
 • Rozdział 5 - Specyfika przebiegu schizofrenii u kobiet
 • Rozdział 6 - Farmakoterapia kobiet chorujących na schizofrenię
 • Rozdział 7 - Implikacje dla psychoterapii
 • Rozdział 8 - Schizofrenia u kobiet aspekty związane z macierzyństwem oraz opieką nad dzieckiem
 • Rozdział 9 - Podwójne rozpoznanie u kobiet chorych na schizofrenię
 • Okładka 2