Helion


Szczegóły ebooka

Architektura a design w XXI wieku. Wybrane zagadnienia z interdyscyplinarnej praktyki projektowej

Architektura a design w XXI wieku. Wybrane zagadnienia z interdyscyplinarnej praktyki projektowej


Intencją autorów jest ukazanie, na których polach dochodzi do integrowania architektury i wzornictwa, oraz sposobu, w jaki – już w procesie projektowania – obszary te przenikają się ze sobą. Wyodrębniono także i opisano punkty styku tych dziedzin w aspekcie produkcji i zastosowania najnowszych technologii oraz niebagatelne znaczenie innowacji i prac badawczo-rozwojowych w tym procesie.
 
Punkt wyjścia do rozważań stanowi wyobrażenie sobie wyidealizowanej formuły dla zawodu architekta – nie jako specjalisty w wąskiej dziedzinie, lecz jako twórcy umiejącego syntetyzować różne zjawiska, a przez to inkorporować do swej praktyki różne obszary wiedzy, a co się z tym wiąże – kompetencje. Idąca za tym interdyscyplinarność warsztatu i postrzegania świata, w kontekście przemian na rynku pracy i ewolucji w edukacji, wydaje się być kluczowa dla wzbogacenia warsztatu projektowego. Warsztatu, który łączy w sobie praktykę architektoniczną i wzorniczą, a także otwiera się na inne zagadnienia – społeczne, technologiczne, innowacyjne.

Wstęp (Radosław Achramowicz, Anna Lorens) 7

1. Przenikanie się architektury i designu w XXI wieku (Radosław Achramowicz) 13

1.1. Tło przemian 15

1.2. Współczesne koncepcje estetyczne 29

1.3. Ekran i jego rola w architekturze i designie 39

1.4. Architektura i design jako emocjonalne interfejsy 54

1.5. Nowe narzędzia i ich znaczenie 61

2. Przemysły kreatywne w Polsce (Radosław Achramowicz) 75

2.1. Wzornictwo – zakres pojęciowy 78

2.2. Wzornictwo – przemysł kreatywny 80

2.3. Wzornictwo – profesja a edukacja 84

3. Metody projektowania i wdrażania w oświetleniu (Radosław Achramowicz) 89

3.1. Oprawy oświetleniowe – dlaczego innowacja? 91

3.2. Oprawy oświetleniowe – studium przypadku 98

4. Techniki projektowania i wdrażania w meblarstwie (Anna Lorens) 123

4.1. Meble/systemy meblowe – dlaczego innowacja? 138

4.2. Meble/systemy meblowe – studium przypadku 149

Słowo na koniec od autorów (Radosław Achramowicz, Anna Lorens) 155

Bibliografia 161

Źródła ilustracji 165