Szczegóły ebooka

Ludwik Fleck - mikrobiolog i filozof

Ludwik Fleck - mikrobiolog i filozof

Maria Ciesielska, Paweł Jarnicki

Ebook

Autorzy starali się przybliżyć sylwetkę Ludwika Flecka jako mikrobiologa i serologa, a także jako filozofa nauki. Wierzymy, że przedstawienie pierwszej pozwoli lepiej zrozumieć tę drugą. Wiadomo, że Ludwik Fleck był filozofującym mikrobiologiem. Czas i miejsce, w których przyszło mu żyć, sprawiły, że zajął się medycyną. Mikrobiologiczna strona jego dorobku jest swoistym zapisem historii jego czasów, a jednocześnie zagadnienia serologiczne i mikrobiologiczne, którymi się zajmował, nie pozostały przecież bez wpływu na stworzoną przez niego filozofię nauki.
 
Dorobek mikrobiologiczny i serologiczny Ludwika Flecka nie wzbudził dotąd zainteresowania większości badaczy Flecka. Działo się tak z pewnością dlatego, że wiedza w naukach medycznych szybko się dezaktualizuje (z tego względu np. współczesnych immunologów nie interesują teksty historyczne), ale także dlatego, że do zrozumienia jego niefilozoficznych tekstów nie wystarczy współczesne wykształcenie medyczne, trzeba mieć też sporą wiedzę historyczną.
 
W przeciwieństwie do wielu filozofów nauki Ludwik Fleck był czynnym naukowcem, który swoją teorię budował nie tylko na podstawie lektury tekstów innych autorów i badaniach historycznych, ale głównie na fundamencie własnych doświadczeń, co jest bardzo ważną cechą jego twórczości.

Wstęp 9

Rozdział 1. Życiorys 11

Rozdział 2. Mikrobiolog i serolog 19

1914–1919 20

1919–1939 23

Pierwsze prace z zakresu serologii ogólnej i serologii duru plamistego 23

Prace z zakresu proteinoterapii 27

Dalsze prace nad serologią duru plamistego. Opracowanie próby egzantynowej 30

Prace nad etiologią chorób skóry 36

Prace z zakresu mikrobiologii lekarskiej i dalsze obserwacje z zakresu serologii ogólnej. Aktywność Ludwika Flecka w obszarze organizacji pracy laboratoriów analitycznych 38

Prace z zakresu organizacji służby zdrowia 43

Prace z zakresu hematologii 51

1939–1945 56

1945–1961 62

Leukergia 66

Prace nad szczepionką ANABAC 70

Rozdział 3. Filozof nauki 76

Periodyzacja twórczości filozoficznej 77

Teoria stylów i kolektywów myślowych 78

Struktura kolektywu myślowego, rodzaje wiedzy, od myśli do istnienia 79

Od awiza oporu do przymusu myślowego 80

Nastrój jako warunek powstania kolektywu i stylu myślowego 82

Gotowość widzenia i pogotowie myślowe 84

Problematyka tłumaczeń dwujęzycznej spuścizny 85

Lektura Flecka przez Kuhna czy Kuhna przez Flecka? 91

Rozdział 4. Materiał na kilka filmów 104

Zakończenie 111

Lista skrótów113

Aneksy 114

L. Fleck, W sprawie doświadczeń lekarskich na ludziach 114

Bibliografia publikacji Ludwika Flecka 119

 

  • Tytuł: Ludwik Fleck - mikrobiolog i filozof
  • Autor: Maria Ciesielska, Paweł Jarnicki
  • ISBN: 978-83-8156-252-2, 9788381562522
  • Data wydania: 2021-11-18
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_28o4
  • Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej