Helion


Szczegóły ebooka

Mené-Mené-Thekel-Upharisim!... Quasi una fantasia

Mené-Mené-Thekel-Upharisim!... Quasi una fantasia


Mené-Mené-Thekel-Upharisim jest powieścią niezwyczajną i niekonwencjonalną, pisaną z jednej strony jako pamiętnik, z drugiej zaś jako pełen fantazji twór nieposiadający w sobie nic z realności. Jej wyjątkowość polega jednak nie tylko na tym, że stanowi swoisty ewenement wśród wszystkich powieści młodopolskich, ale przede wszystkim na tym, że szczegółowo rozwija problem osobowości głównego bohatera. Miciński mieszcząc w powieści marzenia, urojenia, fantazje czy też wizje senne, płynnie przeistaczające się w rzeczywistość, która również, mając podłoże halucynacyjne, nie stanowi realnego bytu, powoduje, że utwór nabiera cech specyficznych dla zespołu zjawisk określanych ogólnie jako oniryczne lub wręcz parapsychologiczne. Powieść natomiast poprzez swoją strukturalną i fabularną mglistość nabiera właściwości typowych dla koncepcji czerpiących z tendencji surrealistycznych. Poruszając się w niej bez „ingerencji trzeźwego, obserwującego narratora”, możemy w zupełności stwierdzić, iż jest ona pełną wizyjności fantazją powieściową. Pozorny chaos, który zatem może się rodzić w naszym umyśle przy pobieżnej lekturze tego utworu, okazuje się być wyłącznie iluzorycznym, gdy wnikniemy głębiej w jego treść i poznamy kompozycję.

Wojciech Kowalewski

  • Okładka
  • Strona tytułowa
  • Strona redakcyjna
  • Ostatnia powieść Tadeusza Micińskiego. Mené-Mené-Thekel-Upharisim!... Quasi una fantasia
  • Mené-Mené-Thekel-Upharisim!... Quasi una fantasia. Rękopis A
  • Mené-Mené-Thekel-Upharisim!... Quasi una fantasia. Rękopis B
  • Fr. I-szy
  • Fr. II-gi
  • Fr. III-ci