Szczegóły ebooka

Hans Kelsen a problem interpretacji prawa

Hans Kelsen a problem interpretacji prawa

Tomasz Kubalica

Ebook

Przedmiotem pracy jest koncepcja interpretacji prawa wypracowana przez austriackiego filozofa prawa i neokantystę Hansa Kelsena (1881-1973). Monografia koncentruje się na analizie i komentarzu podstawowych założeń jego koncepcji interpretacji prawa przedstawionych w kontekście historyczno-filozoficznym.

W pracy prezentuję życie i dzieło Kelsena, staram się odtworzyć jego pojęcie interpretacji prawa, a także rekonstruuję jego zapatrywania na temat przedmiotu wykładni. Omawiam również kwestię zakresu czynności interpretacyjnych i próbuję odpowiedzieć na zasadnicze pytanie, czy są teksty prawne, w których ma zastosowanie zasada clara non sunt interpretanda. Na koniec podejmuję krytykę pojęcia „luki w prawie”. Do książki załączam w formie dodatku tłumaczenie artykułu Kelsena Zur Theorie der Interpretation z 1934 roku.

  • Tytuł: Hans Kelsen a problem interpretacji prawa
  • Autor: Tomasz Kubalica
  • ISBN: 978-83-226-4073-9, 9788322640739
  • Data wydania: 2021-11-22
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_28vt
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego