Helion


Szczegóły ebooka

Architektura sakralna dekanatu kępińskiego. Historia i współczesność

Architektura sakralna dekanatu kępińskiego. Historia i współczesność


Z ogromnym zadowoleniem należy przyjąć ostatnią monografię Jerzego Babiaka nt. Ziemi Kępińskiej. Publikacja objęta została patronatem Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej. Towarzystwo powstało w 1973 r. Jego misją jest pogłębianie wiedzy o regionie oraz przedstawianie dorobku kulturalnego, w tym zwłaszcza rodzimej twórczości artystycznej i społecznej. Wśród zadań TMZK jest także działalność edukacyjno-promocyjna regionu kępińskiego, realizowana poprzez wydawanie publikacji nt. jego historii i walorów kulturowych.
Należy podkreślić, że książka w całości jest dziełem autora, który wywodzi się z Ziemi Kępińskiej i mimo że wyjechał z rodzinnego miasta ponad pół wieku temu, nadal utrzymuje z miastem, gdzie spędził młodość, stałe związki.

Spis treści

Przedmowa……………………………………………………………………………………………. 9
Słowo wstępne……………………………………………………………………………………….. 11
Wprowadzenie ……………………………………………………………………………………….. 15
Część I. Kościoły i kaplice murowane………………………………………………………… 19
Kościoły dekanatu kępińskiego…………………………………………………………………… 21
Kępno – parafia św. Marcina Biskupa………………………………………………………………. 23
Kępno – parafia Matki Bożej Różańcowej ………………………………………………………… 32
Hanulin – parafia Matki Boskiej Częstochowskiej……………………………………………… 37
Baranów – parafia św. Andrzeja Apostoła i św. Wawrzyńca ……………………………….. 43
Baranów – parafia Miłosierdzia Bożego…………………………………………………………… 48
Słupia pod Kępnem – parafia Wszystkich Świętych…………………………………………… 50
Donaborów – parafia św. Marcina ………………………………………………………………….. 54
Grębanin – parafia NMP Niepokalanie Poczętej………………………………………………… 62
Olszowa – parafia św. Jadwigi Śląskiej…………………………………………………………….. 69
Świba – parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej………………………………………………… 73
Kierzno – parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ………………………………. 77
Myjomice – parafia św. Józefa i Wszystkich Świętych ………………………………………… 81
Kaplice modlitewne…………………………………………………………………………………. 87
Część II. Kapliczki, figury, krzyże……………………………………………………………… 97
Kapliczki przydrożne………………………………………………………………………………… 101
Figury……………………………………………………………………………………………………. 127
Krzyże przydrożne……………………………………………………………………………………. 145
Kaplice i krzyże oczami artystów………………………………………………………………… 187
Spis fotografii…………………………………………………………………………………………. 191
Bibliografia…………………………………………………………………………………………….. 197
O Autorze……………………………………………………………………………………………….. 199