Helion


Szczegóły ebooka

Asertywność jako proces skutecznej komunikacji

Asertywność jako proces skutecznej komunikacji

E-book – "Asertywność jako proces skutecznej komunikacji". Seria kreatywność. Seria książek naukowych i popularnonaukowych

W rozmowach czy w sporach często słyszymy: „Nie daj się! Bądź asertywny!”. Cóż to jest ta asertywność? Otóż jest to umiejętność, dzięki której ludzie w sposób prosty i bezpośredni wyrażają swoje emocje, myśli, przekonania, nie odczuwając przy tym wewnętrznego dyskomfortu i nie okazując pogardy dla rozmówców. Doktor Antoni Benedikt – pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, autor wielu książek z dziedziny komunikowania werbalnego i niewerbalnego, w swojej książce „Asertywność jako proces skutecznej komunikacji” zajmuje się nie tylko podstawami asertywności, ale także zastosowaniem jej w procesie szeroko pojętej komunikacji międzyludzkiej – w domu, w firmie, w biznesie. Skuteczna asertywność wymaga ciągłego treningu, niezwykle przydatnego dla osób, których praca wymaga dobrej prezencji, komunikatywności, refleksu sytuacyjnego oraz umiejętności skutecznego wywierania wpływu na innych – słowem dla osób, które pracują w kontakcie z innymi ludźmi, czyli menedżerów, kierowników działu sprzedaży, pracowników socjalnych, nauczycieli i wielu innych. Książka, oprócz teorii, pełna jest przykładów zastosowania skutecznej asertywności w praktyce. Jeśli chcesz odnosić sukcesy w życiu i w biznesie – naucz się być asertywnym! I o tym właśnie jest ta książka. Miłej lektury!

Wstęp 7

Rozdział 1

Czym jest asertywność? 9
Definicja postawy asertywnej 9
Zachowanie asertywne 13
Zachowania agresywne i uległe 15
Asertywna odmowa 21
Asertywne radzenie sobie z krytyką 24
Asertywne radzenie sobie z uczuciem złości 27
Dylematy asertywnego zachowania 36

Rozdział 2

Istota i elementy procesu asertywnej komunikacji 38
Elementy procesu komunikowania 39
Formy komunikowania 43
Typy komunikowania 48
Asertywna komunikacja niewerbalna w codziennych interakcjach 52
Przeszkody w skutecznej komunikacji 59

Rozdział 3

Asertywna komunikacja w praktyce 62
Istota komunikacji w organizacji 62
Style asertywnego komunikowania się 64
Sztuka asertywnego słuchania 72
Rozmowa coachingowa jako przykład asertywnego stylu komunikacji 76

Rozdział 4

Asertywność w życiu zawodowym 82
Asertywne poszukiwanie pracy 83
Rozmowa kwalifikacyjna 84
Asertywność w nowym miejscu pracy – pierwsze dni 85
Asertywne postępowanie z kierownikiem 87
Radzenie sobie z trudnymi współpracownikami 88
Asertywny kierownik 92
Asertywne przezwyciężanie oporu pracowników 92
Zasady asertywnego egzekwowania zobowiązań od pracowników 97
Asertywne ustalanie priorytetów w pracy 104
Asertywne zwalnianie pracownika 105

Bibliografia 112

  • Tytuł: Asertywność jako proces skutecznej komunikacji
  • Autor: Antoni Benedikt
  • ISBN Ebooka: 978-8-3727-7506-1, 9788372775061
  • Data wydania ebooka: 2013-06-24
  • Identyfikator pozycji: e_293u
  • Wydawca: Wydawnictwo Astrum