Helion


Szczegóły ebooka

Zarządzanie placówką medyczną + gratis plakat

Zarządzanie placówką medyczną + gratis plakat


Numer specjalny poświęcony wymaganiom higieniczno-sanitarnym, których przestrzeganie jest niezwykle istotne w dobie walki z COVID-19. Placówki medyczne muszą utrzymywać pomieszczenia w należytym stanie higienicznym, a także zapobiegać powstawaniu chorób zawodowych i związanych z warunkami pracy. Niezwykle istotne jest również opracowanie wielu procedur, rejestrów, sprawozdań, ewidencji, dokumentów bhp, które obejmują tę tematykę. W artykule pt. „Jak nadzorować bezpieczeństwo szczepień” (s. 4) podpowiadamy, jak ważne są identyfi kacja występowania działań niepożądanych, wyeliminowanie niebezpieczeństwa bądź wstrzymanie czasowo szczepienia daną szczepionką. Te działania wzmocnią nadzór nad bezpieczeństwem szczepień.  Pamiętaj też, że procedury higieniczne, np. postępowania z narzędziami i sprzętem wielorazowego użycia, mycia, dezynfekcji, sterylizacji czy transportowania, są równorzędne i niezależne od siebie. Wiele z nich można opracować samodzielnie, wspierając się gotowymi wzorami. Wskazówki, jak to zrobić, znajdziesz w artykule pt. „Jak opracować procedury higieniczne” (s. 8). Trzeba też mieć na uwadze, że sanepid może skontrolować w placówce medycznej zarówno stopień realizacji działań profi laktycznych, jak i prowadzenie dokumentacji tych działań. Dlatego musisz wiedzieć, jak przygotować się na kontrole i co sprawdzi inspektor w Twojej placówce. Więcej na ten temat piszemy w artykule pt. „Inspekcja sanitarna – co sprawdza w placówce” (s. 20). Dodatkowo w drugiej części czasopisma zamieszczamy wiele przydatnych procedur, które możesz wykorzystać w swojej placówce (s. 23–40).