Helion


Szczegóły ebooka

Dokumentacja medyczna w praktyce + gratis

Dokumentacja medyczna w praktyce + gratis


Numer specjalny poświęcony bezpieczeństwu danych cyfrowych, które są przetwarzane zarówno w elektronicznej dokumentacji medycznej, jak i podczas udzielania teleporad. Od początku tego roku obowiązkowe jest prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, co też wymusza odmienne podejście do bezpieczeństwa danych. Wyjaśniamy zatem, jak postąpić w przypadku czasowej utraty sprzętu z danymi osobowymi. Przypominamy, że jeżeli pracownik zgubi urządzenie, na którym istnieje dostęp do bazy danych osobowych przechowywanych przez pracodawcę, należy ustalić, czy doszło do naruszenia ochrony danych. Wskazujemy, o czym poinformować pacjenta, gdy udzielasz mu teleporady, i czy masz prawo przetwarzać jego wizerunek, np. na fotografi i bądź na nagraniu wideo. Podkreślamy też, że wykonanie audytu ochrony danych osobowych to jedno z ważnych zadań inspektora ochrony danych. Audyt to kluczowe narzędzie sprawdzenia, czy dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem i wprowadzonymi procedurami. W numerze znajdziesz również listy kontrolne przydatne w wykonywaniu obowiązków związanych z bezpieczeństwem danych cyfrowych