Helion


Szczegóły ebooka

 
Szukaj Boga we wszystkim. Opr. mk. Rozważania nad Ćwiczeniami duchowymi świętego Ignacego Loyoli

Szukaj Boga we wszystkim. Opr. mk. Rozważania nad Ćwiczeniami duchowymi świętego Ignacego Loyoli


Ostatnia książka Anthony'ego de Mello, napisana na podstawie wykładów wygłoszonych krótko przed śmiercią autora.

Ćwiczenia duchowe świętego Ignacego Loyoli należą do kanonu chrześcijańskich arcydzieł. Z tego zbioru medytacji i praktyk prowadzących do duchowej doskonałości przez wieki korzystało miliony zakonników i ludzi świeckich.

Szukaj Boga we wszystkim odsłania przed czytelnikiem głębię praktyk świętego Ignacego, przekazując proste rady i mądrość, które pomagają człowiekowi poruszać się po często trudnych, nieznanych drogach w wędrówce do Boga. Autor wzywa nas, byśmy wznieśli się na nowy poziom duchowego zrozumienia, uczyli się, jak słuchać głosu Boga, modlić się w sposób niepowierzchowny, a także praktykować skruchę i żyć na co dzień miłością.

Książka została spisana na podstawie wykładów wygłoszonych przez Anthony'ego de Mello przed jego przedwczesną śmiercią w 1987 roku. Ucieszy każdego wielbiciela talentu autora Przebudzenia, Śpiewu ptaka czy Modlitwy żaby.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Dedykacja
 • Wstęp
 • 1. Zasada i fundament
  • Zakochać się w Absolucie
  • Wizja Gandhiego
  • Przepełniająca miłość
 • 2. Nasza grzeszność
  • Głód Boga
  • Społeczny wymiar grzechu
 • 3. Skrucha
  • Owoce pierwszego tygodnia
  • Rachunek sumienia
  • Metoda i zagrożenia pierwszego tygodnia
 • 4. Królestwo Chrystusa
  • Królestwo Chrystusa
  • Żądania królestwa
  • Zastosowanie zmysłów: wyobraźnia
 • 5. Wolność wewnętrzna: Trzy pary ludzi
  • Druga i trzecia para ludzi
  • Efektem pokój
  • Być spokojnym
  • Znaleźć pokój
 • 6. Wybory podejmowanie życiowych decyzji
  • Pozbyć się nieuporządkowanych przywiązań
  • Trzy stopnie pokory
  • Uwagi na temat podejmowania decyzji
  • Wola Boga w małych rzeczach
 • 7. Rozeznawanie duchów
  • Istota ćwiczeń
  • Duchowe poruszenia i zwykłe emocje
  • Reguły do poznania i znaczenie kierownika duchowego
  • Czego pragnie człowiek?
  • Strapienie i pocieszenie
  • Uczucie i rozeznawanie
  • Pociecha
  • Strapienie duchowe
  • Przyczyny strapienia
  • Dalsze reguły
 • 8. Tydzień trzeci i czwarty
  • Wyzwolenie się z własnego ja
  • Teksty z Pisma Świętego na trzeci tydzień
  • Wprowadzenie do czwartego tygodnia
 • 9. Kontemplacja dla uzyskania miłości Boga
  • Miłość
  • Kontemplatyk w działaniu
  • Znajdować Boga we wszystkich rzeczach
  • Znajdowanie Boga w działaniu apostolskim
  • Pozwolić na wzrost

 • Tytuł: Szukaj Boga we wszystkim. Opr. mk. Rozważania nad Ćwiczeniami duchowymi świętego Ignacego Loyoli
 • Autor: Anthony de Mello
 • Tytuł oryginału: Seek God Everywhere. Reflections on the Spiritual Exercises of St. Ignatius
 • Tłumaczenie: Justyna Grzegorczyk
 • ISBN Ebooka: 9788382024937, 9788382024937
 • Data wydania: 2021-12-10
 • Identyfikator pozycji: e_29n6
 • Kategorie:
 • Wydawca: Zysk i S-ka Wydawnictwo