Helion


Szczegóły ebooka

 
Baza BDO - praktyczny poradnik użytkownika (ewidencja, sprawozdawczość i inne obowiązki)

Baza BDO - praktyczny poradnik użytkownika (ewidencja, sprawozdawczość i inne obowiązki)


W sierpniu i we wrześniu 2021 roku wprowadzono kilka istotnych zmian w funkcjonowaniu systemu BDO, m.in. z zakresu modułu ewidencjonowania odpadów. rejestr funkcjonuje już od 23 stycznia 2018 r., jednak nadal daleko mu do doskonałości. Od 1 stycznia 2020 roku wpisy do rejestru dokonuje się tylko na wniosek elektroniczny. Wszystkie papierowe wnioski są odrzucane. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie BDO jest właściwy miejscowo marszałek województwa. 

  • UOU64