Helion


Szczegóły ebooka

Mit śmieciowego DNA

Mit śmieciowego DNA


Czy ogromną większość naszego genomu można porównać do śmieci?

Czterdzieści lat temu naukowcy odkryli, że około 98% naszego DNA nie koduje białek i wówczas tę część genomu określili jako „śmieciowy” DNA. Zdaniem darwinistów – sytuacja ta jest rezultatem procesu ewolucji.

Jednak ostatnie badania pokazują, że genom jest wielowymiarowym, zintegrowanym systemem, w którym DNA niekodujące białek pełni wiele podstawowych funkcji biologicznych.

W książce „Mit śmieciowego DNA” biolog Jonathan Wells przystępnie i szczegółowo omawia to zagadnienie. Okazuje się, że twierdzenie o śmieciowym DNA nie ma empirycznego uzasadnienia, a jedynie jest założeniem darwinistów, które wspiera ich czysto naturalistyczne scenariusze powstania i rozwoju życia.

Ta książka nie tylko rewolucjonizuje nasze rozumienie genomu, ale także pokazuje, do jakiego stopnia niektórzy uczeni są w stanie bronić idei, która nie idzie w parze z faktami.

 

Jonathan Wells bez wątpienia przygotował się do omawianego tematu. W książce "Mit śmieciowego DNA" cytuje setki artykułów naukowych, opisując historię badań niekodującego DNA, uważanego za „śmieciowy”. Jest to jeden z najbardziej wnikliwych przeglądów literatury przedmiotu na ten temat. Doktor Wells jasno pokazuje, że nasze pierwotne rozumienie DNA było niepełne, a kolejne badania genomu ukazują coraz nowsze poziomy sterowania i złożoności wewnątrz naszych komórek, co było nie do pomyślenia w latach 80. XX wieku. Historia badań niekodującego DNA wywołuje podziw dla projektu żywych organizmów.

– dr Ralph Seelke, profesor genetyki drobnoustrojów i biologii komórkowej, Uniwersytet Wisconsin – Superior (USA)

 

Cytując setki recenzowanych artykułów wskazujących na coraz więcej funkcjonalnych części naszego genomu, Jonathan Wells dostarcza mocnych i rzetelnych dowodów przeciwko „hipotezie śmieciowego DNA”. Nawet ci z biologów, którzy zdecydowanie odrzucają koncepcję inteligentnego projektu, z pewnością muszą przyznać, że dowody przedstawione w tej aktualnej książce ukazują bezsensowność odwoływania się do „śmieciowego DNA” w obronie darwinizmu.

– dr Michael Denton, genetyk medyczny i autor książki Nature’s Destiny

 

JONATHAN WELLS – amerykański biolog, autor książki "Ikony ewolucji. Nauka czy mit?", urodził się w 1942 roku w Nowym Jorku. W 1994 roku obronił doktorat z biologii molekularnej i komórkowej na University of California w Berkeley, gdzie następnie odbył staż. Pracował również na California State University jako wykładowca embriologii i jako kierownik laboratorium medycznego w Fairfield.

W 1988 roku ukazała się jego książka poświęcona poglądom Charlesa Hodge’a, jednego z pierwszych krytyków teorii ewolucji. W 2000 roku Wells wydał swoją najważniejszą publikację "Ikony ewolucji. Nauka czy mit?" będącą krytyczną analizą dziesięciu najczęściej podawanych przykładów świadectw empirycznych potwierdzających darwinizm.

W kolejnej swojej publikacji "Zombie-nauka. Jeszcze więcej ikon ewolucji" Wells kontynuuje krytykę teorii ewolucji oraz bierze pod lupę inne naukowe twierdzenia – między innymi dotyczące DNA.

 

Seria Inteligentny Projekt to pierwsza tak ambitna i bogata propozycja na polskim rynku wydawniczym, w ramach której ukazują się książki dotyczące teorii inteligentnego projektu – Intelligent Design (ID).

Autorzy zastanawiają się: czy różnorodność życia na Ziemi może być wyjaśniona wyłącznie przez procesy czysto przyrodnicze? Czy złożone struktury biologiczne mogły powstać drogą przypadku i konieczności, bez udziału inteligencji? Czy Ziemia jest tylko jedną z wielu niczym niewyróżniających się planet?

Teoria inteligentnego projektu jest ogólną teorią rozpoznawania projektu i ma szerokie zastosowanie w takich dziedzinach nauki, jak kryminalistyka, historia, kryptografia, astronomia i inżynieria. Seria Inteligentny Projekt pokazuje, że koncepcja ID powinna być stosowana również w zagadnieniach pochodzenia i rozwoju różnych form życia, a także w próbie zrozumienia nas samych.

 

Przedmowa…………………………………………………………………………………………………… 9
Rozdział 1. Kontrowersje wokół darwinizmu…………………………………………….. 11
Rozdział 2. „Śmieciowy DNA” – ostatnia ikona ewolucji?…………………………. 17
2.1 „Śmieciowy DNA” i teoria inteligentnego projektu………………………….. 20
2.2 „Śmieciowy DNA” jako dowód na rzecz darwinizmu i przeciwko teorii inteligentnego projektu………………………………………………………….. 23
2.3 Czy naprawdę tak jest?…………………………………………………………………….. 29
Rozdział 3. Większość DNA ulega transkrypcji na RNA…………………………… 31
3.1 DNA tworzy RNA, który tworzy białko……………………………………………. 31
3.2 Niekodujący DNA ……………………………………………………………………………. 33
3.3 Projekty dotyczące sekwencji genomów…………………………………………. 36
3.4 Możliwe funkcje niekodujących RNA ……………………………………………… 39
3.5 Konkretne funkcje niekodujących RNA …………………………………………… 41
Rozdział 4. Introny i kod splicingu……………………………………………………………… 45
4.1 Splicing alternatywny wytwarza RNA i białka charakterystyczne dla różnych tkanek i etapów rozwoju……………………………………………… 46
4.2 Dowody na to, że introny wspomagają regulację splicingu
alternatywnego………………………………………………………………………………… 48
4.3 Inne kodujące funkcje intronów……………………………………………………….. 51
4.4 Długość intronu może wpływać na ekspresję genów……………………… 55
Rozdział 5. Pseudogeny – nie takie znowu „pseudo-”………………………………. 57
5.1 Typy pseudogenów………………………………………………………………………….. 58
5.2 Przepisywane pseudogeny………………………………………………………………. 59
5.3 Pseudogeny kodujące białka …………………………………………………………… 61
5.4 Interferencja RNA…………………………………………………………………………….. 63
5.5 Wzmocnienie ekspresji genów przez pseudogeny …………………………. 65
5.6 Pseudogen witaminy C…………………………………………………………………….. 66
5.7 Konserwacja sekwencji…………………………………………………………………….. 67
Rozdział 6. Skaczące geny i powtarzający się DNA………………………………….. 69
6.1 Skaczące geny…………………………………………………………………………………… 69
6.2 Rodzaje powtarzających się DNA……………………………………………………. 71
6.3 Funkcjonalne SINE i LINE………………………………………………………………… 73
6.4 Niektóre specjalistyczne funkcje SINE i LINE………………………………….. 74
6.5 Argonauta, Piwi i wyciszanie RNA……………………………………………………. 79
6.6 Endogenne retrowirusy……………………………………………………………………. 81
6.7 Endogenne retrowirusy a łożysko……………………………………………………. 84
6.8 Francis Collins i elementy powtarzające się…………………………………….. 87
Rozdział 7. Funkcje niezależne od dokładnej sekwencji…………………………… 89
7.1 Poziom pierwszy: molekuła DNA…………………………………………………….. 91
7.2 Poziom drugi: organizacja chromatyny…………………………………………….. 92
7.3 Centromery………………………………………………………………………………………. 94
7.4 Poziom trzeci: organizacja chromosomu w jądrze komórki…………….100
7.5 Niekodujący DNA może służyć jako soczewka………………………………102
Rozdział 8. Niedawne wystąpienia w obronie „śmieciowego DNA”………..105
8.1 Ciemna materia genomu………………………………………………………………… 106
8.2 Test cebulowy…………………………………………………………………………………. 110
Rozdział 9. Podsumowanie zagadnienia nadmiarowego DNA………………..115
9.1 Ważniejsze punkty rozdziału 3……………………………………………………….. 116
9.2 Ważniejsze punkty rozdziału 4……………………………………………………….. 117
9.3 Ważniejsze punkty rozdziału 5……………………………………………………….. 117
9.4 Ważniejsze punkty rozdziału 6……………………………………………………….. 118
9.5 Ważniejsze punkty rozdziału 7……………………………………………………….. 119
9.6 Ważniejsze punkty rozdziału 8……………………………………………………….. 121
Rozdział 10. Od „śmieciowego DNA” do nowego rozumienia genomu….123
10.1 Wystąpienie w obronie nauki?…………………………………………………….. 124
10.2 Jaka może być odpowiedź darwinistów?……………………………………..127
10.3 Przekonania religijne przebrane za naukę?…………………………………..128
10.4 Logika argumentacji……………………………………………………………………… 131
10.5 Czy genom może uzasadniać wnioskowanie o projekcie?……………132
10.6 Dokąd możemy zajść z tego miejsca?………………………………………….. 136
Dodatek……………………………………………………………………………………………………. 137
Pseudogen witaminy C…………………………………………………………………………. 137
Argumentacja Kennetha Millera ………………………………………………………….. 138
Argumentacja Jerry’ego Coyne’a………………………………………………………….. 140
Założenia przebrane za dowody?…………………………………………………………. 142
Błędne koło w argumentacji…………………………………………………………………. 143
Słowniczek………………………………………………………………………………………………..145
Bibliografia………………………………………………………………………………………………..157
Indeks osobowy……………………………………………………………………………………….. 193
Indeks rzeczowy………………………………………………………………………………………. 195
Spis ilustracji…………………………………………………………………………………………….. 199