Helion


Szczegóły ebooka

 
Nowoczesne leczenie cukrzycy

Nowoczesne leczenie cukrzycy


Monografia ,,Nowoczesne leczenie cukrzycy. Leki inne niż insulina” stanowi kompendium wiedzy na temat jednej z najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych – cukrzycy. To znakomity przewodnik pełen praktycznych wskazówek dotyczących optymalnego postępowania z tą chorobą. Uwzględnia najnowsze wytyczne dotyczące leczenia cukrzycy według PTD 2020. Autorzy omawiają tradycyjne terapie, koncentrują się na lekach najnowszej generacji oraz wskazują na nowe rozwiązania terapeutyczne, zwracając szczególną uwagę na kwestie ryzyka sercowo-naczyniowego i konieczności interdyscyplinarnego podejścia do pacjenta z cukrzycą typu 2. Podręcznik ten powinien znaleźć się w bibliotece nie tylko każdego diabetologa, lecz także lekarzy innych specjalności, studentów medycyny i dietetyków.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Redaktorzy
 • Przedmowa
 • Wstęp
 • Rozdział 1 - Atualne zasady leczenia cukrzycy według PTD 2020
 • Rozdział 2 - Jak zmienić styl życia w przypadku rozpoznania cukrzycy?
 • Rozdział 3 - Dieta a cukrzyca
 • Rozdział 4 - Metformina jako lek pierwszego wyboru
 • Rozdział 5 - Pochodne sulfonylomocznika czy to nadal standard leczenia cukrzycy typu 2?
 • Rozdział 6 - Agoniści receptora GLP-1
 • Rozdział 7 - Inhibitory DPP-4 (gliptyny)
 • Rozdział 8 - Inhibitory kotransportera sodowo-glukozowego (SGLT-2)
 • Rozdział 9 - Pioglitazon czy jest miejsce w terapii cukrzycy typu 2 na preparat z grupy tiazolidynedionów
 • Rozdział 10 - Nowe leki możliwość zastosowania w cukrzycy typu 1
 • Rozdział 11 - Ryzyko sercowo-naczyniowe w cukrzycy typu 2 a nowoczesna terapia
 • Rozdział 12 - Przyszłość terapii cukrzycy lekami innymi niż insulina
 • Okładka 2