Helion


Szczegóły ebooka

NOWY POCZĄTEK. Wyrosnąć z DDA. Wsparcie dla dorosłych córek alkoholików

NOWY POCZĄTEK. Wyrosnąć z DDA. Wsparcie dla dorosłych córek alkoholików


Mam nadzieję, że ta książka oraz spostrzeżenia dorosłych córek alkoholików będą dla ciebie pomocą. Zasługujesz na to. Czy wciąż zdarza ci się rezygnować z własnych potrzeb na rzecz cudzych? Za wszelką cenę dążysz do perfekcji w tym, co robisz? Szukasz u innych potwierdzenia swojej wartości? Wciąż czujesz niewyjaśnione napięcie i niepokój? Dorastanie w rodzinie alkoholowej odciska głębokie piętno na psychice. By jakoś poradzić sobie w dzieciństwie, musiałaś wypracować sztywne schematy reagowania. Dzięki nim stałaś się mistrzynią przetrwania. Dziś te mechanizmy są już niepotrzebne, ale tobie trudno się od nich uwolnić i wciąż odgrywasz dawną rolę Doktor Robert J. Ackerman, który od kilkudziesięciu lat pomaga dorosłym córkom alkoholików zrozumieć siebie, zaakceptować skomplikowaną przeszłość i rozpocząć proces zdrowienia, przekonuje, że mają one wystarczająco dużo siły i wytrwałości, by poradzić sobie z dawnymi zranieniami i prowadzić satysfakcjonujące życie. Dowodzą tego bezpośrednie relacje jego pacjentek. Dzielą się one w tej książce swoimi trudnymi przeżyciami i na własnym przykładzie pokazują, że choć niełatwo jest na nowo poskładać wartości, zaufanie i miłość, to można nauczyć się rozumieć i akceptować własne emocje oraz odzyskać wiarę w siebie i świat.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • <strong>Podzię­ko­wa­nia</strong>
 • <strong>Przed­mowa</strong>
 • <strong>Wpro­wa­dze­nie</strong>
 • <strong>CZĘŚĆ PIERW­SZA. POWRÓT DO DZIE­CIŃ­STWA</strong>
  • Roz­dział 1. Czy tylko ja to czuję? Listy ide­al­nych córek
  • Reflek­sje
  • Roz­dział 2. Ciche jęk­nię­cia  córki w rodzi­nach alko­ho­lo­wych
  • Reflek­sje
  • Roz­dział 3. Czego się nauczy­łaś w domu?
  • Po pew­nym cza­sie
  • Reflek­sje
  • Roz­dział 4. Tego się nauczy­łam
  • Reflek­sje
 • <strong>CZĘŚĆ DRUGA. GRO­MA­DZE­NIE BAGAŻU EMO­CJO­NAL­NEGO</strong>
  • Roz­dział 5. Pijące matki  ból wku­py­wa­nia się w łaski
  • Reflek­sje
  • Roz­dział 6. Pijący ojco­wie  naj­droż­sza córu­nia
  • Reflek­sje
  • Roz­dział 7. Dwójka piją­cych rodzi­ców  mno­że­nie, nie doda­wa­nie
  • Reflek­sje
  • Roz­dział 8. Sekrety, sekrety i jesz­cze raz sekrety
  • Reflek­sje
 • <strong>CZĘŚĆ TRZE­CIA. WSPÓŁ­UZA­LEŻ­NIE­NIE</strong>
  • Roz­dział 9. Ja, ja sama i cał­kiem ja  jak dobrze znasz tych ludzi?
  • Reflek­sje
  • Roz­dział 10. Jakim typem doro­słej córki jesteś?
  • Reflek­sje
  • Roz­dział 11. Nie jeste­śmy współ­uza­leż­nieni, prawda?
  • Reflek­sje
 • <strong>CZĘŚĆ CZWARTA. CODZIENNE ZMAR­TWIE­NIA</strong>
  • Roz­dział 12. Związki, czyli kogo takiego poślu­bi­łaś?
  • Wir
  • Reflek­sje
  • Roz­dział 13. Ide­alne rodzi­ciel­stwo
  • Reflek­sje
 • <strong>CZĘŚĆ PIĄTA. ODKRY­WA­NIE I OZDRO­WIE­NIE</strong>
  • Roz­dział 14. Myślę, że mi się uda
  • Reflek­sje
  • Roz­dział 15. Ser­deczne pozdro­wie­nia dla Sie­bie od Córki
  • Reflek­sje
 • <strong>Post­scrip­tum</strong>
 • <strong>Doda­tek</strong>
 • <strong>Biblio­gra­fia</strong>

 • Tytuł: NOWY POCZĄTEK. Wyrosnąć z DDA. Wsparcie dla dorosłych córek alkoholików
 • Autor: Robert J. Ackerman
 • Tytuł oryginału: Perfect Daughters: Adult Daughters of Alcoholics
 • Tłumaczenie: Dariusz Rossowski
 • ISBN Ebooka: 9788382251258, 9788382251258
 • Data wydania: 2021-12-27
 • Identyfikator pozycji: e_2as1
 • Kategorie:
 • Wydawca: Wydawnictwo JK