Szczegóły ebooka

NOWY POCZĄTEK. Wyrosnąć z DDA. Wsparcie dla dorosłych córek alkoholików

NOWY POCZĄTEK. Wyrosnąć z DDA. Wsparcie dla dorosłych córek alkoholików

Robert J. Ackerman

Ebook

Mam nadzieję, że ta książka oraz spostrzeżenia dorosłych córek alkoholików będą dla ciebie pomocą. Zasługujesz na to. Czy wciąż zdarza ci się rezygnować z własnych potrzeb na rzecz cudzych? Za wszelką cenę dążysz do perfekcji w tym, co robisz? Szukasz u innych potwierdzenia swojej wartości? Wciąż czujesz niewyjaśnione napięcie i niepokój? Dorastanie w rodzinie alkoholowej odciska głębokie piętno na psychice. By jakoś poradzić sobie w dzieciństwie, musiałaś wypracować sztywne schematy reagowania. Dzięki nim stałaś się mistrzynią przetrwania. Dziś te mechanizmy są już niepotrzebne, ale tobie trudno się od nich uwolnić i wciąż odgrywasz dawną rolę Doktor Robert J. Ackerman, który od kilkudziesięciu lat pomaga dorosłym córkom alkoholików zrozumieć siebie, zaakceptować skomplikowaną przeszłość i rozpocząć proces zdrowienia, przekonuje, że mają one wystarczająco dużo siły i wytrwałości, by poradzić sobie z dawnymi zranieniami i prowadzić satysfakcjonujące życie. Dowodzą tego bezpośrednie relacje jego pacjentek. Dzielą się one w tej książce swoimi trudnymi przeżyciami i na własnym przykładzie pokazują, że choć niełatwo jest na nowo poskładać wartości, zaufanie i miłość, to można nauczyć się rozumieć i akceptować własne emocje oraz odzyskać wiarę w siebie i świat.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • <strong>Podzię­ko­wa­nia</strong>
 • <strong>Przed­mowa</strong>
 • <strong>Wpro­wa­dze­nie</strong>
 • <strong>CZĘŚĆ PIERW­SZA. POWRÓT DO DZIE­CIŃ­STWA</strong>
  • Roz­dział 1. Czy tylko ja to czuję? Listy ide­al­nych córek
  • Reflek­sje
  • Roz­dział 2. Ciche jęk­nię­cia  córki w rodzi­nach alko­ho­lo­wych
  • Reflek­sje
  • Roz­dział 3. Czego się nauczy­łaś w domu?
  • Po pew­nym cza­sie
  • Reflek­sje
  • Roz­dział 4. Tego się nauczy­łam
  • Reflek­sje
 • <strong>CZĘŚĆ DRUGA. GRO­MA­DZE­NIE BAGAŻU EMO­CJO­NAL­NEGO</strong>
  • Roz­dział 5. Pijące matki  ból wku­py­wa­nia się w łaski
  • Reflek­sje
  • Roz­dział 6. Pijący ojco­wie  naj­droż­sza córu­nia
  • Reflek­sje
  • Roz­dział 7. Dwójka piją­cych rodzi­ców  mno­że­nie, nie doda­wa­nie
  • Reflek­sje
  • Roz­dział 8. Sekrety, sekrety i jesz­cze raz sekrety
  • Reflek­sje
 • <strong>CZĘŚĆ TRZE­CIA. WSPÓŁ­UZA­LEŻ­NIE­NIE</strong>
  • Roz­dział 9. Ja, ja sama i cał­kiem ja  jak dobrze znasz tych ludzi?
  • Reflek­sje
  • Roz­dział 10. Jakim typem doro­słej córki jesteś?
  • Reflek­sje
  • Roz­dział 11. Nie jeste­śmy współ­uza­leż­nieni, prawda?
  • Reflek­sje
 • <strong>CZĘŚĆ CZWARTA. CODZIENNE ZMAR­TWIE­NIA</strong>
  • Roz­dział 12. Związki, czyli kogo takiego poślu­bi­łaś?
  • Wir
  • Reflek­sje
  • Roz­dział 13. Ide­alne rodzi­ciel­stwo
  • Reflek­sje
 • <strong>CZĘŚĆ PIĄTA. ODKRY­WA­NIE I OZDRO­WIE­NIE</strong>
  • Roz­dział 14. Myślę, że mi się uda
  • Reflek­sje
  • Roz­dział 15. Ser­deczne pozdro­wie­nia dla Sie­bie od Córki
  • Reflek­sje
 • <strong>Post­scrip­tum</strong>
 • <strong>Doda­tek</strong>
 • <strong>Biblio­gra­fia</strong>
 • Tytuł: NOWY POCZĄTEK. Wyrosnąć z DDA. Wsparcie dla dorosłych córek alkoholików
 • Autor: Robert J. Ackerman
 • Tytuł oryginału: Perfect Daughters: Adult Daughters of Alcoholics
 • Tłumaczenie: Dariusz Rossowski
 • ISBN: 9788382251258, 9788382251258
 • Data wydania: 2021-12-27
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_2as1
 • Wydawca: Wydawnictwo JK