Szczegóły ebooka

Nowy umysł cesarza. O komputerach, umyśle i prawach fizyki

Nowy umysł cesarza. O komputerach, umyśle i prawach fizyki

Roger Penrose

Ebook

Komputery grają już w szachy na poziomie arcymistrzowskim, ale czy rozumieją tę grę tak samo jak my? Czy komputer może kiedykolwiek działać identycznie jak ludzki umysł?

W tej pasjonującej i w wielu miejscach kontrowersyjnej książce Roger Penrose wybitny fizyk i zdobywca Nagrody Nobla w 2020 roku - przedstawia pogląd, że istnieją pewne aspekty ludzkiego myślenia, których maszyna nigdy nie będzie mogła naśladować. Penrose bada, co fizyka i matematyka mogą, a czego nie mogą nam powiedzieć o sposobie funkcjonowania umysłu, i co musimy wiedzieć, aby zrozumieć fizyczne procesy leżące u podstaw świadomości.

Autor dochodzi do wniosku, że do wyjaśnienia działania umysłu konieczne są jeszcze głębsze prawa niż mechanika kwantowa. Aby wesprzeć tę tezę, Penrose zabiera czytelnika w cudowną podróż, która obejmuje takie tematy jak liczby zespolone, maszyny Turinga, teoria złożoności, mechanika kwantowa, przestrzenie fazowe, czarne dziury, białe dziury, promieniowanie Hawkinga, entropia, quasi-kryształy, struktura mózgu i dziesiątki innych pasjonujących zagadnień.

Nowy umysł cesarza to książka dla wszystkich, którzy poważnie interesują się współczesną fizyką i jej związkiem z kwestiami filozoficznymi, jak również ważny głos w debacie nad przyszłością sztucznej inteligencji.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Dedykacja
 • Słowo wstępne
 • Przedmowa
  • Przypisy
 • Uwagi na temat wzorów matematycznych
 • Podziękowania
 • Prolog
 • 1. Czy komputer może myśleć?
  • Wstęp
  • Test Turinga
  • Sztuczna inteligencja
  • Sztuczna inteligencja a ból i przyjemność
  • Silna AI i chiński pokój Searlea
  • Hardware i software
  • Przypisy
 • 2. Algorytmy i maszyny Turinga
  • O pojęciu algorytmu
  • Mechaniczna procedura według Turinga
  • Kodowanie liczb w systemie dwójkowym
  • Teza Churcha-Turinga
  • Liczby inne niż liczby naturalne
  • Uniwersalna maszyna Turinga
  • Nierozwiązywalność problemu Hilberta
  • Jak wygrać z algorytmem?
  • Rachunek lambda Churcha
  • Przypisy
 • 3. Matematyka a rzeczywistość
  • Kraina TorBled-Nam
  • Liczby rzeczywiste
  • Ile jest liczb rzeczywistych?
  • Rzeczywistość liczb rzeczywistych
  • Liczby zespolone
  • Konstrukcja zbioru Mandelbrota
  • Platońska realność pojęć matematycznych?
  • Przypisy
 • 4. Prawda, dowód i wgląd
  • Program Hilberta
  • Formalne systemy matematyczne
  • Twierdzenie Gödla
  • Wgląd matematyczny
  • Platonizm czy intuicjonizm?
  • Wyprowadzenie twierdzeń typu Gödla z wyników Turinga
  • Zbiory rekurencyjnie przeliczalne
  • Czy zbiór Mandelbrota jest rekurencyjny?
  • Przykłady matematyki nierekurencyjnej
  • Czy zbiór Mandelbrota przypomina zagadnienia matematyki nierekurencyjnej?
  • Teoria złożoności
  • Złożoność i obliczalność obiektów fizycznych
  • Przypisy
 • 5. Świat klasyczny
  • Status teorii fizycznych
  • Geometria euklidesowa
  • Dynamika Galileusza i Newtona
  • Mechanistyczny świat dynamiki Newtona
  • Czy świat kul bilardowych jest obliczalny?
  • Mechanika hamiltonowska (kanoniczna)
  • Przestrzeń fazowa
  • Elektrodynamika Maxwella
  • Obliczalność a równanie falowe
  • Równanie ruchu Lorentza; samonapędzające się cząstki
  • Szczególna teoria względności Einsteina i Poincarégo
  • Ogólna teoria względności Einsteina
  • Relatywistyczna przyczynowość a determinizm
  • Obliczalność w fizyce klasycznej. Podsumowanie
  • Masa, materia i rzeczywistość
  • Przypisy
 • 6. Tajemnica kwantowej magii
  • Czy filozofowie potrzebują teorii kwantów?
  • Problemy fizyki klasycznej
  • Początki teorii kwantowej
  • Eksperyment z dwiema szczelinami
  • Amplitudy prawdopodobieństwa
  • Stan kwantowy cząstki
  • Zasada nieoznaczoności
  • Procedury ewolucyjne U i R
  • Czy cząstka może znajdować się w dwóch miejscach równocześnie?
  • Przestrzeń Hilberta
  • Pomiary
  • Spin i sfera Riemanna wektorów stanu
  • Obiektywność i mierzalność stanów kwantowych
  • Kopiowanie stanów kwantowych
  • Spin fotonu
  • Ciała z dużym spinem
  • Układy wielu cząstek
  • Paradoks Einsteina-Podolskyego-Rosena
  • Czy wyniki doświadczeń z fotonami są sprzeczne z teorią względności?
  • Równanie Schrödingera i równanie Diraca
  • Kwantowa teoria pola
  • Kot Schrödingera
  • Różne stanowiska interpretacyjne we współczesnej mechanice kwantowej
  • Dokąd zmierzamy?
  • Przypisy
 • 7. Kosmologia i strzałka czasu
  • Upływ czasu
  • Nieuchronny wzrost entropii
  • Co to jest entropia?
  • Druga zasada termodynamiki w działaniu
  • Pochodzenie małej entropii wszechświata
  • Kosmologia i wielki wybuch
  • Pierwotna kula ognista
  • Czy wielki wybuch wyjaśnia drugą zasadę termodynamiki?
  • Czarne dziury
  • Struktura osobliwości czasoprzestrzeni
  • Jak dalece szczególny był wielki wybuch?
  • Przypisy
 • 8. W poszukiwaniu kwantowej teorii grawitacji
  • Dlaczego potrzebna jest nam kwantowa teoria grawitacji?
  • Co kryje się za hipotezą zerowej krzywizny Weyla?
  • Czy redukcja wektora stanu jest asymetryczna w czasie?
  • Pudło Hawkinga: związek z hipotezą zerowej krzywizny Weyla?
  • Kiedy następuje redukcja wektora stanu?
  • Przypisy
 • 9. Mózg i jego modele
  • Jak jest zbudowany mózg?
  • Gdzie jest siedziba świadomości?
  • Doświadczenia z rozszczepieniem mózgu
  • Widzenie w obszarze niedowidzenia
  • Przetwarzanie informacji w korze wzrokowej
  • W jaki sposób przenoszone są sygnały nerwowe?
  • Modele komputerowe
  • Plastyczność mózgu
  • Komputery równoległe i pojedynczość świadomości
  • Czy mechanika kwantowa odgrywa jakąś rolę w działaniu mózgu?
  • Komputery kwantowe
  • Dalej niż mechanika kwantowa?
  • Przypisy
 • 10. Gdzie kryje się fizyka umysłu?
  • Do czego służy umysł?
  • Jaka jest rola świadomości?
  • Naturalny dobór algorytmów?
  • Niealgorytmiczny charakter procedury matematycznego wglądu
  • Natchnienie, wgląd i oryginalność
  • Niewerbalność myślenia
  • Czy zwierzęta są świadome?
  • Kontakt ze światem Platona
  • Rzeczywistość fizyczna
  • Determinizm i silny determinizm
  • Zasada antropiczna
  • Pokrycia i quasi-kryształy
  • Wzrost quasi-kryształów a plastyczność mózgu
  • Opóźnienie w działaniu świadomości
  • Zagadkowa rola czasu w świadomych postrzeżeniach
  • Konkluzja: spojrzenie dziecka
  • Przypisy
 • Epilog
 • Bibliografia
 • Tytuł: Nowy umysł cesarza. O komputerach, umyśle i prawach fizyki
 • Autor: Roger Penrose
 • Tytuł oryginału: The Emperor's New Mind: Concerning Computers, Minds and The Laws of Physics
 • Tłumaczenie: Piotr Amsterdamski, Tomasz Lanczewski
 • ISBN: 9788382025095, 9788382025095
 • Data wydania: 2021-12-29
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_2b0r
 • Wydawca: Zysk i S-ka Wydawnictwo