Szczegóły ebooka

Od zera do ECeDeeLa BASE z WIN10

Od zera do ECeDeeLa BASE z WIN10

Malwina Jarosz, Norbert Kwaśniak, Aleksander Zieliński, Bożena Borowska

Ebook

Książka Od Zera do ECeDeeLa Base w pierwszej kolejności została napisana z myślą o każdym Europejczyku biorącym udział w kursach kompetencji informatycznych. Jest podręcznikiem, który stanowi podstawowe narzędzie do zdobycia kluczowych informacji w najpopularniejszym z modułów szkoleń, wspomagający uzyskanie międzynarodowego certyfikatu ECDL Base. Jednocześnie jest to książka którą może wziąć do ręki każdy początkujący użytkownik komputera, chcący samodzielnie poszerzyć swoją wiedzę.

Wszelkie zagadnienia zostały przedstawione w prostej i przejrzystej formie, tak aby każdy mógł samodzielnie się uczyć obsługi komputera wyposażonego w system Windows 10 oraz pakiet biurowy MS Office 2019. Treść podręcznika została podzielone na cztery funkcjonalne części. W pierwszej znajdziemy wszystko, co związane jest z podstawowymi czynnościami pracy w systemie Windows, czyli zarządzaniem folderami i plikami, konfiguracją i dostosowaniem pulpitu oraz drukowaniem. W części drugiej opisane zostały zasady pracy w sieci oraz działania, z którymi każdy użytkownik komputera spotyka się podczas codziennej pracy w wykorzystaniem Internetu. Część trzecia porusza zagadnienia tworzenia dokumentów tekstowych, a ostatnia skupia się na arkuszach kalkulacyjnych i wizualizacji danych za pośrednictwem wykresów.

Spis treści:
1 OD CZEGO ZACZĄĆ? ......................................................................................... 17
1.1 KOMPUTER. ........................................................................................................ 17
1.2 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA I KOMUNIKACYJNA ...................................................... 17
1.3 SPRZĘT ............................................................................................................... 17
1.4 PORTY HDMI I USB ............................................................................................. 18
1.5 RODZAJE USB ..................................................................................................... 19
1.6 RODZAJE KOMPUTERÓW ........................................................................................ 20
1.7 OPROGRAMOWANIE ............................................................................................. 20
1.8 UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWANIA KOŃCOWEGO ..................................................... 21
1.9 RODZAJ LICENCJI .................................................................................................. 22
1.10 SIECI .................................................................................................................. 22
1.11 INTERNET ........................................................................................................... 23
1.12 DOWNLOAD, UPLOAD I PRĘDKOŚĆ TRANSMISJI ........................................................... 24
1.13 INTRANET I VPN .................................................................................................. 25
1.14 RECYKLING .......................................................................................................... 25
1.15 PODŁĄCZAMY KOMPUTER ...................................................................................... 26
1.16 URUCHAMIANIE KOMPUTERA ................................................................................. 27
1.17 ZAMYKANIE I RESTARTOWANIE SYSTEMU ................................................................... 28
1.18 KLAWIATURA I MYSZ – PIERWSZE STARCIE ................................................................. 30
1.19 KLAWIATURA I JEJ FUNKCJE ..................................................................................... 30
1.20 NIEZBĘDNE SKRÓTY KLAWISZOWE ............................................................................ 33
1.21 SKRÓTY KLAWISZOWE WINDOWS ............................................................................ 34
1.22 ZAPRZYJAŹNIAMY SIĘ Z MYSZĄ ................................................................................. 35
1.23 PRACA Z PULPITEM ............................................................................................... 37
1.24 PASEK POWIADOMIEŃ ........................................................................................... 41
1.25 ZAWSZE POMOCNY – PASEK ZADAŃ ......................................................................... 45
1.26 OCZYMA WYOBRAŹNI – GRAFIKA ............................................................................. 46
1.27 LICZY SIĘ CZAS – ZEGAR SYSTEMOWY ........................................................................ 51
1.28 USTAWIENIA DŹWIĘKU .......................................................................................... 52
1.29 WYGASZACZE EKRANU .......................................................................................... 54
1.30 JĘZYK KOMPUTERA ............................................................................................... 57
1.31 UŁATWIENIA DOSTĘPU .......................................................................................... 58
1.32 KTO SZUKA, TEN ZNAJDZIE – POMOC SYSTEMOWA ...................................................... 61
2 PRACA Z SYSTEMEM OPERACYJNYM ................................................................ 65
2.1 CZAS, A SYSTEMY OPERACYJNE ................................................................................ 65
2.2 MICROSOFT WINDOWS ......................................................................................... 66
2.3 PRACA Z APLIKACJAMI ........................................................................................... 69
2.4 PRACA Z KAFELKAMI .............................................................................................. 72
2.5 ZARZĄDZANIE KAFELKAMI ....................................................................................... 73
2.6 PRACA Z IKONAMI ................................................................................................ 74
2.7 GRUPOWANIE IKON .............................................................................................. 74
2.8 ZMIANA „UBRANIA” FOLDERU ................................................................................ 75
2.9 PRACA Z OKNAMI ................................................................................................. 77
2.10 STYL OKIEN ......................................................................................................... 77
2.11 ZARZĄDZANIE OKNAMI .......................................................................................... 78
2.12 MIEJSCE ODPADÓW – KOSZ .................................................................................... 81
3 STRUKTURA SYSTEMU OPERACYJNEGO ............................................................ 87
3.1 PLIKI .................................................................................................................. 88
3.2 TYPY I PARAMETRY PLIKÓW .................................................................................... 90
3.3 JEDNOLITA CAŁOŚĆ ‐ GRUPOWANIE PLIKÓW ............................................................... 91
3.4 TWORZENIE PLIKÓW ............................................................................................. 91
3.5 PLIKI TEKSTOWE ................................................................................................... 92
3.6 PLIKI GRAFICZNE ................................................................................................... 93
3.7 PLIKI AUDIO ‐ WIDEO ............................................................................................. 95
3.8 FOLDERY (KATALOGI) ............................................................................................ 98
3.9 TWORZENIE FOLDERÓW ....................................................................................... 101
3.10 FOLDERY I ICH WŁAŚCIWOŚCI ................................................................................ 102
4 UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE .......................................................................... 107
4.1 PRACA Z DANYMI ................................................................................................ 107
4.2 NADAWANIE NOWYCH NAZW ............................................................................... 113
4.3 GDZIE TO JEST? ‐ WYSZUKIWANIE .......................................................................... 113
4.4 WSPÓŁPRACUJEMY Z DYSKAMI .............................................................................. 115
4.5 FORMATOWANIE DYSKU ...................................................................................... 119
4.6 LECZYMY CHORE DYSKI ........................................................................................ 121
4.7 PRZYDATNE NARZĘDZIA ....................................................................................... 122
4.7.1 Programy antywirusowe ....................................................................... 122
4.7.2 Firewall 124
4.8 INSTALACJA I DEINSTALACJA PROGRAMÓW .............................................................. 127
5 PRZYGODA Z DRUKARKĄ ................................................................................ 133
5.1 INSTALACJA DRUKARKI ......................................................................................... 133
5.2 DRUKARKA LOKALNA ........................................................................................... 133
5.3 DRUKARKA SIECIOWA .......................................................................................... 139
5.4 WYBÓR DRUKARKI W SYSTEMIE ............................................................................. 140
5.5 PROCES DRUKOWANIA ........................................................................................ 141
5.6 PROBLEMY PODCZAS WYDRUKU ............................................................................ 144
5.7 WSTRZYMYWANIE PROCESU DRUKOWANIA ............................................................. 145
5.8 KŁOPOTY Z PAPIEREM .......................................................................................... 146
5.9 REMONT DRUKARKI ............................................................................................ 147
6 ARCHIWIZACJA DANYCH ................................................................................ 151
6.1 TYPY ARCHIWIZACJI ............................................................................................. 151
6.2 HISTORIA PLIKÓW ............................................................................................... 152
6.3 KOMPRESJA I DEKOMPRESJA DANYCH ..................................................................... 153
7 PODSTAWY PRZEGLĄDANIA INTERNETU ......................................................... 161
7.1 PODSTAWOWE POJĘCIA INTERNETOWE ................................................................... 161
7.2 BUDOWA ADRESU STRONY INTERNETOWEJ .............................................................. 162
7.3 PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA ............................................................................. 164
7.4 RODZAJE AKTYWNOŚCI W SIECI .............................................................................. 166
7.5 BEZPIECZEŃSTWO W SIECI .................................................................................... 170
7.6 SZYFROWANIE POŁĄCZENIA .................................................................................. 171
7.7 IDENTYFIKOWANIE BEZPIECZNYCH STRON ................................................................ 172
7.8 CERTYFIKATY CYFROWE ........................................................................................ 173
7.9 INTERNET POD KONTROLĄ .................................................................................... 175
8 PRZEGLĄDANIE INTERNETU ............................................................................ 181
8.1 URUCHAMIAMY PRZEGLĄDARKĘ ............................................................................ 181
8.2 PRZECHODZIMY NA STRONĘ WWW ...................................................................... 182
8.3 ZARZĄDZAMY ŁADOWANIEM STRONY ..................................................................... 183
8.4 ŁĄCZA NA STRONIE INTERNETOWEJ ........................................................................ 185
8.5 WYKORZYSTUJEMY KARTY I OKNA .......................................................................... 185
8.6 ZARZĄDZAMY KARTAMI I OKNAMI .......................................................................... 187
8.7 PORUSZAMY SIĘ POMIĘDZY STRONAMI .................................................................... 188
8.8 HISTORIA PRZEGLĄDANIA ..................................................................................... 188
8.9 FORMULARZE INTERNETOWE ................................................................................ 189
8.10 TŁUMACZENIE STRON I TEKSTÓW ........................................................................... 194
8.11 USTAWIAMY STRONĘ DOMOWĄ ............................................................................ 196
8.12 OKIENKA POP‐UP ............................................................................................... 197
8.13 CIASTECZKA COOKIES .......................................................................................... 199
8.14 FUNKCJE POMOCY PRZEGLĄDAREK ......................................................................... 201
8.15 ZARZĄDZANIE PASKAMI NARZĘDZIOWYMI ................................................................ 202
8.16 USUWANIE HISTORII ORAZ PAMIĘCI PODRĘCZNEJ ...................................................... 203
8.17 DODAWANIE I USUWANIE ZAKŁADEK I ULUBIONYCH ................................................... 203
8.18 WYŚWIETLANIE ULUBIONYCH I USUWANIE ICH .......................................................... 205
8.19 DODAJEMY STRONY DO ULUBIONYCH ..................................................................... 206
8.20 ŚCIĄGAMY PLIKI Z INTERNETU ............................................................................... 209
8.21 KOPIOWANIE ZAWARTOŚCI STRON WWW .............................................................. 211
8.22 DRUKUJEMY STRONY WWW ............................................................................... 216
9 WYSZUKIWANIE W INTERNECIE ...................................................................... 223
9.1 POZNAJEMY WYSZUKIWARKI INTERNETOWE ............................................................. 223
9.2 WYSZUKUJEMY INFORMACJI W SIECI ...................................................................... 225
9.3 STOSOWANIE FILTRÓW WYSZUKIWANIA .................................................................. 225
9.4 PRZESZUKUJEMY ENCYKLOPEDIE I SŁOWNIKI ............................................................. 234
9.5 TYPY STRON INTERNETOWYCH ............................................................................... 235
9.6 WIARYGODNOŚĆ STRON INTERNETOWYCH .............................................................. 238
9.7 PRAWA AUTORSKIE W SIECI .................................................................................. 238
10 KOMUNIKACJA ONLINE .................................................................................. 243
10.1 PRZYKŁADY SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH .......................................................... 243
10.2 SPOSOBY PUBLIKACJI TREŚCI W SIECI ....................................................................... 245
10.3 OCHRONA PRZED DZIAŁANIAMI ZE STRONY SIECI ....................................................... 247
10.4 KOMUNIKATOR INTERNETOWY .............................................................................. 248
10.5 SMS ORAZ MMS .............................................................................................. 250
10.6 VOIP – DZWONIMY PRZEZ INTERNET ...................................................................... 251
10.7 NETYKIETA INTERNETOWA ................................................................................... 252
10.8 POCZTA ELEKTRONICZNA ...................................................................................... 252
10.9 BUDOWA ADRESU E‐MAIL .................................................................................... 253
10.10 WYJAŚNIAMY OPCJE DEFINIOWANIA ODBIORCÓW ................................................. 254
10.11 ZAGROŻENIA Z SIECI ........................................................................................ 254
10.12 STRZEŻ SIĘ PHISHINGU ..................................................................................... 255
11 POCZTA ELEKTRONICZNA ............................................................................... 259
11.1 TWORZYMY KONTO POCZTY ELEKTRONICZNEJ ........................................................... 259
11.2 PRZEGLĄDAMY FOLDERY POCZTY ELEKTRONICZNEJ..................................................... 271
11.3 TWORZYMY WIADOMOŚĆ POCZTOWĄ .................................................................... 271
11.4 WSTAWIAMY ZAŁĄCZNIKI ..................................................................................... 274
11.5 PRIORYTETY PRZESYŁANYCH WIADOMOŚCI ............................................................... 276
11.6 OTWIERAMY ODEBRANĄ WIADOMOŚĆ .................................................................... 276
11.7 PRZEKIEROWYWANIE OTRZYMANYCH WIADOMOŚCI .................................................. 278
11.8 ZAPISYWANIE I OTWIERANIE ZAŁĄCZNIKÓW ............................................................. 278
11.9 DRUKOWANIE WIADOMOŚCI ................................................................................ 279
11.10 POMOC W PROGRAMIE POCZTOWYM ................................................................. 280
11.11 PASKI NARZĘDZIOWE PROGRAMY POCZTOWEGO ................................................... 281
11.12 PODPIS POD WIADOMOŚCIĄ ............................................................................. 282
11.13 OZNACZENIA WIADOMOŚCI .............................................................................. 283
11.14 TWORZYMY LISTĘ KONTAKTÓW ......................................................................... 284
11.15 WYSZUKIWANIE WIADOMOŚCI .......................................................................... 286
11.16 FOLDERY WIADOMOŚCI.................................................................................... 288
11.17 USUWANIE WIADOMOŚCI ................................................................................ 289
11.18 KOSZ ORAZ USUNIĘTE ELEMENTY ....................................................................... 290
11.19 PRZENOSZENIE WIADOMOŚCI DO SPAMU ............................................................ 290
11.20 TWORZENIE SPOTKAŃ W KALENDARZU ................................................................ 291
11.21 ZAPROSZENIA DO SPOTKAŃ W KALENDARZU ......................................................... 293
11.22 AKCEPTACJA ZAPROSZENIA W KALENDARZU ......................................................... 294
12 PIERWSZE KROKI Z EDYTORAMI TEKSTÓW ..................................................... 301
12.1 WIEDZA ELEMENTARNA ....................................................................................... 301
12.2 NAJPOPULARNIEJSZE EDYTORY .............................................................................. 301
12.3 NOTATNIK ........................................................................................................ 301
12.4 WORDPAD ....................................................................................................... 302
12.5 MICROSOFT WORD – PIERWSZE URUCHOMIENIE ...................................................... 303
12.5.1 Program i jego konstrukcja ................................................................... 305
12.6 OTWIERAMY ISTNIEJĄCY DOKUMENT ...................................................................... 306
12.7 KOŃCZENIE PRACY Z DOKUMENTEM ....................................................................... 307
13 WSPÓŁPRACUJEMY Z DOKUMENTEM ............................................................. 311
13.1 JAK STWORZYĆ NOWY DOKUMENT? ....................................................................... 311
13.2 WZORY DO NAŚLADOWANIA – SZABLONY ................................................................ 311
13.3 ZACHOWAĆ NA ZAWSZE DOKUMENT ...................................................................... 312
13.4 GDZIE ZAPISAĆ PLIK? ........................................................................................... 313
13.5 PLIKI WYJŚCIOWE I ICH RODZAJE ............................................................................ 314
13.6 KORZYSTANIE Z POMOCY ...................................................................................... 315
14 PODSTAWOWE TRYBY PRACY ........................................................................ 319
14.1 UKŁAD WYDRUKU ............................................................................................... 320
14.2 TRYB CZYTANIA .................................................................................................. 321
14.3 UKŁAD SIECI WEB ............................................................................................... 321
14.4 TRYB KONSPEKTU ............................................................................................... 322
Spis treści
14.5 WERSJA ROBOCZA .............................................................................................. 323
14.6 BLIŻEJ I DALEJ – ZMIENIAMY ROZMIAR .................................................................... 324
14.7 WSTĄŻKA NARZĘDZIOWA ..................................................................................... 325
14.8 PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU ...................................................................... 327
15 MICROSOFT WORD 2019 – ZACZYNAMY! ........................................................ 331
15.1 ZNAKI NIEDRUKOWALNE, CZYLI ZMORA AMATORÓW .................................................. 332
15.2 TEKST I JEGO WPROWADZANIE .............................................................................. 333
15.3 PIERWSZY DOKUMENT ......................................................................................... 334
15.3.1 Tabulatory ............................................................................................. 338
15.4 SYMBOLE I ZNAKI SPECJALNE ................................................................................. 339
15.4.1 Edytor równań ....................................................................................... 341
15.5 EDYCJA DANYCH – CZAS NA ZMIANY ....................................................................... 344
15.6 ZAZNACZAMY FRAGMENT TEKSTU .......................................................................... 344
15.7 PRZY POMOCY MYSZY .......................................................................................... 345
15.8 PRZY POMOCY KLAWIATURY ................................................................................. 346
15.9 PRACA Z TEKSTEM .............................................................................................. 347
15.10 TEKST, A STRONY INTERNETOWE ........................................................................ 349
15.11 KOPIOWANIE – CIĄG DALSZY ............................................................................. 350
15.12 USUWAMY I ZASTĘPUJEMY DANE ....................................................................... 352
15.13 WSTAWIANIE I NADPISYWANIE TEKSTU ............................................................... 352
15.14 PRZÓD I TYŁ, CZYLI FUNKCJE COFNIJ I POWTÓRZ .................................................... 354
15.15 ODNALEŹĆ I ZMIENIĆ ....................................................................................... 355
16 FORMATOWANIE DOKUMENTU ..................................................................... 363
16.1 POPRAWIAMY WYGLĄD PISMA .............................................................................. 363
16.2 STYLE CZCIONKI .................................................................................................. 366
16.3 BARWA I JEJ ZASTOSOWANIE ................................................................................. 368
16.4 ODSTĘPY MIĘDZY ZNAKAMI .................................................................................. 370
16.5 FORMATOWANIE AKAPITÓW ................................................................................. 371
16.6 WYRÓWNANIE TEKSTU ........................................................................................ 371
16.7 WCIĘCIA I WYSUNIĘCIA ........................................................................................ 372
16.8 ODSTĘPY MIĘDZY WIERSZAMI ............................................................................... 375
16.9 NUMEROWANIE I WYPUNKTOWANIE ...................................................................... 376
16.10 FORMATOWANIE – CIĄG DALSZY... ..................................................................... 377
16.11 STRONA I JEJ WŁAŚCIWOŚCI .............................................................................. 377
16.12 NAGŁÓWKI I STOPKI STRONY ............................................................................. 379
17 TABELE I ICH MOŻLIWOŚCI ............................................................................. 385
17.1 WSTAWIANIE TABELI ........................................................................................... 385
17.2 EDYCJA............................................................................................................. 387
17.3 KOPIOWANIE I USUWANIE DANYCH ........................................................................ 387
17.4 CZAS NA RYSUNEK – RYSOWANIE TABELI ................................................................. 388
17.5 MODYFIKACJA WIERSZY I KOLUMN ......................................................................... 389
17.6 PODZIAŁ I SCALANIE KOMÓREK .............................................................................. 390
17.7 FORMATOWANIE TABELI ...................................................................................... 391
17.8 METAMORFOZA KOMREK ..................................................................................... 391
17.9 UPIĘKSZAMY... – OBRZEŻA KOMÓREK ..................................................................... 392
17.10 WYPEŁNIENIE KOMÓREK .................................................................................. 393
17.11 STYLE TABEL .................................................................................................. 394
18 WYKRESY I WIZUALIZACJA DANYCH ............................................................... 397
18.1 FORMATOWANIE WYKRESÓW ............................................................................... 398
18.2 TYTUŁY I LEGENDA .............................................................................................. 398
18.3 WYPEŁNIENIE .................................................................................................... 400
18.4 SERIE DANYCH ................................................................................................... 402
18.5 3.7.5. ZMIANA TYPU WYKRESU ............................................................................. 402
18.6 STYLE WYKRESÓW .............................................................................................. 403
19 GRAFIKA DUSZĄ WYOBRAŹNI... ...................................................................... 407
19.1 UMIESZCZANIE ELEMENTÓW GRAFICZNYCH .............................................................. 407
19.2 KSZTAŁTY – GOTOWE RYSOWANIE ......................................................................... 407
19.3 IKONY .............................................................................................................. 409
19.4 WSTAWIANIE Z PLIKU .......................................................................................... 410
19.5 EDYCJA OBRAZÓW .............................................................................................. 412
19.6 FORMATOWANIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH .............................................................. 412
19.7 ROZMIAR I PRZYCINANIE RYSUNKÓW ...................................................................... 412
19.8 ROZMIESZCZENIE OBRAZÓW W DOKUMENCIE ........................................................... 415
19.9 DODATKOWE EFEKTY .......................................................................................... 417
20 KORESPONDENCJA SERYJNA .......................................................................... 421
20.1 KORESPONDENCJA SERYJNA .................................................................................. 421
21 DOKUMENT – POSTAĆ KOŃCOWA .................................................................. 427
21.1 POPRAWNA PISOWNIA ........................................................................................ 427
21.2 GRAMATYKA I ORTOGRAFIA .................................................................................. 428
21.3 AUTOKOREKTA – WYGODA, CZY LENISTWO? ............................................................ 428
21.4 TEZAURUS ........................................................................................................ 429
21.5 DRUK ............................................................................................................... 430
21.6 OSTATECZNE SPOJRZENIE – PODGLĄD WYDRUKU ...................................................... 430
21.7 DRUKUJEMY... ................................................................................................... 431
21.8 MICROSOFT WORD W MAŁYM PALCU .................................................................... 431
22 PIERWSZY KONTAKT Z PROGRAMEM EXCEL ................................................... 437
22.1 URUCHAMIANIE PROGRAMU MS EXCEL 2019 ......................................................... 437
22.2 OTWIERANIE GOTOWEGO SZABLONU ..................................................................... 440
22.3 ZAPISYWANIE SKOROSZYTU .................................................................................. 443
22.4 PORUSZANIE SIĘ MIĘDZY ARKUSZAMI ...................................................................... 446
23 PERSONALIZACJA PROGRAMU MICROSOFT EXCEL .......................................... 451
23.1 USTAWIANIE PODSTAWOWYCH OPCJI W PROGRAMIE ................................................. 451
23.2 SPOSOBY WYŚWIETLANIA ARKUSZA ........................................................................ 454
23.3 WYKORZYSTANIE OPCJI POMOC ............................................................................ 454
23.4 ZARZĄDZANIE WSTĄŻKĄ ....................................................................................... 455
23.5 KOŃCZENIE PRACY Z PROGRAMEM ......................................................................... 456
24 WPROWADZANIE DANYCH DO KOMÓREK ...................................................... 459
24.1 O KOMÓRCE I METODACH SCALANIA ...................................................................... 459
24.2 TYPY DANYCH W KOMÓRCE .................................................................................. 461
24.3 ZAZNACZANIE KOMÓREK ...................................................................................... 463
25 SORTOWANIE I FILTROWANIE DANYCH .......................................................... 467
25.1 EDYCJA DANYCH W KOMÓRCE ............................................................................... 467
25.2 SORTOWANIE DANYCH W KOLUMNIE ...................................................................... 468
25.3 FILTROWANIE DANYCH W KOLUMNIE ...................................................................... 472
25.4 ODNAJDYWANIE I ZAMIANA DANYCH ...................................................................... 474
26 EDYCJA DANYCH W KOMÓRKACH .................................................................. 479
26.1 KOPIOWANIE I WYCINANIE DANYCH W KOMÓRCE ...................................................... 479
26.2 USUWANIE ZAWARTOŚCI KOMÓRKI ........................................................................ 480
26.3 AUTOMATYCZNE WSTAWIANIE WARTOŚCI ............................................................... 482
27 WIERSZE, KOLUMNY I EDYCJA ARKUSZY ......................................................... 487
27.1 ZAZNACZANIE .................................................................................................... 487
27.2 WSTAWIANIE I USUWANIE WIERSZY I KOLUMN ......................................................... 489
27.3 USTAWIANIE WYSOKOŚCI WIERSZY I SZEROKOŚCI KOLUMN .......................................... 492
27.4 DODAWANIE I USUWANIE NOWYCH ARKUSZY ........................................................... 493
27.5 PRZENOSZENIE I KOPIOWANIE ARKUSZY ................................................................... 493
27.6 ZMIANA NAZWY ARKUSZA .................................................................................... 494
27.7 BLOKADA PRZED PRZEWIJANIEM ............................................................................ 494
28 FUNKCJE ARKUSZA KALKULACYJNEGO ............................................................ 499
28.1 PODSTAWOWE FUNKCJE LICZBOWE ........................................................................ 499
28.2 ZAAWANSOWANE FUNKCJE LICZBOWE .................................................................... 503
28.3 FORMATOWANIE WARUNKOWE ............................................................................ 504
29 PRACA Z FUNKCJAMI I FORMUŁAMI ............................................................... 509
29.1 RĘCZNE WPROWADZANIE FORMUŁ LUB FUNKCJI ....................................................... 509
29.2 ADRESOWANIE WZGLĘDNE I BEZWZGLĘDNE ............................................................. 510
29.3 BŁĘDY PRZY WYLICZANIU FUNKCJI .......................................................................... 511
30 RODZAJE DANYCH .......................................................................................... 515
30.1 TYSIĄCE I LICZBY DZIESIĘTNE ................................................................................. 515
30.2 DATA ............................................................................................................... 517
30.3 LICZBY WALUTOWE ............................................................................................. 518
30.4 LICZBY PROCENOTWE .......................................................................................... 519
31 FORMATOWANIE KOMÓREK .......................................................................... 523
31.1 DOMYŚLNE FORMATOWANIE KOMÓREK .................................................................. 523
31.2 RĘCZNE FORMATOWANIE KOMÓREK ....................................................................... 524
31.3 KOPIOWANIE FORMATOWANIA KOMÓREK ............................................................... 525
32 ZMIANA FORMATU KOMÓREK ....................................................................... 529
32.1 ZAWIJANIE TEKSTU W KOMÓRKACH TABELI .............................................................. 529
32.2 WYRÓWNANIE TEKSTU W KOMÓRKACH .................................................................. 530
32.3 PRODUKCJA TABELI ‐ OBRAMOWANIE KOMÓREK ....................................................... 531
33 WSTAWIANIE I EDYCJA WYKRESÓW ............................................................... 537
33.1 TWORZENIE WYKRESU ......................................................................................... 537
33.2 PRZENOSZENIE I ZMIANA ROZMIARU WYKRESU ......................................................... 540
33.3 EDYCJA TEKSTU WYKRESU .................................................................................... 541
33.4 EDYCJA KOLORÓW WYKRESU ................................................................................ 545
33.5 ZMIANA ROZMIARÓW CZĘŚCI WYKRESU .................................................................. 546
34 FORMATOWANIE STRON ............................................................................... 551
34.1 ZMIANA MARGINESÓW STRONY ............................................................................ 551
34.2 ORIENTACJA I ROZMIAR STRONY ............................................................................ 553
34.3 OBSZAR DRUKU.................................................................................................. 556
34.4 NAGŁÓWEK I STOPKA .......................................................................................... 557
35 SPRAWDZANIE I DRUKOWANIE ...................................................................... 563
35.1 SPRAWDZANIE JEZYKOWE ARKUSZA ........................................................................ 563
35.2 INFORMACJE POMOCNICZE ................................................................................... 564
35.3 DRUKOWANIE ................................................................................................... 564

  • Tytuł: Od zera do ECeDeeLa BASE z WIN10
  • Autor: Malwina Jarosz, Norbert Kwaśniak, Aleksander Zieliński, Bożena Borowska
  • ISBN: 9788365645470, 9788365645470
  • Data wydania: 2021-12-30
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2b2f
  • Wydawca: ITStart