Helion


Szczegóły ebooka

Wszystko o prowadzeniu działalności gospodarczych

Wszystko o prowadzeniu działalności gospodarczych


Podjąłeś decyzję o założeniu firmy?

 

Odnosisz wrażenie, że przeczytałeś już cały internet, ale nadal niewiele wiesz?

Trafiłeś w dobre miejsce, w tej książce uporządkujemy Twoją wiedzę oraz pomożemy podjąć odpowiednie decyzje.

Wstęp

Charakterystyka działalności gospodarczej

Podstawowe pojęcia

Prowadzenie firmy bez rejestracji

 Kto z takiego przywileju może skorzystać?

Co zrobić w przypadku, jeśli zostanie przekroczony próg maksymalnego przychodu na dany miesiąc?

Zakładanie działalności gospodarczej

Jakie dane należy przygotować, aby zarejestrować działalność gospodarczą?

Pozostałe obowiązki

Wady i zalety prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej

Najważniejsze zmiany dotyczące rozliczeń podatkowych, jakie wnosi Polski Ład 

Ulga dla klasy średniej

Formy opodatkowania

Zasady ogólne

 Podatek liniowy

 Podatek ryczałtowy

Karta podatkowa

Podatek VAT

 Czy prowadząc firmę, zawsze muszę być VAT-owcem?

Kiedy muszę zgłosić się do VAT?

 Kiedy jestem zwolniony z VAT?

Czy mogę dostać NIP do rozliczeń UE bez zgłaszania się do VAT?

Jak wygląda procedura zgłaszania się do VAT?

Składki ZUS w jednoosobowej działalności gospodarczej

 Składka zdrowotna od stycznia 2022

 Firma bez rejestracji

Ulga na start

Mały ZUS

Składki proporcjonalne/od przychodu – tzw. Mały ZUS plus

 Duży/pełny ZUS

Kasa fiskalna w firmie

 Kiedy mogę być zwolniony z kasy fiskalnej?

 Kto jest zobowiązany posiadać kasę fiskalną?

 Jaka jest procedura rejestracji kasy fiskalnej?

 Jak na co dzień korzystać z kasy fiskalnej?

 Jak uzyskać zwrot za kasę fiskalną z urzędu skarbowego?

Jak mam ewidencjonować przychody, w przypadku gdy jestem zwolniony z kasy fiskalnej?

Jakie zmiany wprowadza Nowy Ład?

Zatrudnienie pracowników w jednoosobowej działalności gospodarczej

Umowa o pracę

Umowa zlecenie – ogólne informacje

Ogólne informacje i treść umowy o dzieło

Przychody, koszty i rozliczenie miesiąca w działalności gospodarczej

Co to jest przychód w działalności gospodarczej?

 Co to jest koszt w działalności gospodarczej?

W jaki sposób oszacować wynik finansowy za dany miesiąc?

Rozliczenie kosztów samochodów osobowych w działalności gospodarczej

 Własny samochód wykorzystywany do celów służbowych

Zakup samochodu

Kredyt

 Leasing lub najem długoterminowy

Amortyzacja samochodu w firmie

Wykup samochodu z leasingu do majątku prywatnego (zmiana Nowy Ład)

Konto bankowe

Biała lista podatników VAT

Jak wybrać numery PKD

Alternatywy dla jednoosobowej działalności gospodarczej

Spółka z o.o.

Spółka komandytowa

Spółka jawna

Spółka cywilna

 

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Otwarcie spółki, zamknięcie działalności

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZPC)

Przekształcenie

Dziedziczenie działalności gospodarczej

Przedsiębiorstwo w spadku, zarząd i zarządca sukcesyjny – kto jest kim?

Przykładowe wyliczenia podatków dla różnych typów działalności