Szczegóły ebooka

Senior pracuje z edytorem tekstu

Senior pracuje z edytorem tekstu

Aleksander Zieliński

Ebook

Senior pracuje z edytorem tekstu to trzecia z czterech książek wprowadzających
w tajniki pracy na komputerze. Część trzecia skupia się wokół ogólnie pojętego
pisania tekstów. Z myślą o seniorach w książce zastosowano większe czcionki.
Książka została dostosowana do czytelnika z różnym stopniem zaawansowania
umiejętności związanych z edycją tekstów. Przedstawione zostały tutaj podstawowe
pojęcia i nazwy związane z pracą podczas tworzenia jak i edycji tekstu za pomocą
komputera. Dzięki książce każdy łatwo napisze tekst, ale przede wszystkim nada mu
odpowiedni wygląd. Dostosuje do konkretnej tematyki, ubarwi ilustracjami
i tabelami. Efekty swojej pracy bez kłopotu uda się przelać na papier za pomocą
drukarki po odpowiednim poddaniu go korekcie językowej.

Spis treści:
1 PIERWSZE KROKI Z EDYTORAMI TEKSTÓW ......................................................... 9
1.1 WIEDZA ELEMENTARNA ........................................................................................... 9
1.2 NAJPOPULARNIEJSZE EDYTORY ................................................................................ 10
1.3 NOTATNIK .......................................................................................................... 10
1.4 WORDPAD ......................................................................................................... 11
1.5 MICROSOFT WORD – PIERWSZE URUCHOMIENIE ........................................................ 11
1.5.1 Program i jego konstrukcja ..................................................................... 13
1.6 OTWIERAMY ISTNIEJĄCY DOKUMENT ........................................................................ 14
1.7 KOŃCZENIE PRACY Z DOKUMENTEM ......................................................................... 16
2 WSPÓŁPRACUJEMY Z DOKUMENTEM ............................................................... 21
2.1 JAK STWORZYĆ NOWY DOKUMENT? ......................................................................... 21
2.2 WZORY DO NAŚLADOWANIA – SZABLONY .................................................................. 21
2.3 ZACHOWAĆ NA ZAWSZE DOKUMENT ........................................................................ 23
2.4 GDZIE ZAPISAĆ PLIK? ............................................................................................. 24
2.5 PLIKI WYJŚCIOWE I ICH RODZAJE .............................................................................. 25
2.6 KORZYSTANIE Z POMOCY ........................................................................................ 26
3 PODSTAWOWE TRYBY PRACY .......................................................................... 31
3.1 UKŁAD WYDRUKU ................................................................................................. 32
3.2 TRYB CZYTANIA .................................................................................................... 33
3.3 UKŁAD SIECI WEB ................................................................................................. 34
3.4 TRYB KONSPEKTU ................................................................................................. 35
3.5 WERSJA ROBOCZA ................................................................................................ 36
3.6 BLIŻEJ I DALEJ – ZMIENIAMY ROZMIAR ...................................................................... 37
3.7 WSTĄŻKA NARZĘDZIOWA ....................................................................................... 39
3.8 PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU ........................................................................ 41
4 MICROSOFT WORD 2019 – ZACZYNAMY! .......................................................... 45
4.1 ZNAKI NIEDRUKOWALNE, CZYLI ZMORA AMATORÓW .................................................... 46
4.2 TEKST I JEGO WPROWADZANIE ................................................................................ 48
4.3 PIERWSZY DOKUMENT ........................................................................................... 49
4.3.1 Tabulatory ............................................................................................... 53
4.4 SYMBOLE I ZNAKI SPECJALNE ................................................................................... 54
4.4.1 Edytor równań ......................................................................................... 56
4.5 EDYCJA DANYCH – CZAS NA ZMIANY ......................................................................... 60
4.6 ZAZNACZAMY FRAGMENT TEKSTU ............................................................................ 60
4.7 PRZY POMOCY MYSZY ............................................................................................ 61
4.8 PRZY POMOCY KLAWIATURY ................................................................................... 63
4.9 PRACA Z TEKSTEM ................................................................................................ 64
4.10 TEKST, A STRONY INTERNETOWE .............................................................................. 66
4.11 KOPIOWANIE – CIĄG DALSZY ................................................................................... 68
4.12 USUWAMY I ZASTĘPUJEMY DANE ............................................................................. 70
4.13 WSTAWIANIE I NADPISYWANIE TEKSTU ..................................................................... 70
4.14 PRZÓD I TYŁ, CZYLI FUNKCJE COFNIJ I POWTÓRZ .......................................................... 73
4.15 ODNALEŹĆ I ZMIENIĆ ............................................................................................. 74
5 FORMATOWANIE DOKUMENTU ....................................................................... 83
5.1 POPRAWIAMY WYGLĄD PISMA ................................................................................ 83
5.2 STYLE CZCIONKI .................................................................................................... 87
5.3 BARWA I JEJ ZASTOSOWANIE ................................................................................... 89
5.4 ODSTĘPY MIĘDZY ZNAKAMI .................................................................................... 91
5.5 FORMATOWANIE AKAPITÓW ................................................................................... 92
5.6 WYRÓWNANIE TEKSTU .......................................................................................... 92
5.7 WCIĘCIA I WYSUNIĘCIA .......................................................................................... 94
5.8 ODSTĘPY MIĘDZY WIERSZAMI ................................................................................. 96
5.9 NUMEROWANIE I WYPUNKTOWANIE ........................................................................ 97
5.10 FORMATOWANIE – CIĄG DALSZY.............................................................................. 98
5.11 STRONA I JEJ WŁAŚCIWOŚCI .................................................................................... 99
5.12 NAGŁÓWKI I STOPKI STRONY ................................................................................. 101
6 TABELE I ICH MOŻLIWOŚCI ............................................................................. 107
6.1 WSTAWIANIE TABELI ........................................................................................... 107
6.2 EDYCJA............................................................................................................. 109
6.3 KOPIOWANIE I USUWANIE DANYCH ........................................................................ 109
6.4 CZAS NA RYSUNEK – RYSOWANIE TABELI ................................................................. 110
6.5 MODYFIKACJA WIERSZY I KOLUMN ......................................................................... 111
6.6 PODZIAŁ I SCALANIE KOMÓREK .............................................................................. 112
6.7 FORMATOWANIE TABELI ...................................................................................... 114
6.8 METAMORFOZA KOMÓREK ................................................................................... 114
6.9 UPIĘKSZAMY... – OBRZEŻA KOMÓREK ..................................................................... 115
6.10 WYPEŁNIENIE KOMÓREK ...................................................................................... 116
6.11 STYLE TABEL ...................................................................................................... 117
7 WYKRESY I WIZUALIZACJA DANYCH ............................................................... 121
7.1 FORMATOWANIE WYKRESÓW ............................................................................... 122
7.2 TYTUŁY I LEGENDA .............................................................................................. 123
7.3 WYPEŁNIENIE .................................................................................................... 125
7.4 SERIE DANYCH ................................................................................................... 126
7.5 3.7.5. ZMIANA TYPU WYKRESU ............................................................................. 127
7.6 STYLE WYKRESÓW .............................................................................................. 128
8 GRAFIKA DUSZĄ WYOBRAŹNI... ...................................................................... 131
8.1 UMIESZCZANIE ELEMENTÓW GRAFICZNYCH .............................................................. 131
8.2 KSZTAŁTY – GOTOWE RYSOWANIE ......................................................................... 131
8.3 IKONY .............................................................................................................. 133
8.4 WSTAWIANIE Z PLIKU .......................................................................................... 135
8.5 EDYCJA OBRAZÓW .............................................................................................. 136
8.6 FORMATOWANIE OBIEKTÓW GRAFICZNYCH .............................................................. 136
8.7 ROZMIAR I PRZYCINANIE RYSUNKÓW ...................................................................... 137
8.8 ROZMIESZCZENIE OBRAZÓW W DOKUMENCIE ........................................................... 140
8.9 DODATKOWE EFEKTY .......................................................................................... 142
9 KORESPONDENCJA SERYJNA .......................................................................... 145
9.1 KORESPONDENCJA SERYJNA .................................................................................. 145
10 DOKUMENT – POSTAĆ KOŃCOWA .................................................................. 153
10.1 POPRAWNA PISOWNIA ........................................................................................ 153
10.2 GRAMATYKA I ORTOGRAFIA .................................................................................. 154
10.3 AUTOKOREKTA – WYGODA, CZY LENISTWO? ............................................................ 154
10.4 TEZAURUS ........................................................................................................ 156
10.5 DRUK ............................................................................................................... 156
10.6 OSTATECZNE SPOJRZENIE – PODGLĄD WYDRUKU ...................................................... 156
10.7 DRUKUJEMY... ................................................................................................... 157
10.8 MICROSOFT WORD W MAŁYM PALCU .................................................................... 158

 

  • Tytuł: Senior pracuje z edytorem tekstu
  • Autor: Aleksander Zieliński
  • ISBN: 9788365645531, 9788365645531
  • Data wydania: 2022-01-09
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2b94
  • Wydawca: ITStart