Szczegóły ebooka

Senior pracuje z arkuszem kalkulacyjnym

Senior pracuje z arkuszem kalkulacyjnym

Bożena Borowska

Ebook

Senior pracuje z arkuszem kalkulacyjnym czwarta i ostatnia z książek
wprowadzających w tajniki pracy na komputerze. Część czwarta skupia się wokół
zagadnień związanych z obliczeniami z wykorzystaniem komputera. Z myślą
o seniorach w książce zastosowano większe czcionki.
Książka napisana z myślą o czytelnikach z różnymi stopniami zaawansowania.
Przedstawione zostały tutaj podstawowe pojęcia i nazwy związane z obliczeniami
i ich wizualizacją za pośrednictwem wykresów. Po przeczytaniu książki będzie
można zapomnieć o obliczeniach które wykonuje się na kalkulatorze
z wykorzystaniem kartki. Teraz będzie można łatwo wykonać je na komputerze.
Dzięki arkuszom do obliczeń można wracać, poprawiać i modyfikować formuły oraz
funkcje, nie zaczynając obliczeń od początku. Każde działanie może być odpowiednio
opisane i posiadać atrakcyjny wygląd.

Spis treści:
1 PIERWSZY KONTAKT Z PROGRAMEM EXCEL ....................................................... 9
1.1 URUCHAMIANIE PROGRAMU MS EXCEL 2019 ........................................................... 10
1.2 OTWIERANIE GOTOWEGO SZABLONU ....................................................................... 13
1.3 ZAPISYWANIE SKOROSZYTU .................................................................................... 16
1.4 PORUSZANIE SIĘ MIĘDZY ARKUSZAMI ........................................................................ 19
2 PERSONALIZACJA PROGRAMU MICROSOFT EXCEL ............................................ 25
2.1 USTAWIANIE PODSTAWOWYCH OPCJI W PROGRAMIE ................................................... 25
2.2 SPOSOBY WYŚWIETLANIA ARKUSZA .......................................................................... 28
2.3 WYKORZYSTANIE OPCJI POMOC .............................................................................. 28
2.4 ZARZĄDZANIE WSTĄŻKĄ ......................................................................................... 29
2.5 KOŃCZENIE PRACY Z PROGRAMEM ........................................................................... 31
3 WPROWADZANIE DANYCH DO KOMÓREK ........................................................ 35
3.1 O KOMÓRCE I METODACH SCALANIA ........................................................................ 35
3.2 TYPY DANYCH W KOMÓRCE .................................................................................... 38
3.3 ZAZNACZANIE KOMÓREK ........................................................................................ 40
4 SORTOWANIE I FILTROWANIE DANYCH ............................................................ 45
4.1 EDYCJA DANYCH W KOMÓRCE ................................................................................. 45
4.2 SORTOWANIE DANYCH W KOLUMNIE ........................................................................ 46
4.3 FILTROWANIE DANYCH W KOLUMNIE ........................................................................ 50
4.4 ODNAJDYWANIE I ZAMIANA DANYCH ........................................................................ 53
5 EDYCJA DANYCH W KOMÓRKACH .................................................................... 59
5.1 KOPIOWANIE I WYCINANIE DANYCH W KOMÓRCE ........................................................ 59
5.2 USUWANIE ZAWARTOŚCI KOMÓRKI .......................................................................... 61
5.3 AUTOMATYCZNE WSTAWIANIE WARTOŚCI ................................................................. 62
6 WIERSZE, KOLUMNY I EDYCJA ARKUSZY ........................................................... 67
6.1 ZAZNACZANIE ...................................................................................................... 67
6.2 WSTAWIANIE I USUWANIE WIERSZY I KOLUMN ........................................................... 69
6.3 USTAWIANIE WYSOKOŚCI WIERSZY I SZEROKOŚCI KOLUMN ............................................ 72
6.4 DODAWANIE I USUWANIE NOWYCH ARKUSZY ............................................................. 74
6.5 PRZENOSZENIE I KOPIOWANIE ARKUSZY ..................................................................... 74
6.6 ZMIANA NAZWY ARKUSZA ...................................................................................... 75
6.7 BLOKADA PRZED PRZEWIJANIEM .............................................................................. 75
7 FUNKCJE ARKUSZA KALKULACYJNEGO .............................................................. 79
7.1 PODSTAWOWE FUNKCJE LICZBOWE .......................................................................... 79
7.2 ZAAWANSOWANE FUNKCJE LICZBOWE ...................................................................... 83
7.3 FORMATOWANIE WARUNKOWE .............................................................................. 84
8 PRACA Z FUNKCJAMI I FORMUŁAMI ................................................................. 89
8.1 RĘCZNE WPROWADZANIE FORMUŁ LUB FUNKCJI ......................................................... 89
8.2 ADRESOWANIE WZGLĘDNE I BEZWZGLĘDNE ............................................................... 90
8.3 BŁĘDY PRZY WYLICZANIU FUNKCJI ............................................................................ 91
9 RODZAJE DANYCH ............................................................................................ 95
9.1 TYSIĄCE I LICZBY DZIESIĘTNE ................................................................................... 95
9.2 DATA ................................................................................................................. 97
9.3 LICZBY WALUTOWE ............................................................................................... 98
9.4 LICZBY PROCENOTWE ............................................................................................ 99
10 FORMATOWANIE KOMÓREK .......................................................................... 105
10.1 DOMYŚLNE FORMATOWANIE KOMÓREK .................................................................. 105
10.2 RĘCZNE FORMATOWANIE KOMÓREK ....................................................................... 106
10.3 KOPIOWANIE FORMATOWANIA KOMÓREK ............................................................... 107
11 ZMIANA FORMATU KOMÓREK ....................................................................... 111
11.1 ZAWIJANIE TEKSTU W KOMÓRKACH TABELI .............................................................. 111
11.2 WYRÓWNANIE TEKSTU W KOMÓRKACH .................................................................. 112
11.3 PRODUKCJA TABELI - OBRAMOWANIE KOMÓREK ....................................................... 113
12 WSTAWIANIE I EDYCJA WYKRESÓW ............................................................... 119
12.1 TWORZENIE WYKRESU ......................................................................................... 119
12.2 PRZENOSZENIE I ZMIANA ROZMIARU WYKRESU ......................................................... 122
12.3 EDYCJA TEKSTU WYKRESU .................................................................................... 123
12.4 EDYCJA KOLORÓW WYKRESU ................................................................................ 127
12.5 ZMIANA ROZMIARÓW CZĘŚCI WYKRESU .................................................................. 128
13 FORMATOWANIE STRON ............................................................................... 133
13.1 ZMIANA MARGINESÓW STRONY ............................................................................ 133
13.2 ORIENTACJA I ROZMIAR STRONY ............................................................................ 135
13.3 OBSZAR DRUKU.................................................................................................. 138
13.4 NAGŁÓWEK I STOPKA .......................................................................................... 140
14 SPRAWDZANIE I DRUKOWANIE ...................................................................... 145
14.1 SPRAWDZANIE JEZYKOWE ARKUSZA ........................................................................ 145
14.2 INFORMACJE POMOCNICZE ................................................................................... 146
14.3 DRUKOWANIE ................................................................................................... 146

  • Tytuł: Senior pracuje z arkuszem kalkulacyjnym
  • Autor: Bożena Borowska
  • ISBN: 9788365645555, 9788365645555
  • Data wydania: 2022-01-09
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2b95
  • Wydawca: ITStart