Szczegóły ebooka

Spotkać się w Słowie (Tom 4). Spotkać się w Słowie. Okres zwykły, 1.-9. tydzień - tom 4

Spotkać się w Słowie (Tom 4). Spotkać się w Słowie. Okres zwykły, 1.-9. tydzień - tom 4

ks. Wojciech Pikor, ks. Wojciech Pikor

Ebook

Ewangelia nie jest tylko słowem, ale jest Osobą. Tę prawdę uświadamia nam szczególnie Ewangelia według Świętego Marka, której lektura jest przewidziana w pierwszych dziewięciu tygodniach okresu zwykłego w dni powszednie. Już w pierwszym zdaniu ewangelista Marek sygnalizuje nam, że nie jest to tylko Ewangelia o Jezusie Chrystusie, gdyż On sam jest Ewangelią, to znaczy ,,Dobrą Nowiną (Mk 1,1). To w Jezusie uosabia się Ewangelia. To Jezus jest Odwiecznym Słowem Boga Ojca, który dał swojego Syna Jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3,16). Tajemnica Wcielenia Syna Bożego zawiera się nie tylko w przyjęciu ludzkiego ciała, ale również w przyobleczeniu się w szatę ludzkiego słowa. Czytamy słowa zapisane przez ewangelistów, ale w tym ludzkim słowie spotykamy się ze Słowem Wcielonym, z Jezusem Chrystusem. W słowie Ewangelii mówi sam Jezus, którego słowa są Duchem i życiem (J 6,63). Nawet gdy brakuje nam tej świadomości, nawet gdy nasza wiara się chwieje i jest poddawana próbie, to sięgając po Ewangelię, stajemy się uczestnikami tych wydarzeń, o których czytamy. To my jesteśmy tymi, do których Jezus mówi. Ludzie napotykający Jezusa w Ewangelii mają nasze twarze. W ich pragnieniach, myślach, słowach słyszymy siebie. Już nie oni, ale to my tworzymy Ewangelię, to my stajemy wobec Jezusa, to nas Jezus ogarnia swoją miłością, troską, pokojem, nas uzdrawia i podnosi na duchu.

(Ze Wstępu)

KS. WOJCIECH PIKOR, kapłan diecezji pelplińskiej, profesor nauk teologicznych, wykładowca Pisma Świętego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, członek Zarządu Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

 • Wstęp
 • Okres zwykły
  • Poniedziałek 1. tygodnia okresu zwykłego
   • W czym zawiera się istota Ewangelii? Mk 1,14-20
  • Wtorek 1. tygodnia okresu zwykłego
   • Co mnie zdumiewa w Jezusie? Mk 1,21-28
  • Środa 1. tygodnia okresu zwykłego
   • Uzdrowienie z gorączki, czyli z czego? Mk 1,29-39
  • Czwartek 1. tygodnia okresu zwykłego
   • Zbawienne nieposłuszeństwo? Mk 1,40-45
  • Piątek 1. tygodnia okresu zwykłego
   • Tam, gdzie kończą się ludzkie możliwości Mk 2,1-12
  • Sobota 1. tygodnia okresu zwykłego
   • Po co Jezus powołuje grzeszników? Mk 2,13-17
  • 2. niedziela okresu zwykłego, rok A
   • Oto Baranek Boży J 1,29-34
  • 2. niedziela okresu zwykłego, rok B
   • Znalezieni przez Jezusa J 1,35-42
  • 2. niedziela okresu zwykłego, rok B
   • Czy pozwolimy się znaleźć Jezusowi? J 1,35-42
  • 2. niedziela okresu zwykłego, rok C
   • Jak wesele w Kanie Galilejskiej zmieniło Maryję? J 2,1-12
  • Poniedziałek 2. tygodnia okresu zwykłego
   • Pokusa instrumentalizowania Jezusa Mk 2,18-22
  • Wtorek 2. tygodnia okresu zwykłego
   • Jak Jezus patrzy na człowieka? Mk 2,23-28
  • Środa 2. tygodnia okresu zwykłego
   • Czemu ma służyć prawo? Mk 3,1-6
  • Czwartek 2. tygodnia okresu zwykłego
   • Dlaczego Jezus wciąż zdaje się odsuwać od nas? Mk 3,7-12
  • Piątek 2. tygodnia okresu zwykłego
   • Jaka jedność w Kościele? Mk 3,13-19
  • Sobota 2. tygodnia okresu zwykłego
   • Jezus odszedł od zmysłów? I tak, i nie Mk 3,20-21
  • 3. niedziela okresu zwykłego, rok A
   • Początek czy przełom? Mt 4,12-23
  • 3. niedziela okresu zwykłego, rok B
   • Na czym polega pójście za Jezusem? Mk 1,14-20
  • 3. niedziela okresu zwykłego, rok C
   • Podjąć świadectwo Ewangelii Łk 1,1-4; 4,14-21
  • Poniedziałek 3. tygodnia okresu zwykłego
   • Grzech przeciwko Duchowi Świętemu Mk 3,22-30
  • Wtorek 3. tygodnia okresu zwykłego
   • Bądź wola Twoja Mk 3,31-35
  • Środa 3. tygodnia okresu zwykłego
   • Co jest miarą skuteczności słowa Bożego? Mk 4,1-20
  • Czwartek 3. tygodnia okresu zwykłego
   • Rozkochać się w słowie Bożym Mk 4,21-25
  • Piątek 3. tygodnia okresu zwykłego
   • A jeśli słowo Boże wciąż nie wydaje owocu w naszym życiu Mk 4,26-34
  • Sobota 3. tygodnia okresu zwykłego
   • W tej samej łodzi z Jezusem pośrodku burzy Mk 4,35-41
  • 4. niedziela okresu zwykłego, rok A
   • Jezusowa lekcja szczęścia Mt 5,1-12a
  • 4. niedziela okresu zwykłego, rok B
   • Od słuchania Ewangelii do spotkania z Jezusem Mk 1,21-28
  • 4. niedziela okresu zwykłego, rok C
   • Na czym polega słuchanie słowa Bożego? Łk 4,21-30
  • Poniedziałek 4. tygodnia okresu zwykłego
   • Podejście Jezusa do chorych Mk 5,1-20
  • Wtorek 4. tygodnia okresu zwykłego
   • Jakiej wiary oczekuje od nas Jezus? Mk 5,21-43
  • Środa 4. tygodnia okresu zwykłego
   • O pozornej znajomości Jezusa Mk 6,1-6
  • Czwartek 4. tygodnia okresu zwykłego
   • Ekwipunek misjonarza Mk 6,7-13
  • Piątek 4. tygodnia okresu zwykłego
   • Kiedy umiera w nas życie? Mk 6,14-29
  • Sobota 4. tygodnia okresu zwykłego
   • Do jakiego odpoczynku zaprasza nas dzisiaj Jezus? Mk 6,30-34
  • 5. niedziela okresu zwykłego, rok A
   • Jak być solą ziemi dzisiaj? Mt 5,13-16
  • 5. niedziela okresu zwykłego, rok B
   • Wszyscy Cię szukają Mk 1,29-39
  • 5. niedziela okresu zwykłego, rok C
   • Dlaczego poszli za Jezusem? Łk 5,1-11
  • Poniedziałek 5. tygodnia okresu zwykłego
   • Czy zawsze chodzi o uzdrowienie?Mk 6,53-56
  • Wtorek 5. tygodnia okresu zwykłego
   • Jaka religijność (nie tylko na czas pandemii25)? Mk 7,1-13
  • Wtorek 5. tygodnia okresu zwykłego
   • Jaka religijność (nie tylko na czas pandemii)? Raz jeszcze27
  • Środa 5. tygodnia okresu zwykłego
   • O odpowiedzialności człowieka za dobro w świecie Mk 7,14-23
  • Czwartek 5. tygodnia okresu zwykłego
   • Czego potrzebujenasza modlitwa prośby? Mk 7,24-30
  • Piątek 5. tygodnia okresu zwykłego
   • Jezusowy model terapii Mk 7,31-37
  • Sobota 5. tygodnia okresu zwykłego
   • Jaka wspólnota z Jezusem? Mk 8,1-10
  • 6. niedziela okresu zwykłego, rok A
   • Jezus miarą naszej sprawiedliwości Mt 5,17-37
  • 6. niedziela okresu zwykłego, rok B
   • Lęk przed innym Mk 1,40-45
  • 6. niedziela okresu zwykłego, rok C
   • Co czyni człowieka szczęśliwym? Łk 6,17.20-26
  • Poniedziałek 6. tygodnia okresu zwykłego
   • Pan Bóg nic nie musi, ale wszystko może Mk 8,11-13
  • Wtorek 6. tygodnia okresu zwykłego
   • Skąd może się brać trudność rozpoznania Jezusa? Mk 8,14-21
  • Środa 6. tygodnia okresu zwykłego
   • Czy coś widzisz? Mk 8,22-26
  • Czwartek 6. tygodnia okresu zwykłego
   • A wy za kogo Mnie uważacie? pytanie, a właściwie zaproszenie do wspólnoty uczniów Jezusa Mk 8,27-33
  • Piątek 6. tygodnia okresu zwykłego
   • Sekret udanego życia według Jezusa Mk 8,349,1
  • Sobota 6. tygodnia okresu zwykłego
   • Gdzie szukać dzisiaj Góry Przemienienia? Mk 9,2-13
  • 7. niedziela okresu zwykłego, rok A
   • Dlaczego Jezus odrzuca prawo odwetu? Mt 5,38-48
  • 7. niedziela okresu zwykłego, rok B
   • Niechciany cud? Mk 2,1-12
  • 7. niedziela okresu zwykłego, rok C
   • Symetria i asymetria w miłościŁk 6,27-38
  • Poniedziałek 7. tygodnia okresu zwykłego
   • Niewiara wierzącego Mk 9,14-29
  • Wtorek 7. tygodnia okresu zwykłego
   • Kiedy to nie Bóg, a człowiek milczy Mk 9,30-37
  • Środa 7. tygodnia okresu zwykłego
   • Jezusowe nie dla wspólnoty zamkniętej Mk 9,38-40
  • Czwartek 7. tygodnia okresu zwykłego
   • Radykalność Ewangelii, która nadaje smak życiu Mk 9,41-50
  • Piątek 7. tygodnia okresu zwykłego
   • Jak było na początku?Mk 10,1-12
  • Sobota 7. tygodnia okresu zwykłego
   • Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie Mk 10,13-16
  • 8. niedziela okresu zwykłego, rok A
   • Jak po Bożemu zarządzać swoimi pieniędzmi? Mt 6,24-34
  • 8. niedziela okresu zwykłego, rok B
   • Kiedy jest czas na post? Mk 2,18-22
  • 8. niedziela okresu zwykłego, rok C
   • Kimże ja jestem, aby go osądzać? Łk 6,39-45
  • Poniedziałek 8. tygodnia okresu zwykłego
   • Dlaczego odszedł smutny? Mk 10,17-27
  • Wtorek 8. tygodnia okresu zwykłego
   • Co mamy z tego, że jesteśmy uczniami Jezusa? Mk 10,28-31
  • Środa 8. tygodnia okresu zwykłego
   • Droga Jezusa a droga Jego uczniaMk 10,32-45
  • Czwartek 8. tygodnia okresu zwykłego
   • Jaka wiara uzdrowiła Bartymeusza? Mk 10,46-52
  • Piątek 8. tygodnia okresu zwykłego
   • Czas owocowania Mk 11,11-25
  • Sobota 8. tygodnia okresu zwykłego
   • Taktyka niewiary Mk 11,27-33
  • 9. niedziela okresu zwykłego, rok A
   • Budować mądrze dom życia Mt 7,21-27
  • 9. niedziela okresu zwykłego, rok B
   • Co wolno w szabat? Mk 2,233,6
  • 9. niedziela okresu zwykłego, rok C
   • Wierzący musi najpierw być człowiekiem Łk 7,1-10
  • Poniedziałek 9. tygodnia okresu zwykłego
   • Niepojęta miłość Boga Mk 12,1-12
  • Wtorek 9. tygodnia okresu zwykłego
   • Co oddać cezarowi, a co Bogu? Mk 12,13-17
  • Środa 9. tygodnia okresu zwykłego
   • W Chrystusie nasze zmartwychwstanie Mk 12,18-27
  • Czwartek 9. tygodnia okresu zwykłego
   • Jak żyć przykazaniem miłości Boga i bliźniego? Mk 12,28b-34
  • Piątek 9. tygodnia okresu zwykłego
   • Panem jest Jezus Mk 12,35-37
  • Sobota 9. tygodnia okresu zwykłego
   • Co ofiarujemy Bogu? Mk 12,38-44
 • Uroczystości i święta Pańskie
  • 2 lutego Ofiarowanie Pańskie
   • Czego uczy nas spojrzenie dziadków i osób starszych? Łk 2,22-40
  • Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, rok A
   • Godzina próby Jezusa Mt 26,36-42
  • Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, rok B
   • Dlaczego Eucharystiajest ofiarą Nowego Przymierza? Mk 14,22-25
  • Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, rok C
   • Modlitwa Syna do Ojca J 17,1-2.9.14-26
  • Trójcy Świętej, Rok A
   • Tak bowiem Bóg umiłował świat J 3,16-18
  • Trójcy Świętej, rok B
   • Jak innych czynić uczniami Jezusa? Mt 28,16-20
  • Trójcy Świętej, rok C
   • Sztuka komunikacji według Trójcy Świętej J 16,12-15
  • Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, rok A
   • Dlaczego Eucharystia?J 6,51-58
  • Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, rok B
   • Jakie wydarzenie tworzy Eucharystię? Mk 14,12-16.22-26
  • Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, rok C
   • Czego uczy nas Eucharystia? Łk 9,11b-17
  • Najświętszego Serca Pana Jezusa, rok A
   • Co jest Jezusowym (i naszym) jarzmem? Mt 11,25-30
  • Najświętszego Serca Pana Jezusa, rok B
   • Będą patrzeć na Tego, którego przebili J 19,31-37
  • Najświętszego Serca Pana Jezusa, rok C
   • Tajemnica Serca JezusowegoŁk 15,3-7
 • Święta i wspomnienia świętych
  • 25 stycznia Nawrócenie św. Pawła Apostoła
   • Pokorne głoszenie Ewangelii Mk 16,15-18
  • 26 stycznia Świętych Biskupów Tymoteusza i Tytusa
   • Siewcy pokoju Łk 10,1-9
  • 14 lutego ŚWIĘTYCH CYRYLA, MNICHA, I METODEGO, BISKUPA, PATRONÓW EUROPY
   • Jakim językiem głosićdzisiaj Ewangelię? Łk 10,1-9
  • 22 lutego Katedry św. Piotra Apostoła
   • Trud wiary w Kościół Mt 16,13-19
  • 4 marca św. Kazimierza, królewicza
   • Świętego Kazimierza trwanie w miłości Boga J 15,9-17
  • 16 maja św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski
   • Aby stanowili jedno J 17,20-26
  • 31 maja Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny
   • Maryi rozumienie historii Łk 1,39-56
  • Poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła
   • Maryja Uczennicą JezusaJ 2,1-11
  • Sobota po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
   • Maryi i Józefa szukanie JezusaŁk 2,41-51
   • Bibliografia
 • Tytuł: Spotkać się w Słowie (Tom 4). Spotkać się w Słowie. Okres zwykły, 1.-9. tydzień - tom 4
 • Autor: ks. Wojciech Pikor, ks. Wojciech Pikor
 • ISBN: 9788381277716, 9788381277716
 • Data wydania: 2022-01-17
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_2bga
 • Wydawca: Bernardinum