Helion


Szczegóły ebooka

Language Fossilization in the Advanced Learners of Polish as a FL: Focus on Problems and Possible Solutions

Language Fossilization in the Advanced Learners of Polish as a FL: Focus on Problems and Possible Solutions


Publikacja porusza problem fosylizacji języka u zaawansowanych użytkowników języka polskiego jako obcego. Zbadane są trudności (przejawy fosylizacji), z jakimi borykają się obcokrajowcy zarówno w mowie, jak i w piśmie, zasugerowane przyczyny istniejących problemów, a także sugestie zmian i form pracy nad językiem polskim.