Helion


Szczegóły ebooka

Jaśniejące blaskiem oblicze niewidzialnego

Jaśniejące blaskiem oblicze niewidzialnego


Chcemy ujrzeć Jezusa (J 12,21) to duchowe echo prośby, skierowanej do apostoła Filipa przez kilku Greków, którzy przybyli do Jerozolimy z pielgrzymką paschalną (). Podobnie jak tamci pielgrzymi sprzed dwóch tysięcy lat, także ludzie naszych czasów, choć może nie zawsze świadomie, proszą dzisiejszych chrześcijan, aby nie tylko mówili o Chrystusie, ale w pewnym sensie pozwolili im Go zobaczyć. () Nasze świadectwo byłoby jednak nie-dopuszczalnie ubogie, gdybyśmy my sami jako pierwsi nie byli tymi, którzy kontemplują Oblicze Chrystusa.

Jan Paweł II, Novo millennio ineunte, 16

Zachętą do kontemplacji teologicznej głębi Bożego Oblicza jest niniejsza książka.

 • WPROWADZENIE
 • WSTĘP
 • I WIDZIALNE OBLICZENIEWIDZIALNEGO
  • 1.1. starotestamentalne poszukiwanie bliskości boga
  • 1.2. Psalmy drogą do spotkania z żywym Obliczem Boga
  • 1.3. przywilej oglądania Oblicza Niewidzialnego przez Mojżesza
  • 1.4. Kontemplacja Oblicza Bożegowedług Ojców Kościoła
 • II CHRYSTUS WIDZIALNYM OBLICZEM NIEWIDZIALNEGO
  • 2.1. Chrystus prawdziwymObliczem Boga żywego
  • 2.2. Kto widzi Mnie, widzi i Ojca
  • 2.3. Kontemplacja Oblicza cierpiącego i zmartwychwstałego Chrystusa
  • 2.4. Jaśniejące blaskiem chwały Oblicze Syna Bożego
  • 2.5. Eucharystyczne Oblicze Chrystusa
  • 2.6. Chrystus, nowy Adam, objawia pełnego człowieka człowiekowi
  • 2.7. Oblicze Chrystusa w biednym i potrzebującym
  • 2.8. Oblicze człowieka odkupionego przez Chrystusa
  • 2.9. Całe stworzenie nosi na sobie Oblicze Stwórcy
  • 2.10. Kościół miejscem spotkania z żywym Obliczem Chrystusa
  • 2.11. Kontemplacja Oblicza Chrystusa obrazem pełnej prawdy o człowieku
  • 2.12. Najstarsze figuralne obrazy twarzy Chrystusa
 • III MARYJA WZOREM KONTEMPLACJI OBLICZA CHRYSTUSA
  • 3.1. Dziecięce i młodzieńcze Oblicze widziane sercem i okiem Matki
  • 3.2. Święty Józef umiłowany Ojciec Jezusa
  • 3.3. Oblicze Jezusa w Obliczu Maryi w czasie Jego publicznej działalności
  • 3.4. Maryja Matką wiary pielgrzymującego Ludu Bożego
  • 3.5. Macierzyństwo Maryi w zbawczej ekonomii łaski
  • 3.6. Kontemplacja Oblicza Chrystusa wraz z Maryją w Kościele
  • 3.7. Matka Miłosierdzia uczy kontemplacji miłosiernego Oblicza swojego Syna
 • IV OBLICZE ZBAWICIELAW NAUCZANIU OSTATNICH PAPIEŻY
  • 4.1. PAPIEŻ JAN PAWEŁ II
  • 4.2. PAPIEŻ BENEDYKT XVI
  • 4.3. PAPIEŻ FRANCISZEK
 • ZAKOŃCZENIE

 • Tytuł: Jaśniejące blaskiem oblicze niewidzialnego
 • Autor: abp Henryk Muszyński
 • ISBN Ebooka: 9788381278010, 9788381278010
 • Data wydania: 2022-01-19
 • Identyfikator pozycji: e_2bjx
 • Kategorie:
 • Wydawca: Bernardinum