Szczegóły ebooka

NOWY POCZĄTEK. Wsparcie dla dorosłych córek narcystycznych matek

NOWY POCZĄTEK. Wsparcie dla dorosłych córek narcystycznych matek

Karyl McBride

Ebook

Matka automatycznie kojarzy się nam z troskliwą miłością, serdeczną bezinteresownością i ciepłem rodzinnego domu. Nie każdej z nas jednak dane było mieć taką mamę. Niekiedy ta teoretycznie najbliższa nam osoba jest tak zaabsorbowana sobą, że cały rodzinny świat kręci się wokół niej i jej własnych niespełnionych potrzeb, frustracji czy ambicji. Córka nie nabywa wówczas naturalnego poczucia własnej wartości i nie ma szans, by harmonijnie budować odrębną osobowość. Odczuwa niewyjaśnioną pustkę i smutek, ma trudności z rozumieniem własnych i cudzych emocji, nie umie przyjmować i dawać miłości, a w efekcie sabotuje siebie i całe swoje życie. To negatywne dziedzictwo psychologiczne można przerwać, odzyskując kontakt z własnymi autentycznymi emocjami. Psychoterapeutka Karyl McBride, która sama zmagała się z narcystycznym dziedzictwem matki, a w swej karierze pomogła setkom pacjentek, przedstawia w swej książce drogę zrozumienia i przebaczenia, która doprowadzi zagubione córki do zdrowia emocjonalnego. Nowe wydanie bestsellerowej książki Nigdy dość dobra

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Od autorki
 • Podzię­ko­wa­nia
 • Wpro­wa­dze­nie
 • CZĘŚĆ PIERW­SZA. Iden­ty­fi­ka­cja pro­blemu
  • ROZ­DZIAŁ 1. Twój emo­cjo­nalny balast
  • ROZ­DZIAŁ 2. Puste lustro
  • ROZ­DZIAŁ 3. Obli­cza nar­cy­zmu matki
  • ROZ­DZIAŁ 4. Gdzie jest tatuś?
  • ROZ­DZIAŁ 5. Jak cię widzą
 • CZĘŚĆ DRUGA. Jak wycho­wa­nie przez nar­cy­styczną matkę wpływa na twoje życie
  • ROZ­DZIAŁ 6. Tak bar­dzo się sta­ram!
  • ROZ­DZIAŁ 7. No i po co?
  • ROZ­DZIAŁ 8. Przy­pa­dło­ści roman­tyczne
  • ROZ­DZIAŁ 9. Ratunku, zmie­niam się we wła­sną matkę!
 • CZĘŚĆ TRZE­CIA. Prze­rwa­nie cyklu dzie­dzic­twa
  • ROZ­DZIAŁ 10. Pierw­sze kroki
  • ROZ­DZIAŁ 11. Część, ale odrębna
  • ROZ­DZIAŁ 12. Staję się kobietą, którą rze­czy­wi­ście jestem
  • ROZ­DZIAŁ 13. Moja kolej
  • ROZ­DZIAŁ 14. Wypeł­nia­nie pustego lustra
 • Lista pole­ca­nych
 • O autorce
 • Tytuł: NOWY POCZĄTEK. Wsparcie dla dorosłych córek narcystycznych matek
 • Autor: Karyl McBride
 • Tytuł oryginału: Will I Ever be Good Enough?
 • Tłumaczenie: Elżbieta Józefowicz
 • ISBN: 9788382251487, 9788382251487
 • Data wydania: 2022-02-03
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_2bl4
 • Wydawca: Wydawnictwo JK