Szczegóły ebooka

Szewcy

Szewcy

Stanisław Ignacy Witkiewicz

Ebook

Wśród szewców panuje niezadowolenie z trudów wykonywanej pracy. Czują się wykorzystywani przez bogatsze grupy społeczne, których przedstawicielem jest Robert Scurvy i jego poplecznicy. Postawa szewców prowadzi do buntu, a następnie do rewolucji. Konflikty zaczynają się piętrzyć i dotykać także wewnętrzne środowisko buntowników. Tam, gdzie zaczyna się władza, kończą się sojusze i wspólnoty.

Stanisław Ignacy Witkiewicz w groteskowym dramacie przedstawia katastroficzną (a jednocześnie proroczą) wizję upadku społeczeństwa. Piętnuje osłabienie relacji międzyludzkich i wykorzystywanie ich do celów jednostki. Dramat Witkacego powstawał w pierwszej połowie lat 30. XX wieku, a ukazał się dopiero pod koniec II wojny światowej w 1948 roku.

  • Tytuł: Szewcy
  • Autor: Stanisław Ignacy Witkiewicz
  • ISBN: 9788728110560, 9788728110560
  • Data wydania: 2022-02-03
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2bmq
  • Wydawca: SAGA Egmont