Szczegóły ebooka

Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji

Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji

Magdalena Strożek‑Kucharska

Ebook

Opracowanie stanowi kompendium wiedzy dotyczącej problematyki zasad ogólnych stosowanych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Odnosi się zarówno do zasad uregulowanych w ustawie egzekucyjnej, jak również wynikających z innych aktów prawnych: Konstytucji, kodeksu postępowania administracyjnego, aktów prawa międzynarodowego. Aby ułatwić zrozumienie omawianych zagadnień, przedstawiono je przy wykorzystaniu wyliczeń, egzemplifikacji i porównań. Całość wzbogaca odniesienie do licznych orzeczeń sądowych.

  • Tytuł: Zasady postępowania egzekucyjnego w administracji
  • Autor: Magdalena Strożek‑Kucharska
  • ISBN: 978-83-226-4065-4, 9788322640654
  • Data wydania: 2022-01-21
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2bmt
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego