Szczegóły ebooka

Zimno zimniej zbrodnia

Zimno zimniej zbrodnia

Praca zbiorowa

Ebook

Zimno, zimniej, zbrodnia.

Chmielarz, Stachula, Ćwirlej, Wroński, Szczygielski, Rozenberg, Szolc i Ostaszewski, czyli śmietanka polskich autorów kryminałów w opowiadaniach ze zbrodnią w tle. Wszyscy nagradzani, każdy uwielbiany przez fanów. Łącznie sprzedali grubo ponad milion egzemplarzy swoich mrożących krew w żyłach historii. Prawdziwi mistrzowie gatunku.

Pusty las, krzyk i krew z opowiadania Anomalia Wojciecha Chmielarza, autora książek mrocznych i brutalnych, zderzają się w tym tomie ze swojską atmosferą peerelowskiego bankietu zakłóconego interwencją milicji obywatelskiej z anegdotycznej opowieści poznańskiego mistrza Ryszarda Ćwirleja. Zmęczony podkomisarz Rowicki Roberta Ostaszewskiego sąsiaduje tu z amatorem detektywem Herbertem Szadenem Marcina Wrońskiego. Możemy rozsmakować się w mrocznych retrospekcjach opowiadania Anny Rozenberg, dramatycznych napięciach thrillera Magdy Stachuli czy zagadkach szorstkiej historii pióra Izabeli Szolc, by w końcu zanurzyć się z perwersyjną przyjemnością w szaleństwie z Całunu Bartosza Szczygielskiego. A wszystko to w śnieżnej i mroźnej scenografii.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Leszek Koź­miń­ski. Świeże i zaska­ku­jące
  Wstęp
 • Woj­ciech Chmie­larz. Ano­ma­lia
 • Ryszard Ćwir­lej. Nim wsta­nie dzień
 • Robert Osta­szew­ski. Wadera
 • Anna Rozen­berg. Śnież­no­czer­wony
 • Magda Sta­chula. Magda Sta­chula
 • Bar­tosz Szczy­giel­ski. Całun
 • Iza­bela Szolc. Przy­jem­ność jest zaka­zana
 • Mar­cin Wroń­ski. Mała ojczy­zna
  Ze śledztw Her­berta Sza­dena
 • Tytuł: Zimno zimniej zbrodnia
 • Autor: Praca zbiorowa
 • ISBN: 9788366630970, 9788366630970
 • Data wydania: 2022-02-23
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_2bry
 • Wydawca: Wydawnictwo Harde