Szczegóły ebooka

Kobiecość i męskość w popkulturze z perspektywy młodych dorosłych. Studium jakościowe

Kobiecość i męskość w popkulturze z perspektywy młodych dorosłych. Studium jakościowe

Dagmara Dobosz

Ebook

Książka dotyczy problematyki wzorców kobiecości i męskości kreowanych przez popkulturę w kontekście ich wizualnej i tożsamościowej atrakcyjności dla badanych młodych dorosłych. Odniesiono się do zjawiska seksualizacji, rozumianego jako intensywne rozprzestrzenianie się dyskursów o seksualności w mediach oraz jako erotyczna prezentacja ciał kobiet i mężczyzn w przestrzeni publicznej. W pracy przedstawiono dane zebrane w toku wywiadów indywidualnych z młodymi dorosłymi. Zaprezentowane wnioski stanowią próbę zdiagnozowania preferencji wzorców kobiecości i męskości oraz różnic w zakresie konsekwencji emocjonalno-poznawczych i behawioralnych wynikających z identyfikacji badanych z określonymi wzorcami.

  • Tytuł: Kobiecość i męskość w popkulturze z perspektywy młodych dorosłych. Studium jakościowe
  • Autor: Dagmara Dobosz
  • ISBN: 978-83-226-4165-1, 9788322641651
  • Data wydania: 2022-01-27
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2btc
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego