Szczegóły ebooka

Alicja w Krainie Tajów. "Historia dla Dorosłych Dziewczynek"

Alicja w Krainie Tajów. "Historia dla Dorosłych Dziewczynek"

Alicja Góralczyk-de-ixtlapale

Ebook

Alicja w Krainie Tajów

"Historia dla Dorosłych Dziewczynek"

To wyjątkowa książka która jest oparta na prawdziwych wydarzeniach tytułowej Alicji.

Jak napisała sama autorka:

"To książka dla wszystkich tych, którym Tajlandia jest bliska i daleka. Dla miłośników przygód i porąbanych opowieści."

Opisane w lekki sposób wydarzenia i historie wydarzył się naprawę, chociaż część imion bohaterów została zmieniona.

Ta książka to opowieść o Tajlandii jakiej nie znajdziesz nigdzie indziej, autorka dzieli się swoimi wrażeniami, emocjami i historiami (które niejeden raz Cię zaskoczą), to pięć lat pobytu w Tajlandii spisane na blisko 300 stronach książki, która wciąga tak mocno że nie będziesz chciał/chciała się od niej oderwać.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Dedy­ka­cja
 • Podzię­ko­wa­nia
 • Wpro­wa­dze­nie
 • Część pierw­sza
  • Przy­goda się roz­po­czyna
  • <i>One way tic­ket</i>
  • Lost in trans­la­tion
  • Masaż, czyli taj­ski potwór
  • Bo wy, biali, wyglą­da­cie tak samo! Przy­goda na wyspie Phi Phi.
  • Pociąg na Pat­pong Street
  • Taj­ski uśmiech
  • Kli­nika medy­cyny este­tycz­nej Suai Mak
  • Motel
  • Żegnaj, Syl­wia
 • Część druga
  • Nie­spo­dzianka
  • Prze­pro­wadzka
  • Gruba
  • Sie­ro­ci­niec
  • Male­zja
  • Mój przy­ja­ciel Kobe
  • Roz­cza­ro­wa­nie
  • Luk­sus vs. slums
  • Sekret
  • Kolo­rowy słoń
 • Część trze­cia
  • <i>I love you</i> po taj­sku
  • Związki obco­kra­jow­ców z Taj­kami i skutki <i>yel­low fever</i>
  • Andrzej i jego wiel­kie taj­skie wesele
  • Grze­gorz na ostrzu sie­kiery
  • Rafał, pogromca duchów
  • Anka na kow­boj­skiej ulicy
 • Część czwarta
  • Polka w Taj­lan­dii
  • Kru­pierki
  • Do trzech razy sztuka
  • Egzo­tyczne waka­cje
  • Psy­cho­pata z Mek­syku
  • Histo­ria króla, który ni­gdy się nie uśmie­chał
  • Jestem Azjatką
  • Kra­ina uśmie­chu, w któ­rej płyną łzy
  • Póki śmierć nas nie roz­łą­czy
 • Część piąta
  • Masaż taj­ski
  • Nie­biań­ska plaża Maya Bay
  • Taj­ski boks
  • Domki dla duchów
  • Soi Cow­boy  ulica dla doro­słych
  • Pat­pong  piga­lak Bang­koku.
  • Świą­ty­nia Tham­kra­bok  miej­sce dla uza­leż­nio­nych
  • Odwie­dziny w wio­sce Lahu oraz trek­king w dżun­gli
  • Muzeum opium
  • Krwawy Festi­wal Wege­ta­riań­ski
  • Wielki Pałac Króla
  • Dr BJ Bar  Bang­kok
  • The Asia­ti­que
  • Hotel Sirocco i sky bar znany z filmu <i>Han­go­ver in Bang­kok</i>
 • Tytuł: Alicja w Krainie Tajów. "Historia dla Dorosłych Dziewczynek"
 • Autor: Alicja Góralczyk-de-ixtlapale
 • ISBN: 9788396286529, 9788396286529
 • Data wydania: 2022-01-27
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_2btl
 • Wydawca: Neo-Pilot