Szczegóły ebooka

Podstawy geografii usług

Podstawy geografii usług

Franciszek Kłosowski

Ebook

Monografia Podstawy geografii usług złożona jest z dwu części – teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej, na którą składają się trzy rozdziały, rozpatrywane są definicje, klasyfikacje i cechy usług, mierniki i wskaźniki wykorzystywane w badaniach usług, ich jakość, koncepcje teoretyczne dotyczące usług, czynniki rozwoju i lokalizacji usług oraz ich finansowanie. Z kolei część empiryczna, dotycząca usług w Polsce, składa się z sześciu rozdziałów, obejmujących historię rozwoju usług na świecie i w Polsce, strukturę własnościową usług, poziom, rozmieszczenie i strukturę usług w Polsce w 2019 r., usługi w przestrzeni miasta oraz e-usługi. Ostatni rozdział stanowi podsumowanie pracy.

  • Tytuł: Podstawy geografii usług
  • Autor: Franciszek Kłosowski
  • ISBN: 978-83-226-4167-5, 9788322641675
  • Data wydania: 2022-01-28
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2bue
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego