Helion


Szczegóły ebooka

Od Darwina do DNA. Debata wokół teorii inteligentnego projektu

Od Darwina do DNA. Debata wokół teorii inteligentnego projektu


W książce „Od Darwina do DNA. Debata wokół teorii inteligentnego projektu” William Dembski i Michael Ruse przedstawiają wyczerpujący i wyważony przegląd debaty dotyczącej biologicznych początków – kontrowersyjnej dialektyki toczonej od czasu publikacji książki Darwina „O powstawaniu gatunków” w 1859 roku. Czy obecność projektu w organizmach jest rezultatem niekierowanych sił przyrodniczych? Czy może jednak mamy do czynienia z zamysłem i teleologią, a jeżeli tak, to czy ten projekt jest wykrywalny empirycznie, a tym samym podlega badaniom naukowym? Zasadniczo istnieją cztery stanowiska, które umożliwiają odpowiedzi na te pytania: darwinizm, teoria samoorganizacji, teistyczny ewolucjonizm i teoria inteligentnego projektu. Autorzy tekstów zawartych w tym tomie przedstawili swoje poglądy w sposób przystępny, zapraszając czytelników do wyciągnięcia własnych wniosków.

 

Redaktorzy wykonali kawał dobrej roboty, zbierając teksty wybitnych specjalistów z różnych dziedzin – teologów, naukowców, matematyków i filozofów.

Roger Trigg, Uniwersytet Warwick

 

Dwóch redaktorów zebrało znakomity zespół dyskutantów poruszających gorący temat. […] Spodziewam się, że ta książka stanie się pozycją klasyczną w debatach nad teorią inteligentnego projektu.

John Brooke, Uniwersytet Oksfordzki

 

Książka warta szczególnego polecenia.

„Philosophy in Review”

 

William A. Dembski

Doktor matematyki i filozofii, profesor nadzwyczajny w zakresie teoretycznych podstaw nauki na Uniwersytecie Baylora. Jego najważniejsze książki to „Wnioskowanie o projekcie” i „Nic za darmo” („Seria Inteligentny Projekt”, Fundacja En Arche, Warszawa 2021).

Michael Ruse

Profesor filozofii na Uniwersytecie Stanu Floryda. Zajmuje się filozofią biologii i relacją nauka–religia. Jest autorem wielu książek, m.in. „Darwin and Design: Does Evolution Have a Purpose?”.

SERIA PERSPEKTYWY NAUKI

Jeszcze sto lat temu uczeni uważali, że nauka to przedsięwzięcie obiektywne, oparte na gromadzeniu danych empirycznych i wyciąganiu na tej podstawie wniosków, które przeradzają się w teorie. Dziś jednak wiemy, że to nie fakty, ale przede wszystkim ich interpretacje prowadzą do rozwoju nauki.

Największe rewolucje w historii nauki zaszły dzięki wybitnym jednostkom, które wykazały się postawą krytyczną wobec powszechnie obowiązujących poglądów. Kopernik nie przyjął geocentryzmu Ptolemeusza, Einstein odrzucił to, co dzisiaj określamy mianem fizyki klasycznej, a Darwin nie zgodził się z tym, co w jego czasach nazywano biblijnym poglądem o niezmienności gatunków.

Seria Perspektywy Nauki pokazuje, że nauka nie jest przedsięwzięciem jednolitym, że to raczej kolaż rozmaitych poglądów, hipotez i idei. Będziemy w niej przedstawiać oryginalne poglądy uczonych, którzy wykraczają poza utarte szlaki i przedstawiają czytelnikowi zupełnie nowe perspektywy w nauce.

Odkrycie w nauce polega na tym, że widząc to, co wszyscy inni, dostrzega się to, czego nikt nie zauważył.

Albert Szent-Györgyi, laureat Nagrody Nobla

 

 

Noty o autorach
Wprowadzenie
1. Wprowadzenie ogólne
William A. Dembski, Michael Ruse
2. Krótka historia argumentu z projektu
Michael Ruse
3. Kto obawia się teorii inteligentnego projektu? Historia i perspektywy ruchu inteligentnego projektu
Angus Menuge

Część I: Darwinizm
4. Projekt bez projektanta. Największe odkrycie Darwina
Francisco J. Ayala
5. Nieruchoma wić. Upadek koncepcji nieredukowalnej złożoności
Kenneth R. Miller
6. Argument na rzecz projektu
Elliott Sober
7. Zaprojektowany DNA? Stephen Meyer i powrót hipotezy Boga
Robert T. Pennock

Część II: Teoria złożonej samoorganizacji
8. Prolegomena do biologii ogólnej
Stuart Kauffman
9. Darwinizm, projekt i dynamika układów złożonych
Bruce H. Weber, David J. Depew
10. Emergentna złożoność, teleologia i strzałka czasu
Paul Davies
11. Emergencja wartości biologicznej
James Barham

Część III: Teistyczny ewolucjonizm
12. Darwin, projekt i Opatrzność Boża
John F. Haught
13. Wbudowana potencjalność stworzenia
John Polkinghorne
14. Teistyczny ewolucjonizm
Keith Ward
15. Teoria inteligentnego projektu: wybrane zagadnienia geologiczne, historyczne i teologiczne
Michael Roberts
16. Ponowna ocena argumentu z praw przyrody
Richard Swinburne

Część IV: Teoria inteligentnego projektu
17. Logiczna podbudowa teorii inteligentnego projektu
William A. Dembski
18. Informacja, entropia i powstanie życia
Walter L. Bradley
19. Nieredukowalna złożoność: problem dla ewolucjonizmu darwinowskiego
Michael J. Behe
20. Kambryjska eksplozja informacji. Świadectwa inteligentnego projektu
Stephen C. Meyer

Indeks rzeczowy
Indeks osobowy